Jorma Ollila legger fre em nordisk energirapport i Oslo(Foto: Norden org)

Det norske oljefondet eier aksjer for 46,2 millirder NOK i Royal Dutch Shell og 17,5 milliarder i British Petroleum(BP). Oljefondet eier også aksjer for 26 milliarder i Exxon Mobil og har også aksjer i og 3,9 milliarder i Conoco Phillips. Dermed har oljefondeet aksjer i tre av Europas største oljeselskaper utenfor Norge for 60 milliarder kroner. Styreleder i Volvo Carl-Henric Svanberg, er fortsatt styreformann i britiske BP, etteer at finske Jorma Ollila har folatt jobben som mangeårig styreformann i det britisk-nederlandske oljeselskapet Shell. 20. jni legger han frem en fersk energirapport om det nordiske samarbeidet i Oslo. Nordens Nyheter viser i denne artikkelen at norsk-amerikanske interesser er store på eiersiden i de store oljeselskapene.

Selger fossile aksjer

Svenske og norske pensjonsfond selger fossile aksjer. Det sjuende svenske AP-fondet(AP 7)selger aksjer i fossilgigantene Exxon og Gazprom av hensyn til klimaet. Oljefondet bør følge etter, mener miljøverner. Denne uken ble det også kjent at den svenske Wallenbergbankene SEB og Svenska Handelsbanken vil kaste ut Shell og flere andre selskaper fra sine fond av hensyn blant annet til miljøet, skriver Svenska Dagbladet. Flere selskaper knyttet til det omstridte oljerøret Dakota Access Pipeline kastes ut, ifølge avisen. Jorma Ollilas energirapport offentliggjøres 20. juni i Oslo. Rapporten som Nokias tidligere administrerende direktør Jorma Ollila har laget på oppdrag fra Nordisk ministerråd om det framtidige energisamarbeidet i Norden, offentliggjøres i Oslo. Rapporten overleveres da til Norges energiminister Terje Søviknes og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten. I forbindelse med at rapporten offentliggjøres arrangeres det et pressetreff i Oslo klokka 10.30. Jorma Ollila var som kjent styreformann i Royal Dutch Shell fra 2006 til 2015.

Ledet Shell i mange år

Jorma Ollila, kjent blant annet fra sin tid som sjef for Nokia, fikk i 2016 i oppdrag å gjennomføre en strategisk gjennomlysning av energisektoren i Norden. Oppdraget gikk ut på å analysere det nordiske energisamarbeidet og komme med 10–15 konkrete forslag til hvordan det kan utvikles de neste 5–10 årene. Ollilas rapport er tenkt som et eksternt innspill i diskusjonene om det framtidige energisamarbeidet i Norden. Det er til sjuende og sist de nordiske energiministrene som utformer og fatter vedtak om samarbeidet. Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017, og derfor er det den norske ministeren som tar imot rapporten. I forbindelse med at rapporten offentliggjøres 20. Juni, arrangeres det også et pressetreff i Akersgata 59, presserom D1129 R5 i Oslo Språket er engelsk.Pressetreffet strømmes direkte på Internettet på Nordisk ministerråds Facebook-side og regjeringen.no., sier Matts Lindqvist i Foreningen Norden og Kristine Dahl i det norske Olje- og energidepartementet krd@oed.dep.no

NBIM storaksjonær

Etikkrådet oppgir ikke om det har sendt noen råd til Norges Bank, og anbefalingene blir normalt ikke kjent før styret i Norges Bank har tatt stilling til dem.Det er Etikkrådet som gir råd til styret i Norges Bank om hvilke selskapeformann i ljefondets etikkråd.r som skal utelukkes etter klimakriteriet. I fjor begynte Etikkrådet utredning av olje-, stål- og sementproduksjon, og kontaktet seks selskaper om klimaspørsmål, ifølge rådets årsmelding for 2016. Johan H. Andresen, styreleder i Ferd er formann i Oljefondets etiske råd. Oljefondet har også aksjer for 26,4 milliarder i Exxon Mobile, der utenriksminister Rex Tillerson var toppleder før han ble utenriksminister. Det norske oljefondets eierandel i Exxon mobile er bare 0,82 prosent. NBIM satser også 3,9 milliarder NOk i ConocoPhillips, og som kjent var det amerikanske Phillips, som fant olje på Ekofisk-feltet i Nordsjøen i 1968. Det norske oljefondet på 8000 milliarder kroner, er tunge på eiersiden i oljesselskapene Shell og BP. Norges Bank og dets amerikanske samarbeidspartnere(BlackRock) har mer enn ti prosent av aksjene i Shell der Nederlands Central Institu er størst med 44,2 prosent. Oljefondet har 2,56 %, som er en stor andel. I BP er norske ineresser enda større, Der har NBIM og Black Rock med samaarbeidspartnere 8,19 prosent, skriver Nordic News i en analyse. Holdings i BP: Rosneft 19,7, Aker BP 30 %. , mens BP Castrol KK har 68,9 prosent.(Kilde: 4-Traders/Nordic News.)

Styreleder Carl-Henric Svanberg i BP, er også styreformann i Volvo, der oljefondet er storaksjonær( Foto:BP)

Denne artikkelen har 1 kommentar

 1. Nils Petter Tanderø

  Her er Jorma Ollilas forslag til nordisk energisamarbeid(Pressemelding fra Nordisk Ministerråd):

  “Energisamarbeid holder Norden i verdenstoppen”

  Konkurransen innenfor grønn energi øker raskt, og de nordiske landene må samarbeide for å beholde sin ledende stilling globalt. Det sier den tidligere Nokia-sjefen Jorma Ollila i en rapport der han kommer med 14 forslag til økt nordisk energisamarbeid.
  Jorma Ollila har på oppdrag fra Nordisk ministerråd utført en strategisk gjennomlysning av hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles de neste 5–10 årene. Noe av det viktigste er ifølge Ollila å utarbeide en ny visjon for det nordiske energisamarbeidet. Han foreslår også at det gjøres nordiske fagfellevurderinger (peer reviews) av nasjonale energivedtak, ettersom vedtak i ett land påvirker andre land direkte.

  Dessuten foreslår han at man satser på et markedsbasert kraftmarked framfor andre løsninger og lager en nordisk eksportstrategi for energiteknologier og -løsninger. Han etterlyser også en betydelig større satsing på samnordisk forskning og utvikling.
  Et hovedbudskap i rapporten er at det grønne skiftet er her, og at de vanskeligste utfordringene ligger foran oss. Små land må samarbeide for å kunne hevde seg.

  – Det kommende tiåret vil bli spesielt utfordrende. Store aktører investerer tungt i det grønne skiftet, og konkurransen tiltar i svært raskt tempo. For øyeblikket er Norden verdensledende, men hvert enkelt land kan vise seg å være for lite for å takle denne internasjonale konkurransen. Spørsmålet er: Har vi råd til å la være å samarbeide?

  Ollilas rapport er tenkt som grunnlagsmateriale for de nordiske energiministrene i diskusjonene om det kommende energisamarbeidet. Ollila overrakte rapporten til Norges energiminister Terje Søviknes og Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten 20. juni.

  Energirapporten er en del av reformprosjektet Nytt Norden, som skal gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt.

  Rapporten: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4877
  Lenger pressemelding: http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/201dmer-energisamarbete-haaller-norden-kvar-i-vaerldstopp

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*