Ståle Nistov, Franzefoss, og Lene Westeng, Resirqel, på Franzefoss’ gjenvinningsanlegg på Haraldrud i Oslo.

Det er ambisjonen når Franzefoss og Resirqel nå inngår et strategisk samarbeid. Avfalls- og gjenvinningsaktøren Franzefoss investerer i ombruksselskapet Resirqel, og vil være med å utvikle selskapet videre sammen med dagens eiere. Gjennom det strategiske samarbeidet ønsker Resirqel og Franzefoss å legge til rette for en industriell satsning på ombruk av byggematerialer.

– Vi har fulgt hverandre lenge, og innledet i 2021 en dialog om samarbeid, forteller daglig leder Lene K. Westeng i Resirqel. -Som landsdekkende aktør, med langsiktige eiere og en sterk industriell infrastruktur, er Franzefoss Gjenvinning en solid og viktig partner i vår videre satsning, fortsetter Westeng.

Franzefoss går nå inn som medeier i ombruksselskapet gjennom en rettet emisjon. Midlene som investeres skal brukes til å videreutvikle selskapets etablerte tjenester, og understøtte utvikling og etablering av flere konsepter i markedet.

– Resirqel består av et solid team med ledende kunnskap om ombruk av byggematerialer. De har kompetanse på å realisere ombruk, har etablert seg i markedet med etterspurte tjenester, og er en perfekt match med våre fremtidsambisjoner. Vi har felles målsetning om å jobbe aktivt med å flytte avfall høyere opp i avfallshierarkiet, sier Ståle Nistov, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning.

Ambisjonene til Resirqel er å gjøre brukte byggevarer minst like attraktive som nye, og bevege byggebransjen vekk fra dagens enveissystem. Selskapet har utviklet seg fra en utførende ombrukpioner, til et rendyrket rådgivningsselskap som spesialiserer seg på ombrukskartlegging og rådgivning innen gjennomføring og realisering av ombruk i prosjekter. Materialhåndteringen vil skje gjennom det nyetablerte datterselskapet Ombygg AS.

Franzefoss er en godt etablert aktør som leverer bærekraftige løsninger for avfallshåndtering og gjenvinning. Selskapet håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore, og har som mål å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet.

Miljøeffekten ved økt ombruk og materialgjenvinning er potensielt sett enorm. I Norge ligger utslippene fra nye byggevarer på rundt 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Samtidig produserer sektoren over to millioner tonn avfall hvert år. Sirkulære løsninger kobler disse materialstrømmene sammen. Med et marked for byggematerialer som i Norge ligger på ca. 170 milliarder kroner i året, er markedspotensialet for ombruk også betydelig.

Når ombruksspesialisten og gjenvinningsaktøren nå slår kreftene sammen, skal de utfylle og komplettere hverandre i dette bærekraftige arbeidet, hvor tydelige synergieffekter skal legge til rette for økt ombruk og redusert ressursbruk i fremtidige byggeprosjekter. Fremover har de en klar målsetning om å få med flere ambisiøse partnere på laget.

Planen er klar – tiden er inne for å endre byggevarebransjen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*