Miljø och klimaminister Per Bolund(Foto: Christian Pohl/Regeringskansliet)

Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022–2033. Den svenska regeringen ska bygga höghastighetståg mellam Stockholm, Gøteborg och Malmø. Tåglinje till Oslo är inte me i dessa planerna.

– Utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska genomföras inom den ekonomiska ramen, säger Sveriges miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Regeringens nya infrastrukturproposition har förhandlats fram mellan de två rödgröna regeringspartierna S och MP, samt C och L.

– Det är den största satsningen på infrastruktur i modern tid, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff med Per Bolund (MP).

– Vi ska bygga världens första fossilfria välfärdsland, säger Bolund och framhåller att utsläppen från transportsektorn måste ned kraftigt.

Propositionen sätter de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar för väg och järnväg de kommande tolv åren.

Finsk tåg till Kirkenes

Finlands Transport- och kommunikationsministeriet har valt att göra en fortsatt utredning om en järnvägsförbindelse från Uleåborg via Rovaniemi och Kirkenes till Ishavet .

Utstakningen av järnvägen avgjordes till förmån för Kirkenes eftersom bansträckningen bättre än de övriga alternativen stärker Finlands logistiska position, tillgänglighet och försörjningsberedskap. Förbindelsen till Kirkenes var också den billigare av de två finalisterna.

– Ishavsbanan är ett viktigt europeiskt projekt och om banan byggs förs det nordliga, arktiska Europa allt närmare den europeiska kontinenten. Järnvägen skulle förbättra verksamhetsbetingelserna för näringarna i den nordliga regionen. Arbetsgruppen kommer nu att utreda bansträckningen till Kirkenes i mer detaljerat, säger Finlands Transport- och kommunikationsminister Anne Berner enligt Hufudstadsbladet i Helsinfors.

Anne Berner, finsk transportminister(Foto: Norden.org.)

Höjning på 21 procent

Det finns ett stort tryck från många håll, inte minst kommuner och regioner, på mer pengar till infrastruktur.

Den nuvarande ekonomiska ramen för 2018–2029 omfattar 622,5 miljarder i 2017 års priser. I den nya infrastrukturpropositionen för 2022–2033 föreslås ramen vara 799 miljarder i 2021 års priser. Det motsvarar en höjning på 21 procent.

Därtill beräknas 77 miljarder tillkomma från ban- och trängselavgifter under 2022–2033, som också kan användas till infrastrukturen. Därmed blir totalsumman 876 miljarder.

Tycker olika

Av de 799 miljarder kronorna föreslås 437 miljarder gå till utveckling av infrastruktur. Det kan vara nyinvesteringar i till exempel nya stambanor för järnväg eller nya eller ombyggda vägar, tunnlar och broar.

Per Bolund säger att det ger utrymme för att ”färdigställa Norrbotniabanan” som när den är komplett ska gå täcka in sträckan mellan Umeå och Luleå.

Hur pengarna ska användas kommer att anges närmare i den så kallade nationella planen. När riksdagen klubbat de ekonomiska ramarna, ska Trafikverket ta fram förslag på en nationell plan med konkreta projekt som ska prioriteras de kommande tolv åren.

Planen ska gälla från år 2022 och beslutas av regeringen.

Ap sikrer tog til Nord-Norge

Under helgas landsmøte i Oslo vedtok Arbeiderpartiet å fremme forslag i Stortinget om at det gjøres ei grundig utredning av den nye togforbindelsen som kan lede til ei framtidig realisering av Nord-Norgebanen. Dette vil de ha inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Med banen skal landsdelen løftes og arbeidsplasser skaffes. Etter over 100 år med planlegging og fire utredninger ligger det an til flertall på Stortinget i dag.

Strekninga på 370 kilometer skal gå fra Fauske i Nordland til Tromsø.

– Nå ser det ut som det kan bli gjeldende nasjonal politikk fra i dag, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

Under helgas landsmøte vedtok Arbeiderpartiet å fremme forslag i Stortinget om at det gjøres ei grundig utredning av den nye togforbindelsen som kan lede til ei framtidig realisering av Nord-Norgebanen. Dette vil de ha inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Med banen skal landsdelen løftes og arbeidsplasser skaffes. Etter over 100 år med planlegging og fire utredninger ligger det an til flertall på Stortinget i dag.

Strekninga på 370 kilometer skal gå fra Fauske i Nordland til Tromsø.

– Dette er et historisk vedtak, sa stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) under NrK\s Dagsnytt 18 hvor debatten igjen ble løftet opp.

– For første gang har vi et flertall i Stortinget som vil utbygge Nord-Norgebanen. Nå har vi hatt nok utredninger, sier Borch, til NrK.Det ble altså flertall på Stortinget Nodard-Norgebanen ble tatt opp til behandling. Med dette vil Stortinget be regjeringa igangsette arbeidet med å realisere jernbanen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*