Statsminister Ulf Kristersson ønsker Ursula von der Leyen velkommen til gruvebyen Kiruna i Januar( Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet)

Statsminister Ulf Kristersson og regjeringen inviterer EU-kommisjonen til Kiruna 12. – 13. januar for samtaler om formannskapets prioriteringer og aktuelle saker på EUs agenda.

På slutten av møtet, på ettermiddagen 13. januar, holder statsminister Ulf Kristersson og kommisjonspresident Ursula von der Leyen en pressekonferanse. Nøyaktig tid og sted for pressekonferansen vil bli kommunisert på et senere tidspunkt. Et mediesenter vil være tilgjengelig i Scandic Kiruna, Stadshustorget 11. Sikkerhet, robusthet, velstand samt demokratiske verdier og rettssikkerhet er prioriteringene for det kommende svenske formannskapet i EUs ministerråd. Det meldte statsminister Ulf Kristersson under en tale i Riksdagen i dag.

– Sverige tar over formannskapet i en tid hvor unionen står overfor historiske utfordringer. Et grønnere, tryggere og friere Europa danner grunnlaget for våre prioriteringer, sier statsminister Ulf Kristersson.

– Denne regjeringen vil gi EU-arbeid høy prioritet. Det er i Sveriges interesse å holde EU samlet og presse frem saker der det kreves felles løsninger, sier EU-minister Jessika Roswall.

Det svenske presidentskapets fire prioriteringer er som følger:
Sikkerhet – enhet
Resiliens – konkurranseevne
Velstand – grønn omstilling og energiomstilling
Demokratiske verdier og rettssikkerhet – vårt fundament
Formannskapets prioriteringer gjenspeiler posisjoner som Sverige lenge har forfektet innenfor EU, men svarer også på de aktuelle geopolitiske og økonomiske utfordringene som unionen står overfor.

Få tilgang til dybdemateriale om de fire prioriteringene på formannskapets offisielle nettside

Programmet beskriver hovedorienteringen innenfor hver rådskonstellasjon
I forbindelse med statsministerens presentasjon av prioriteringene ble også formannskapets program lansert. I programmet redegjør Sverige for sitt hovedfokus og prioriterte saker innenfor Ministerrådets ulike rådskonstellasjoner under formannskapet.

Viser EU Sverige

Statsminister Ulf Kristersson og regjeringen inviterersom nevnt EU-kommisjonen til Kiruna 12. – 13. januar for samtaler om formannskapets prioriteringer og aktuelle saker på EUs agenda.

På slutten av møtet, på ettermiddagen 13. januar, holder statsminister Ulf Kristersson og kommisjonspresident Ursula von der Leyen en pressekonferanse. Nøyaktig tid og sted for pressekonferansen vil bli kommunisert på et senere tidspunkt. Et mediesenter vil være tilgjengelig i Scandic Kiruna, Stadshustorget 11. Sikkerhet, robusthet, velstand samt demokratiske verdier og rettssikkerhet er prioriteringene for det kommende svenske formannskapet i EUs ministerråd. Det meldte statsminister Ulf Kristersson under en tale i Riksdagen nylig.

SVeriges EU-minister Jessica Roswall fotografert av Ninni Andersson/ Regeringskansliet)

– Sverige overtar formannskapet i en tid hvor unionen står overfor historiske utfordringer. Et grønnere, tryggere og friere Europa danner grunnlaget for våre prioriteringer, sier statsminister Ulf Kristersson.

– Denne regjeringen ønsker å gi EU-arbeid høy prioritet. Det er i Sveriges interesse å holde EU samlet og presse frem saker der det kreves felles løsninger, sier EU-minister Jessika Roswall.

Det svenske formannskapets fire prioriteringer
Sikkerhet – enhet
Resiliens – konkurranseevne
Velstand – grønn omstilling og energiomstilling
Demokratiske verdier og rettssikkerhet – vårt grunnlag

Formannskapets prioriteringer gjenspeiler posisjoner som Sverige lenge har forfektet innenfor EU, men svarer også på de aktuelle geopolitiske og økonomiske utfordringene som unionen står overfor.

Få tilgang til dybdemateriell om de fire prioriteringene på formannskapets offisielle nettside

Programmet beskriver hovedorienteringen innenfor hver rådskonstellasjon
I forbindelse med statsministerens presentasjon av prioriteringene ble også formannskapsprogrammet lansert. I programmet redegjør Sverige for sitt hovedfokus og prioriterte saker innenfor Ministerrådets ulike rådskonstellasjoner under formannskapet, skriver Nordens Nyheter.

President of the European Commission Ursula von der Leyen addresses a press conference following the resignation of the EU trade commissioner, in Brussels on August 27, 2020. (Photo by François WALSCHAERTS / POOL / AFP)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*