Visepresident i Tekna Vidar Hansen(Foto: Tekna)

(Molde, juni 2019) Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim er gjenvalgt som president i Tekna. Vidar Faksvåg Hansen fra Molde er valgt som ny visepresident.

– Tekna er godt rustet for to nye år. Vi skal jobbe med de store oppgavene i samfunnet som velferdsordningene, et rettferdig arbeidsliv, etter- og videreutdanning, og grønn vekst. Vi har konkretisert disse gjennom FNs bærekraftsmål, og jeg vet at teknologene vil bidra sterkt med løsningene. Tekna og våre 78 000 medlemmer er klar til å ta ansvar og å gjøre vår del av jobben, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Øvrige hovedstyremedlemmer etter valgene er Margrethe Esaiassen fra Tromsø, Ingvild Johanne Haug fra Trondheim, Elisabet Line Haugsbø fra Trondheim, Bjørn Harald Snersrud fra Kongsberg og Marte Øvrum fra Oslo.

Tekna er den største foreningen for naturvitere, realister og teknologer med mastergrad, og den største foreningen i Akademikerne.

Norske Teknas hovedstyre de kommende årene(Foto: Tekna)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*