Magnus Lingjerde traff med årets første kraftkommentar(Foto: Mynewsdesk)

I årets første kraftkommentar fra LOS Energy fokuserte Magnus Lingjærde spesielt på følgende tema: «Alt faller»– råvarer faller mye på verdensmarkedet, det gir lavere forventninger til europeiske kraftpriser, skrev Magnus Lingjerde i LOS Energy i sin første kraftkommentar.

Hittil i år har Norden importert en del kraft fra Europa. Nå snur flyten. Lavere priser i Norden gjør at vi nå eksporterer kraft til resten av kontinentet, skriver Enthelios.

Den hydrologiske balansen er summen av vann i magasiner, snø i fjellet og grunnvann. Nå er den hydrologiske balansen på normale nivåer. Dette har vi ikke sett på over et år. Årsaken er mye nedbør og godt med vind de siste ukene.

Overskuddskraft
Det er ventet mye nedbør og vind tiden fremover. Dette gjør Norden selvforsynt av kraft. Prisene i Norden ligger under prisene i Europa, og vi eksporterer derfor overskuddskraft ut av Norden nå.

Vi har et overskudd i vannmagasinene, samtidig som det er underskudd av snø i fjellet. Denne kombinasjonen bidrar til et kortsiktig press på prisene. På lengre sikt venter markedet at de nordiske prisene skal bevege seg i retning av prisene vi ser i resten av Europa.

Kraftig nedgang
I tillegg til at vi har gode forhold i den hydrologiske balansen, påvirker også det som skjer i resten av verden kraftprisen. Handelskrigen mellom Kina og USA og uro knyttet til Brexit gjør at markedet frykter en global resesjon. Det er ikke gode nyheter for de finansielle markedene. Dette gir sitt utslag på oljeprisen: Vi ser en kraftig nedgang i både oljeprisen, børsindekser og råvarer den siste tiden.

I land som bruker fossile energibærere for kraftproduksjon gjør lavere råvarepriser at prisen på strøm faller. Blant annet hos mange av de europeiske naboene våre, noe som igjen trekker ned strømprisen i Norden.

Mye vann i Norden gir billigsre kraft(Foto: Mynewsdesk)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*