Advokat Jøran Kallmyr er tilbake i advokatfirma Ræder(Foto: Regjeringen.no)

«F share» er sjargongen for utenlandske aksjer som noteres som verdipapirer i det amerikanske OTC markedet. Nå har Advokatfirmaet Ræder fått adgang til å foreta slik notering for norske selskaper.

En F share er en aksje som fortsatt er notert på sin hjemme-børs, men som får en egen handels-ticker på OTC Markets i USA.

–En notering på det amerikanske OTC-markedet er en rask, effektiv og rimelig modell for norske børsnoterte selskaper som ønsker tilgang til det amerikanske aksjemarkedet:

Det forteller Carl Garmann Clausen og Erik Salbu Aasland, som begge er Ræder-partnere med amerikansk advokatbevilling, den såkalte «The Bar». De er to av ganske få norske advokater som også har praktisert som advokater i New York. Nå har de etablert Ræder US Corporate Desk, bestående av de to partnerne og fem øvrige advokater/fullmektiger.

Først ute

Den nye avdelingen har nå inngått et samarbeid med OTC Markets som regulerer over 3000 børsnoterte selskaper fra hele verden – selskaper som ønsker handel i sine aksjer i US Dollars under egen ticker i USA.

I stedet for å gjennomføre tunge og dyre prosesser med listing på de amerikanske børsene – kan en OTC-notering i USA være et fullgodt alternativ for mange, mener Advokatfirmaet Ræder. Da blir aksjene registret og kan handles på vanlig måte via en amerikansk handelsplattform. Ræder er det første advokatfirmaet i Norden som har fått anledning til å gjennomføre disse prosessene.

Aksjene vil fortsatt være notert som vanlig på «hjemme-børsen», men får en egen amerikansk ticker som slutter på «F», hvilket er opphavet til begrepet F share for «foreign».

Alternativ til full notering

– Hensikten og verdien ved slik registrering er at du kommer enkelt inn i det amerikanske aksjemarkedet, slik at norske selskaper i mye større grad kan eksponeres for amerikanske investorer. Terskelen for å handle en F share er like lav som å handle en aksje som er notert på NYSE eller NASDAQ, sier Ræder-partner Carl Garmann Clausen.

Hans kollega, Erik Salbu Aasland forteller at arbeidsomfang og kostnader gjør at mange klienter vegrer seg fra å gjøre en børsnotering i USA:

–Med denne modellen kan man ivareta de fleste behovene på en ubyråkratisk og kostnadseffektiv måte. Det de fleste ønsker seg, er markedstilgangen – ikke all rapporteringen, sier han.

Større marked, mer likviditet

OTC Markets har allerede noen få norske, børsnoterte selskaper registrert, blant annet Norsk Hydro, Thin Film Electronics ASA og IDEX Biometrics ASA. Til sammen handles mer enn 3000 selskaper fra hele verden som F shares i USA, deriblant konserner som Heineken, Adidas og legemiddelgiganten Roche.

–For mange amerikanske institusjonelle og private investorer er det ofte ekstremt vanskelig eller uønsket å handle i verdipapirer som ikke kan handles direkte i US Dollar. Denne modellen løser dette og gir mulighet til å øke likviditeten i aksjen ved å eksponere seg for hele det amerikanske markedet, sier Joe Coveney som er Vice President i OTC Markets

–Tryggheten for investor er at omsetningen foregår inn mot Oslo Børs, men gjennom et sikkert system med egen ticker i USA som stiller kurser i dollar og kan handles i åpningstiden for det amerikanske verdipapirmarkedet, sier han.

Erik Salbu Aasland, partner i Ræder: 482 30 374

Mer om Ræder US Corporate Desk: www.raeder.no/var-kompetanse/us-corporate-desk/

Advokatene Erik Sabu Aasland og Carl Garmann Clausen. Begge er partnere med amerikansk advokatbevilling

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*