Kommunikasjonssjef Per Storm Mathiesen Hafslund Eco(Foto: Mynewsdesk)

Ørsted slutter seg til konsortiet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco for å etablere et langsiktig partnerskap for å utvikle havvind i Norge og for å konkurrere i Norges kommende søknadsrunde for havvind.

Den norske delen av Nordsjøen har et stort potensial for utvikling av storskala havvindparker som kan levere fornybar energi til norsk industri og husholdninger, og potensielt også til andre land rundt Nordsjøen. Havvind kombinert med havnett vil skape en lønnsom løsning for Norge, som i kombinasjon norsk fleksibel vannkraft vil levere fornybar kraft til lave kostnader.

De tre selskapene utfyller hverandres kompetanse og danner sammen et sterkt partnerskap for å realisere store havvindprosjekter i kombinasjon med et havnett. Konsortiet har som mål å levere både bunnfast og flytende havvind, samtidig som den norske leverandørindustrien skal utvikles for å kunne levere til den forventede storskala utbyggingen av havvind i Norge og Europa.

Ørsted, Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables vil være likeverdige partnere i konsortiet som vil søke om lisenser i begge områdene som er åpnet av norske myndigheter, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Den kommende tildelingsrunden forventes å bestå av opptil 4,5 GW i de to områdene, og det tekniske potensialet er mye høyere.

Norge har vært en foregangsnasjon i å støtte den tidlige utviklingen av flytende havvind, og partnerskapet vil samarbeide tett med den sterke leverandørindustrien for å utvide Norges strategiske posisjon innen flytende havvind, spesielt på Utsira Nord-området.

– Vi er veldig glade for å komme inn på det norske havvindmarkedet med Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco, deres brede erfaring innen fornybar energi, kraftmarkedet, infrastruktur og verdikjeden offshore gjør dem til perfekte partnere for oss. Konsortiet har en meget sterk posisjon for å konkurrere om både bunnfast og flytende havvind i områdene som forventes å bli åpnet av den norske regjeringen, sier Rasmus Errboe, leder for Region Continental Europe i Ørsted.

– I tillegg til den omfattende erfaring innen fornybar energi, nett og havvind, som Hafslund Eco og Bonheur har, bringer Ørsted med seg den lengste erfaringen og beste kompetansen i verden for å utvikle lokale leverandørkjeder. Dette har resultert i etablering av et betydelig antall nye, lokale, grønne arbeidsplasser innen havvind. Fred. Olsen-relaterte selskaper har i årevis jobbet med Ørsted over hele verden for å utvikle sterke leverandørkjeder innen transport, installasjon, oppgradering og vedlikehold av offshore vindturbiner. Med Ørsted på laget har konsortiet ytterligere styrket sin evne til å bistå Norge med å sikre en bærekraftig og effektiv vei fremover innen havvind, sier Anette Olsen, administrerende direktør i Bonheur og styreleder i Fred. Olsen Renewables.

– Havnett kombinert med havvind vil skape en lønnsom løsning for Norge, og levere fornybar kraft til lave kostnader for elektrifisering og grønn industriell vekst. Ørsted har i mange år vært ledende når det gjelder å redusere kostnadene for havvind, noe som er en betydelig fordel for å realisere havvind i Norge og bidra til fremtidig eksport av norske løsninger, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund Eco.

CEO Anders Østby i Hafslund ECO(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*