Den svenske Riksbanken vil ha mer ekspansiv pengepolitikk(Foto:Riksbanken i Stockholm)
Den svenske Riksbanken vil ha mer ekspansiv pengepolitikk(Foto:Riksbanken i Stockholm)

Sveriges Riksbank vil ha en mer ekspansiv pengepolitikk. På rentemøtet like før jul besluttet hovedstyret i banken å holde rentene på null prosent. Samtidig skriver den svenske sentralbanken at den økonomiske oppgangen i utlandet fortsetter. Men det er store forskjeller i vekst mellom USA og Storbritannia, og utviklingen i eurosonen. Lavere oljepris gir positiv økonomisk stimulans i mange land. Samtidig er inflasjonsprognosene i utlandet lavere, noe som øker faren for deflasjon dersom ikke veksten tar seg opp, skriver Nordic News.

Bedre konjunkturer

Den svenske økonomien fortsetter å forbedre seg. Siden oktober har den økonomiske utviklingen vært i tråd med Riksbankens prognoser. BNP og sysselsettingen ventes å fortsette å stige, og det vil på et eller anneet tidspunkt føre til renteoppgang. Men inflasjonen er fortsatt for lav og forventes å bli noe lavere i noen tid, hovedsakelig på grunn av fallende oljepriser. I tillegg er inflasjonsforventningene på lengre sikt, ytterligere redusert og ligger under det svenske inflasjonsmålet på to prosent. For å nå inflasjonsmålet og redusere risikoen for deflasjon må pengepolitikken bli mer ekspansiv.

Usikker økonomi

I en usikker tid for norsk økonomi øker bekymringen for at husholdningene tar opp for store lån når ånerenten synker. Eiendom Norge la nylig frem boligprisstatistikken for desember, som viste en overraskende sterk boligprisvekst, og prisene har nå steget i 13 måneder på rad. Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge tror boligprisene vil stige også i januar. Erfaringen viser at det i januar er lite boliger på markedet, som gjør at etterspørselen blir større enn tilbudet. Dreyer på at dagens kredittsituasjon også presser boligprisene oppover. Styringsrenten i Norge er 1,25 prosent, mens Sverige fortsatt har nullrente. Svenskene øker neppe renten på rentemøtet i Stockholm 12. februar, men venter på en amerikansk renteøkning i april eller juni. Norges Banks styringsrente på 1,25 prosent er altfor høy i forhold til land det er naturlig å sammenlikne seg med. Det betyr at renten senkes med 0,25 prosent på rentemøtet i Oslo 19. mars. Deretter vil Norges Bank se an renteutviklingen i USA før sommeren.

Oljefondet øker

Etter at Norges Bank senket styringsrenten i desember, har de fleste bankene i Norge kuttet boliglånsrentene. Selv om flere hevder at styringsrenten vil bli ytterligere senket, skriver Eiendom Norge at man er bekymret for at husholdningene skal opparbeide seg for stor gjeld fordi rentene trolig vil begynne å stige etter sommeren. Dermed må husholdningene tenke på fremtiden i forhold til et liv med høyere renter. Eiendom Norge skriver at vi har gått inn i 2015 med stor usikkerhet omkring den norske økonomien. Oljeprisen har falt kraftig siden i sommer og det varsles store kutt i oljesektoren. Økonomer og politikere har varslet store omstillinger i økonomien og norske bedrifter har ikke vært så pessismistiske siden finanskrisen, uten at norske husholdninger frykter nedgang. Her spiller argumentet om at økningen i oljefondets verdi mer enn oppveier nedgangen i oljeinntekter.

Vil ha mer likviditet

– Det er litt vanskelig for husholdningene å ta helt innover seg hvilken konsekvens dette kan få for dem. Det er først når rentene begynner å stige at de virkelig vil tenke seg om når det gjelder kjøp av en dyrere bolig. Vi ser fremdeles ikke noen konturer av det i markedet nå, sier direktør Chrisitan Dreyer, som sier at har Eiendom Norge tatt høyde for dette i sine prognoser for 2015, skriver Nordic News. Den svenske Riksbanken skriver i referatet fra sitt seneste rentemøte at man nå trenger en mer ekspansiv pengepolitikk. Dette ønsker også sentralbanksjef Mario Draghi i ESB for Eurosonen. Han vil tvingen medlemslandene til å kjøpe statsobligasjoner slik at likviditeten i markedet øker.

Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken(ESB) ønsker en mer ekspansiv pengepolitikk(Foto: ESB)
Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken(ESB) ønsker en mer ekspansiv pengepolitikk(Foto: ESB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*