Daniel Sørensen, Daglig leder i Useit Consulting Norway( Foto: Mynewsdesk)

Fredag 28. mai 2021 vedtok Stortinget at Norge innlemmer EUs webdirektiv i nasjonale lovkrav. Dette betyr strengere krav til universell utforming av ikt.

Det har vært stilt krav til universell utforming av ikt for både offentlig og privat sektor helt siden 2014. Likevel viser en undersøkelse fra vinter 2020 på oppdrag fra Tilsynet for universell utforming av ikt, hos Digitaliseringsdirektoratet, at 70 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne opplever begrensninger ved bruk av ikt.

– Det har i lang tid vært et behov for økte krav til universell utforming, samtidig som vi ser at mange virksomheter i dag ikke har tilstrekkelig god forståelse for de eksisterende kravene, sier daglig leder i Useit Consulting Norge, Daniel Sørensen.

Oppdateringen av lovkravene innebærer at det legges til en del nye krav, for eksempel om hvordan nettsted og apper skal kunne brukes med berøringsskjermer. Oppdateringen inneholder også krav til at hvert nettsted, intranett og app skal ha en tilgjengelighetserklæring.

– Kravet til en tilgjengelighetserklæring er kanskje den viktigste oppdateringen som skjer nå. Dette innebærer nemlig at den enkelte virksomhet må ha full oversikt over hvilke eventuelle brister man har i samtlige grensesnitt. Det er ikke lenger mulig å lukke øynene og håpe på det beste, sier Daniel Sørensen.

Er din virksomhet forberedt på de nye lovkravene?
Digitaliseringsdirektoratets avdeling, uutilsynet, følger opp hvor godt norske bedrifter og offentlige aktører følger kravene til universell utforming. Ved flere tilfeller har store og kjente norske virksomheter fått tilsyn der det har blitt funnet brister og mangler. Dersom virksomheten ikke retter opp disse avvikene tidsnok blir det dagsbøter. Hittil har vi sett varsel om dagsbøter helt opp til kr 150 000.

– Det er viktig å vite hvordan man ligger an. Dessverre er det ikke tilstrekkelig som kunde å stille krav om at løsningen skal være universelt utformet ettersom kunnskapsnivået fremdeles er svært varierende hos mange leverandører, sier Daniel Sørensen.

Oppdateringen av lovkravene gjelder i første omgang kun offentlige virksomheter, men planen er at også private bedrifter skal omfattes i løpet av kort tid. Det pågår forberedelser for ytterligere økte krav til universell utforming for blant annet e-handel og banker basert på et annet EU-direktiv, European Accessibility Act.

Useit Consulting Norge er et selskap med spesialistkompetanse på universell utforming av ikt med mange både offentlige og private kunder. Ta kontakt om det er noe du lurer på.

Telefon: 977 42 133

Epost: daniel@useitconsulting.no

Dag Sørensen i Useit Consulting Norway(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*