Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea(Foto:Flickr)
Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea(Foto:Flickr)

 

Norges brutto nasjonalprodukt(bnp)øker med 1,9 prosent i år. Det er 0,2 prosent svakere enn i prognosen fra foregående SSB-rapport. Nordea spår norsk vekst med sordin i «Economic Outlook». SSB tror på økt norsk prisvekst i 2014,mens CCI-indeksen er positiv til norsk økonomi. Svenske priser peker nedover, mens situasjonen i Norge er motsatt med en inflasjon på over to prosent.Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea tror på prisfall for boliger i Norge på ti prosent, mens SSB tror på en nedgang en prosent i år. Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken frykter et Japan-scenario i eurosonen, mens en fersk rapport fra Handelsbanken spår et varig oppsving på boligmarkedet etter sommeren.

Tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet kommende 12 måneder er vesentlig styrket, viser ny rapport. Forbrukertilllitsindeksen (CCI) er på sitt høyeste nivå siden august i fjor, viser den ferske tillitsmålingen fra Opinion.CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Målingen ligger på 3,0 som er en økning på 2,8 poeng fra forrige måned, og indeksen er 4,9 poeng høyere enn i desember, som var bunnpunkt i 2013 og den svakeste noteringen siden desember 2011. Det er først og fremst ledighetsindeksen og delindeksen for tilliten til landets økonomi om tolv måneder som påvirker forbrukertillitsindeksen i positiv retning i april, skriver Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion i en pressemelding.

Moderat optimisme

For ett år siden var indeksen på 4,1 poeng. Gjennomsnittet for de fire første månedene av 2014 er 1,6 poeng, mot 5,3 poeng i samme periode i fjor. CCI er altså fortsatt relativt lav, skriver han i meldingen.Det er relativt mange fler som tror at landets økonomi om 12 måneder vil være bedre og at arbeidsløsheten vil være lavere. Tilliten til arbeidsmarkedet har ikke vært så høy siden september i fjor.Indeksen for spareplaner faller for andre måned på rad. Sannsynligheten for sparing er likevel fortsatt relativt høy. Gjennomsnittet etter fire måneder av 2014 ligger 0,8 poeng høyere enn for hele 2013.Forbrukerne har fortsatt vesentlig sterkere tillit til egen økonomi enn til norsk økonomi.

Den økonomiske veksten i eurosonen er fortsatt svært svak,sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til Dagens Næringsliv. Det har den siste tiden kommet flere positive nøkkeltall fra Europa, men Mork advarer mot å tro faren er over i det som er et av Norges viktigste eksportmarkeder. I dag trues den økonomiske gjenreisningen kanskje først og fremst av faren for deflasjon, mener Mork. Andresen.

Mot svensk deflasjon

< Lav svensk inflasjon hjemsøker Riksbanken. Dagens Industri skriver at en prognosefeil øker presset på den svenske renten på 0,75 prosent. I Norge er situasjonen motsatt med en inflasjon på over to prosent prosent foran lønnsoppgjøret. Dersom renten senkes i Sverige 9. april og øker i Norge utover 1,5 prosent,får svensk industri enda en konkurransefordel.Direktør Stein Lier Hansen i Norsk industri sier at Norge ikke tåler store lønnsøkninger ved dette oppgjøret.

Lav svensk prisvekst

Svensk KPI steg 0,4 prosent i februar, mot markedets forventing om en oppgang på 0,4 prosent. På årsbasis var prisene ned 0,2 prosent. Det kan indikere en svensk rentesenkning 9. april, men trolig forblir styringsrenten uendret, skriver Nordens Nyheter. Før publisering av dagens KPI-tall, skrev DNB at rentebanen indikerer en viss risiko for at renten kan komme videre ned fra allerede lave 0,75 prosent.

Norsk rentepress opp

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder foredrag for partene i de norske lønnsforhandlingene Norsk Industri og Fellesforbundet tirsdag 11. mars klokka 15.00., og 14. mars kommer resultatene av Norges Banks spørreundersøkelse Regionalt nettverk 1/14. Samtidig varsler den norske regjeringen at det kan bli 100.000 arbeidsløse i Norge neste år.

Norske priser stiger

Økonomenes forventninger til prisstigningen om 12 måneder er i første kvartal 2014 på 2,1 prosent, det samme som i fjerde kvartal 2013.Norges Bank skriver i den såkalte forvendningsundersøkelsen i februar, at artene i arbeidslivet forventer en generell prisstigning på 2,2 prosent første kvaartal på tolvmånnedersbasis. Dette er opp 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.Lederne i Norge forventer en generell prisstigning om 12 måneder på 2,3 prosent, som er en oppgang på 0,1 prosent fra forrige kvartal. Husholdningene forventer at prisene skal stige med 2,6 prosent i løpet av det neste året, en nedgang på 0,1.Økonomene oppgir i første kvartal 2014 at de forventer en årslønnsvekst for 2014 på 3,3 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Svenskene kan  senke renten

Tirsdagens svenske inflasjonstall øker risikoen for at Riksbanken går til rentekutt. Flere av de seks medlemmene har signalisert at ytterligere negative overraskelser i inflasjonsstatistikken øker argumentene for lavere rente. Konsumprisene i Norge (KPI) steg med 0,5 prosent fra januar til februar, skriver Statistisk Sentralbyrå(SSB)i Oslo. På årsbasis steg prisene med 2,1 prosent, og det var flyreiser og matvarer som bidro til oppgangen. Mens konsumprisindeksen i Norge. Kjerneinflasjonen et mål på underliggende prisvekst. Norges Bank og markedsaktørene ser på denne for å isolere endringer i avgifter og energipriser, som kan variere. Neste norske rentemøte er 27. mars , mens Riksbankens neste rentemøte er 9. april, skriver Nordens Nyheter.

Leter etter forklaring

Nordea skriver i et markedsbrev at man leter etter årsakene til lav svensk inflasjon.Bare i fjor ble Riksbanken i Stockholm tvunget til å senke sine inflasjonsprognoser ved fire anledninger. Nordea skriver at Riksbankens analytikere undersøkr hvorfor inflasjonen er så overraskende lav. Riksbanken har i flere år spådd en inflasjon under målet på to prosent. I januar var den svenske inflasjonen 0,3 prosent i årlig rate. Riksbankens prognose var på 0,6 prosent. De svenske inflasjonstallet for februar avgjør hva Stefan Ingves og hans kolleger gjør med renten. Markedet venter at gjennomsnittlig 0,4 prosents inflasjon, litt under Riksbankens prognose på 0,5 prosent, og dette ble det faktiske tallet i Sverige. Riksbanken ble pålagt å kutte styringsrenten i desember i strid med den svenske rentebanen, for å stimulere økonomien, og få opp inflasjonen fra noe som liket tendenser til deflasjon. Norges Bank har også måttet endre rentebanen følere ganger. Men den svenske BNP-veksten viste seg å være overraskende sterk i løpet fjerde kvartal i fjor. Nordea skriver at det kreves flere lave inflasjonsresultater for januar og februar for at et svensk rentekutt skal bli en realitet, ifølge Nordens Nyheters analyser.

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken(Foto:Handelsbanken)
Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken(Foto:Handelsbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*