CEO Rex Tillerson i Exxon Mobile besøkte Det Hvite Hus 20 ganger i samband med sanksjoner mot Russland under Obamas president-periode(Foto: Bloomberg)
CEO Rex Tillerson i Exxon Mobile besøkte Det Hvite Hus tjue ganger i samband med sanksjoner mot Russland under 2014(Foto: Bloomberg)

Det statlige norske oljefondet passerte for første gang 7500 milliarder kroner  lørdag før jul. Fondet har store aksjeposter i verdens største oljeselskaper Royal Dutch Shell og Exxon Mobile. CEO og styreleder i amerikanske Exxon Mobile Rex Tillerson, var ifølge avisene Washington Post/Arctic Now, en hyppig gjest når det Hvite Hus behandlet sanksjonssaker mot Russland under president Barrack Obamas periode. Rex Tillerson besøkte «Whitehouse» mer enn 20 ganger i løpet av 2014, viser loggboken i Det hvite Hus ifølge Washington Post/Arctic Now. Hensikten med besøkene var å påse at ikke Exxon Mobiles konkurrenter ikke fikk globale konkurransefordeler.

Oljeselskaper var børsvinnere

I denne artikkelen analyserer Nordens Nyheter oljeselskapenes utvikling på børsen i 2016. Oljeselskapene var oljefondets børsvinnere i 2016. Royal Dutch Shell med «børsgruppe» NBIM/BlackRock på eiersiden, steg med 22,1 prosent ifølge euroinvestor det siste året. Nordens Nyheter har kartlagt børsutviklingen for oljefondet ti største aksjeinvesteringer i 2016 før  årets utgang. Amerikanske ExxonMobile steg med 6,2 prosent, og konsernsjefen Rex Tillerson er nå utnevnt til USA`s neste utenriksminister. Finansdepartementet i Oslo har investert 26,1 milliarder kroner i Shell med en norsk eierandel på 2,62 prosent. Amerikanske selskaper har steget det siste halve året og oljefondets aksjer i Microsoft økte med 11,3 prosent i 2016. Finansminister Siv Jensens investering på 28 milliarder i BlackRock, økte med 4,5 poent i verdi. Norges Bank eide aksjer for 31,4 milliarder i BlackRock i 2015, men har i realiteten omplassert sine eierandeler, og eier like mye som før( se analysen nedenfor).

Ti største aksjeposter

Nordens Nyheter presenterer resultatet av oljefondets ti største aksjeposter i 2016, med forbehold for hva som skjer i desember, der vi venter kursoppgang på de amerikanske børsene. Vi presenterer her Norges Banks aksjeinvesteringer( de ti største postene) med børsutviklingen basert på tall fra euroinvestor og 4-traders. com. Kilde: Norges Banks beholdningsverdier.

Nestle, Sveits         42,6 milliarder – 9,9 prosent i 2016
Apple USA              41,6 milliarder -6,4 prosent i 2016
Shell, UK                 26,1 milliarder +22,1 prosent i 2016
Alphabet,USA        30,4 milliarder + 1.7 prosent i 2016
Roche, Sveits          35,0 milliarder +3,0 prosent i 2016
Novartis,Sveits      34,0 milliarder -20,4 prosent i 2016
Microsoft, USA      30,5 milliarder +11,3 prosent i 2016
BlackRock,USA     28,0 milliarder +4,5 prosent i 2016
Exxon Mobil,US    22,5 milliarder +6,2 prosent i 2016

Det bør nevnes at NBIM har satset 18, 5 milliarder kroner i Credit Suisse, der Norges bank eier 4,94 prosent som en av de største aksjonærene. I den sveitsiske banken UBS Group har NBIM investert 20 milliarder kroner (-18,1 prosent i 2016). Norges Bank har økt sitt aksjeinnehav i dissse to sveitsiske bankene med tilsammen 7 milliarder norske kroner. NBIM eier 3,08 prosent av UBS Group som en av de største aksjonærene sammen med BlackRock. Norge eier fortsatt aksjer i over 9000 selskaper i 78 forskjellige land, og nå har Oljefondet – eller Statens pensjonsfond utland – de sluppet en oppdatert liste over hva Norge eier. Oljefondet tjente 334 milliarder i 2015. Ser man på aksjeutviklingen i norske kroner kan det for mange selskaper se ut til å ha vært et drømmeår, men det er på grunn av svak kronekurs. Oljefondets verdier på NOK 7355 millioner kroner den siste fredagen i november 2016. Ved utløpet av desember 2015 var verdien av fondet på 7475 milliarder kroner. Hele 61,2 prosent var investert i aksjer, 35,7 prosent i rentepapirer og 3,1 prosent i eiendom.

Hundre  milliarder ned

Dermed har fondet som følge av kronekursen falt 100 milliarder kroner i verdi på et år.
Nestle fortsatt størst Det selskapet oljefondet åpenbart har hatt mest tro på, er det britiske eiendomsutvikleren Great Portland Estates, som har spesialisert seg på verdiøkninger i sentrale London. Oljefondet eier 9,62 prosent av selskapet med en eierandel på 404 millioner dollars. Ellers er det verdt å nevne at Norge har solgt nesten halvparten av de stemmeberettigede aksjene i Volkswagen i 2015. Sveitsiske Nestle er fortsatt oljefondets største aksjepost, med en investering på 51,1 milliarder kroner inn desember 2016. Oljeselskapene Shell (-30,4 prosent), Conoco Philips( – 32,3 prosent), Shell( -30,4 %) og Chevron( -25,8) er de store taperne i oljefondets portefølje. Oljefondet og amerikanske BlackRock betraktes av mange som en aksjegruppe i selskaper.

