Statsminister Ulf Kristersson(Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet>)

Sikkerhet, motstandskraft, velstand samt demokratiske verdier og rettssikkerhet er prioriteringene for det kommende svenske presidentskapet i EUs ministerråd. Det meldte statsminister Ulf Kristersson under en tale i Riksdagen i dag.

– Sverige tar over formannskapet i en tid hvor unionen står overfor historiske utfordringer. Et grønnere, tryggere og friere Europa danner grunnlaget for våre prioriteringer, sier statsminister Ulf Kristersson.

– Denne regjeringen vil gi EU-arbeid høy prioritet. Det er i Sveriges interesse å holde EU samlet og presse frem saker der det kreves felles løsninger, sier EU-minister Jessika Roswall.

Statsministeren om regjeringens prioriteringer og arbeidsprogram for formannskapet i Rådet for Den europeiske union våren 2023 ble offentliggjort i den svenske Riksdagen14. desember 2022

Statsminister Ulf Kristersson informerer Sveriges Riksdag om regjeringens prioriteringer og arbeidsprogram i forkant av presidentskapet i EUs råd våren 2023

Sikkerhet er frihetssak

Hver epoke har sitt spørsmål om frihet. Og sikkerhet er blitt vår tids store svenske frihetssak. Vi forstår det når gjengkriminelle begrenser friheten til ærlige borgere i mange boligområder. Det forstår vi, når trusler og utpressing rammer mange småbedriftseiere i sosialt utsatte områder. Derfor har jeg og den nye regjeringen gjort sikkerhet til en avgjørende politisk prioritet.

I Europa er det i stedet sikkerhet som har blitt vår tids store frihetsspørsmål. Da kommer ikke truslene først og fremst fra kriminelle gjenger, men fra et kriminelt regime.

Russlands ulovlige og uprovoserte invasjon av et fredelig naboland har stjålet friheten til millioner av ukrainere. Det har kastet Europa tilbake til det mørkeste kapittelet i historiebøkene. Den østerrikske forfatteren Stefan Zweig skrev i 1942 om hvordan første verdenskrig for sin generasjon hadde brent alle broer til et fredelig Europa, til det han kalte «verden av i går».

Nøyaktig 80 år senere kan vi med sorg konstatere at det Europa vi har kjent siden Berlinmurens fall nå tilhører fortiden. Det er en endring så stor at den fortsatt er vanskelig å ta innover seg.

Det er krig i Europa

Da jeg våknet i Helsingfors klokken 04.00 den 24. februar, timer etter en samtale med Finlands president Sauli Niinistö om krigen som ennå ikke hadde startet, skjønte jeg to ting. Det er krig i Europa, da vil EUs mest grunnleggende rolle settes på prøve. Og: det er krig i Europa, Sveriges plass er åpenbart i EU – og i NATO.

Vi lider alle av krigen, men det er Ukraina som betaler den høyeste prisen. Mange har dødd i kamp eller på annen måte blitt offer for den russiske aggresjonen. Mange flere er flyktninger i eget land, eller i andre europeiske land. Likevel fortsetter det heroiske forsvaret på land, til sjøs og i luften. De ukrainske soldatene kjemper ikke bare for sin egen frihet, men for hele Europas frihet.

I denne omveltningstiden overtar Sverige presidentskapet i EU. Det er bindende. Unionen som har blitt synonymt med fred, frihet og handel er i dag naboen til krigen som en gang skapte behovet for EU. Krigen vil få avgjørende betydning for det svenske presidentskapet. Til dels vet vi nøyaktig hvordan – å opprettholde europeisk enhet til støtte for Ukraina; øke økonomisk, humanitær og militær bistand til Ukraina; fortsette å mobilisere land og ressurser for gjenoppbyggingen av Ukraina; opprettholde folkeretten, sikre ansvarlighet og følge nøye med på Ukrainas fremgang som kandidatland. I andre deler vet vi ikke i det hele tatt. Hva vil skje ett år etter invasjonen? For våren og sommeren 2023? Sverige, som formannsland, vil være forberedt på å handle raskt og resolutt.

Vårt hovedoppdrag som styreland vil derfor være å bidra til å sikre Europas sikkerhet. Ved systematisk å stå opp for Ukraina, men også ved å understreke EUs geopolitiske betydning i en stadig mer usikker verden.

Ved siden av NATO må EU ta et større kollektivt ansvar for europeisk sikkerhet. Sverige skal være en kjørestol for å implementere målene i EUs strategiske kompass. Men også å prioritere intern sikkerhet og kampen mot alvorlig organisert kriminalitet, sa den svenske statsministeren i Riksdagen i Stockholm..

Sveriges EU-minister Jennica Rosswall fotografert av Ninni Andersson/ Regeringskansliet.

(Kilde: Regeringskansliet, Stockholm. Oversetter fra svensk til norsk Erik Heming.)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*