Orklas konsoliderte porteføljeselskaper økte i 4. kvartal driftsresultat EBIT (adj.) med 17 % til 1,6 mrd. kroner.

Fremgangen skyldtes kostnadsreduserende tiltak, positive valutaomregningseffekter, prisøkninger og strukturell vekst.

Orklas resultatbidrag fra tilknyttede selskaper økte i 4. kvartal med 153 % til 372 mill. kroner. Dette er i all hovedsak bidrag fra Jotun, hvor Orklas eierandel er 42,7 %. Jotuns resultat var drevet av pris- og volumvekst, økt bruttomargin og god kostnadskontroll.
Orklas omsetning økte i 4. kvartal med 10 % til 17,7 mrd. kroner. Resultat før skatt endte på 1,3 mrd. kroner, mot tilsvarende 1,7 mrd. kroner i samme periode i 2022. Nedgangen kan i sin helhet tilskrives vesentlig lavere kraftpriser, da Hydro Powers driftsresultat EBIT (adj.) ble redusert fra 631 mill. kroner til 183 mill. kroner.

– Jeg er fornøyd med at de fleste porteføljeselskapene rapporterer om organisk vekst, høyere driftsresultat og økt kontantstrøm fra driften. Det er tegn til bedring i våre markeder og flere av selskapene opplevde volumvekst i 4. kvartal. Vi ser også at flere av selskapene har hatt en avtagende vekst i innkjøpskostnadene mot slutten av året, og det er tegn til at den positive utviklingen fortsetter i første halvår av 2024, sier konsernsjef Nils K. Selte.

I 2023 oppnådde Orklas konsoliderte porteføljeselskaper et driftsresultat EBIT (adj.) på 6,4 mrd. kroner. Dette er en fremgang på 19 % fra 2022.

Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper utgjorde 1,8 mrd. kroner i 2023, og dette tilsvarte en økning på 975 mill. kroner. Jotuns styre vil foreslå et samlet utbytte på 2,2 mrd. kroner. Orklas andel av dette utbyttet er 948 mill. kroner, noe som er en økning på 583 mill. kroner sammenlignet med mottatt utbytte for regnskapsåret 2022.

For året som helhet økte Orklas omsetning med 16 % til 67,8 mrd. kroner. Orklas resultat før skatt endte på 7,0 mrd. kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 5 % fra 2022. Hydro Powers driftsresultat EBIT (adj.) ble redusert fra 2,3 mrd. kroner til 873 mill. kroner.
Orklas resultat per aksje (adj.) i 2023 ble 5,78 kroner, noe som er en økning på 6 %.

I oktober i fjor inngikk Orkla Food Ingredients en partnerskapsavtale med Rhône, et ledende private equity selskap som investerer i selskaper med transatlantisk tilstedeværelse. Transaksjonen forventes å være fullført innen utgangen av april i år, forutsatt at betingelsene for gjennomføring er oppfylt, herunder tillatelser fra relevante myndigheter.

Orklas styre har intensjon om å foreslå et samlet utbytte for regnskapsåret 2023 på 6 kroner per aksje, hvorav 3 kroner er utover selskapets ordinære utbytte. Dette tilsvarer 6,0 mrd. kroner i samlet utbytte. Økningen kan knyttes til forventet større utbytte fra Jotun og oppgjør fra partnerskapsavtalen med Rhône rundt eierskapet av Orkla Food Ingredients.

Orkla er et ledende industrielt investeringsselskap innenfor merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Den nåværende investeringsporteføljen består av 12 selskaper innen blant annet maling, matvarer, matingredienser, snacks og godteri, kosttilskudd, rengjøringsprodukter og personlig pleie. Ved årsskiftet hadde Orkla 19.671 ansatte samt 121 fabrikker i 24 land.

Orkla ASA

Oslo, 8. februar 2024

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mob.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt, mob.: +47 950 75 114

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*