Konsernsjef Anders Engdahl i Intrum-konsernet( Foto: Intrum AB)

2020 har vært et dramatisk år, for mange også økonomisk. Men krisen slår ujevnt ut på nordmenns økonomi. Mens én fjerdedel av nordmenn sier at de har gått ned i inntekt på grunn av pandemien, oppgir 1 av 6 at de sparer mer enn før krisen inntraff. Det viser European Consumer Payment Report – en fersk undersøkelse utført av Intrum-konsernet, som Lindorff er en del av.

Undersøkelsen viser at pandemien slår hardest ut på unge og de med lav inntekt. 41 prosent av unge mellom 18-21 år og 37 prosent av dem mellom 22-37 år sier at inntekten deres er redusert som følge av koronautbruddet. Samtidig sier fire av ti personer (37 prosent) med lav inntekt at de har hatt et inntektsfall på grunn av pandemien, mens ytterligere 24 prosent sier at de kan få en nedgang snart. Til sammenligning svarer kun to av ti personer (19 prosent) med høy inntekt at inntekten deres er redusert som følge av pandemien.

De med mest sparer også mer: 20 prosent av respondentene med høy inntekt sier at de sparer mer enn før pandemien, mot 12 prosent av dem med lav inntekt. Lavere forbruk på ferier, restaurantbesøk, transport og andre tjenester som er begrenset av sosiale restriksjoner er hovedårsaken til den økte sparingen.

– Undersøkelsen viser at koronapandemien slår ujevnt ut på folks privatøkonomi, og det gir grobunn for økte inntektsforskjeller i Norge. Det er særlig yngre grupper og de med lav inntekt som rammes hardt økonomisk av denne krisen, mens flere av dem med høy inntekt faktisk klarer å spare mer. Vår bekymring er at det vil kunne oppstå større og vedvarende inntektsforskjeller mellom nordmenn hvis denne utviklingen fortsetter, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff, Norges største inkassoselskap.

Undersøkelsen European Consumer Payment Report ble gjennomført blant 24.000 europeiske forbrukere i 24 land mellom X og X. I Norge deltok XXXX personer.

Under press

I november pådro privatpersoner i Norge seg syv prosent flere inkassosaker sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Lindorff. Økningen er den første siden juni og kommer av at flere husholdninger ikke har betalt regninger på forbruksvarer, strøm og telefonitjenester.

– Mange av dem som har mistet jobbene sine under denne pandemien kommer fra lavtlønnede yrker og har ikke ekstra midler å ta av, noe som setter privatøkonomien deres under et betydelig press. Dette kommer også frem i inkassotallene for november hvor økningen i krav viser at flere sliter med å dekke de daglige utgiftene sine, sier Hjellegjerde Martinsen.

Arbeidsledigheten i Norge er dobbelt så høy som før pandemien og husholdningenes disponible inntekter har nå falt to kvartaler på rad.

Les hele rapporten her.

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen inkasso, fakturering og betaling, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 9000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2018 hadde Intrum en inntekt på SEK 13,4 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*