Sentralbanksjef Janet Yellen kan heve renten onsdag(Foto: NYSE)

Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave null prosent, skriver sentralbanken i en pressemelding torsdag. Samtidig varsler sentralbanken at styringsrenten sannsynligvis vil settes opp gradvis etter nyttår i år. Slik tolker Nordens Nyheter Norges Banks prognoser. Torsdag faller teknologikjempene på Wall Street etter oppgang for den amerikanske tiårsrenten.

Riksbanken i Stockholm har satt inn ett stort antall tiltak for å dempe de negative økonomiske effektene av koronapandemien. Gjenom en rekke tiltak bidrar Riksbanken til økte kreditter og bedre likviditet. Det reduserer risikoen for pengemangel og faren for at økte renter legger en ny byrde på amerikansk og europeisk økonomi.

– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenten gradvis fra dagens nivå, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Kort tid etter at tirsdagens handel tok til på New York-børsen stiger S&P 500 til ny rekordnotering. GameStop-aksjonærene straffes hardt, ifølge Finansavisen. I dag starter et to dager langt rentemøte i den amerikanske sentralbanken.Rentebeslutningen kommer først i morgen.. Med en økonomisk stimulansepakke på ett og et halvt norsk oljefond vil trolig børsene i USA og Europa stige, skriver Nordens Nyheter.

«Hvorvidt Fed vil signalisere endring av rentepolitikk eller ikke er det store spørsmålet. Gitt “betydelig” oppgang i de lange rentene (statsobligasjoner med løpetid over 10 år), vil sentralbanken måtte ta stilling til dette på godt eller vondt. En endring i rentepolitikken vil kunne føre til økt volatilitet i finansmarkedene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering på Nordnet.

Norges Bank viser til at aktiviteten i økonomien har tatt seg opp siden i fjor vår, men at gjeninnhentingen nå bremses av økt smitte og strenge smitteverntiltak. Samtidig trekker sentralbanken frem at informasjonen fra helsemyndighetene tyder på at store deler av den voksne befolkningen ventes å bli vaksinert innen utgangen av sommeren.

I tillegg er den økonomiske innhentingen internasjonalt bedre enn ventet, noe Norges Bank mener kan gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten. Likevel vil det sannsynligvis ta tid før sysselsettingen og arbeidsledigheten er tilbake på før-krisenivåer, heter det i pressemeldingen.

Nye tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at detaljhandelen i USA sank 3,0 prosent fra måneden før i februar. På forhånd var det ventet en nedgang på 0,5 prosent.

Det er også kommet tall for importprisene i USA i februar tirsdag. Importprisindeksen var opp 1,3 prosent på månedsbasis, mot en forventning på 1,2 prosent, ifølge TDN Direkt.

Den amerikanske industriproduksjonen falt 2,2 prosent på månedsbasis i februar mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent. Industriens kapasitetsutnyttelse var på 73,8 prosent i perioden mens det ifølge TDN Direkt var ventet en kapasitetsutnyttelse på 75,6 prosent.

Oljeprisen faller etter Biden-rykter, Asia-børsene er på tå hev før rentemøter og flere faktorer påvirker. Oslo Børs- som peker peker mot marginal nedgang fra start. President Joe Biden setter i gang et støtteprogram på ett og et halvt norsk oljefond for å redde amerikansk og global økonomi. Dette vil på lang sikt fortsatt løfte børsene, også i Europa.

President Joseph Biden jr. vil stimulere internasjonal økonomi( Photo: White House)

Dermed faller altså teknologiaksjene som det norske Oljefondet er avhengig av etter at den såkalte tiårsrenten indikerer renteoppgang, skriver Nordic News.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*