Ragnhild J. Nakling blir partner i advokatfirma Ræder( Foto: Mynewsdesk)

Advokatfirma Ræder i Oslohar gleden av å ønske Ragnhild J. Nakling velkommen som ny partner. Ragnhild er utnevnt til partner i selskapet fra 1. mars 2021 og styrker selskapets posisjon innenfor arbeidsrett. Advokatfirmaet Ræder har nå en kvinneandel blant partnerne i selskapet på 26 prosent, skriver Nordens Nyheter.

Ragnhild ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2007. Etter et par år som rådgiver i Utenriksdepartementet var hun en del av Advokatfirmaet Wiersholms arbeidsrettsteam fra 2010-2020. Hun har også erfaring som dommerfullmektig fra Oslo tingrett. Hun kommer fra Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund (SBDL) hvor hun har vært partner det siste året.

Ragnhild har lang og bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning. Hun bistår norske og internasjonale klienter med omorganiseringer og nedbemanningsprosesser, ansettelser og opphør av individuelle arbeidsforhold, varslingssaker, rettssaker og løpende rådgivning knyttet til pensjon, personvern og godtgjørelsesordninger mv. Hun har også omfattende erfaring med faktaundersøkelser og granskinger.

Arbeidsrett enda viktigere

Ragnhild vil bidra til at vi kan bistå både eksisterende og nye klienter i enda større grad på et område som for mange virksomheter har vært ekstra krevende det siste året. Koronaen har gitt arbeidsrett en ekstra dimensjon, og ført til at en rekke selskaper har fått nye problemstillinger å hanskes med. Hennes erfaring blir derfor viktig for oss og våre kunder fremover. Jeg er glad for at hun nå har valgt å bli en del av vårt arbeidsrettsteam. Ragnhild og jeg har jobbet sammen i mange år, og hun kommer til å forsterke et allerede godt lag fremover, sier Siri Falch-Olsen, leder av arbeidsrettsteamet i selskapet.

Ansetter fler kvinner

Ragnhild er en erfaren foredragsholder og publiserer jevnlig innen arbeidsrettsfeltet. Hun har blant annet gitt ut Lovkommentaren til Ferieloven på Universitetsforlaget (2020).

– Jeg ser frem til å begynne i Ræder. De har solid kompetanse, et sterkt team og jeg gleder meg til å bidra til å styrke dette ytterligere i en tid hvor arbeidsrett er mer aktuelt enn noen gang, sier Nakling.

– Vi arbeider bevisst med å få en jevnere andel av menn og kvinner blant våre partnere. I tillegg til vårt langsiktige arbeid internt, er rekrutteringen av partnere eller senioradvokater fra andre selskaper viktig for å få det til. Derfor er vi svært fornøyd med å få med Ragnhild i partnerskapet vårt, sier managing partner Tone Kaarbø i advokatfirmaet Ræder.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*