Tjue største poster ifjor

Her er oljefondets tjue største aksjeposter i 2015 ifølge Nordens Nyheters beregninger i januar 2016:

Nestle 47,9 mrd. eier 2,7 prosent, aksjer opp 1,1 prosent på årsbasis
Novartis 36,3 mrd. eier 1,93 prosent, aksjer ned 7 prosent på årsbasis
Apple 35,5 mrd eier 2,02 prosent, aksjer ned 3,7 prosent på årsbais
BlackRock 31,4 mrd eier 7,01 prosent, aksjer ned 4,5 prosent på årsbasis
Roche Holding 28,6 mrd, norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer opp 15 prosent på årsbasis

HSBC 24,7 mrd. norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer ned 9,7 prosent på årsbasis
Daimler AG 22,6 prosent, eier 3,39 prosent,opp 7,5 prosent på årsbasis
Exxon Mobile 21,3 milliarder %, eier 0,73 %, – 16 % på ett år.
Sanofi 19,8 milliarder, norsk eierandel 2,18 %, aksjer opp 9,8 % på ett år
BP Group 18,9 mrd eier 2,10 prosent,aksjer ned 15 % på årsbasis

Total 17,9 mrd, NBIM eier1,95 %, aksjekurs minus 4,1 % på ett år
BG Group 17,3 mrd, NBIM eier 5 prosent, aksjer opp 12,9 prosent på ett år
Credit Suisse 17,3 milliarder, NBIM eier 5,69 prosent, aksjer ned 13,2 prosent på ett år
Wells Fargo 16 mrd, NBIM eier 0,75 prosent, aksjen opp 3,2 prosent på ett år
BNP Paribas 15,8 milliarder, NBIM eier 2,74 %, aksjekurs pluss 3,9 prosent på ett år

BMW 15,3 milliarder eier 3,02 prosent, aksjer opp 7,5 % på ett år
Chevron 12,2 milliarder, eier 0,77 %, -25,8 % på ett år.
Bank of America 10,8 milliarder, eier 0,77 %, – 6 prosent på ett år
ABB 6,8 milliarder, norsk eierandel 1,84 %, aksjekurs ned 11,8 % på årsbasis
Conoco Phillips 2,2 milliarder,eier 0,77 %, aksjer- 32,3 prosent på ett år
,
Langsiktig investor

Olje, mat, legemidler, bil og IT utgjør fortsatt de største aksjepostene for Norges Banks Investment Management. Norges Bank er sammen med amerikanske Black Rock, blitt en av verdens største globale aktører på aksjemarkedet. Den norsk-amerikanske børsgruppen er blitt er dominerende minoritetsaksjonær i Nestle, Apple, Novartis, Roche Holding, HSBC,Daimler, Sanofi og Shell/BG Group. Norges Bank er også blitt store aksjonærer i den sveitiske banken Credit Suisse der fondet eide 5,69 prosent i 2015 , mens man idag eier 4,94 prosent. Oljefondet satset i 2015 52 milliarder kroner tilsammen i Royal Dutch Shell og britiske BG Group, som er fusjonert. Fondet satser hele 47 milliarder i sveitsiske Nestle som er fondets største enkeltstående aksjepost både i 2015 og 2016. NBIM hadde aksjer for 29,3 milliarder kroner i Shell og 22,2 milliarder kroner i BG Group i 2015. Black Rock/ Norges Bank-gruppen styrer aksjer for 19,67 % i Royal Dutch Shell, der Nederlands Centraal Institute voor Energiwerke har 43,9 %. BP( British Petroleum) med svenske Carl-Henric Svanberg som styreleder, er fortsatt blant fondets ti største investeringer.

Oljefondet nest størst

Novartis AG, som er et av verdens største legemiddelkonsern, som var i 2015 eid med med 10,43 % av det vi kaller «Børsgruppen Black Rock/ Norges Bank». Norges Bank er fjerde størst med en eierandel på 2 prosent, mens Black Rock bare har 0,74 prosent. Men sammen med samarbeidende selskaper har de totalt 10,43 prosent, mens Novartis AG har 5,01 % og Sandoz 3,34 %. I det sveitsiske legemiddelprodusenten Roche Holding Ltd, var NBIM i 2015, største eier med 2,06 prosent, mens Vanguard( BlackRock) og Credit Susisse(NIM størst) eier 1,88 respektive 1,19 prosent. NBIM var og er også store i den sveitsiske banken UBS Group, med 1,19 prosent, mens Black Rock har 0,83 prosent. Dermed var Norges Bank/ Black Rock største enkelteier med 7,15 prosent i 2015. Fondet hadde investert 31,4 milliarder kroner i det amerikanske investeringsselskapet BlackRock i 2015 og eide 7,01 prosent av det amerikanske selskapet. Black Rock eier idag 5,69 prosent av BlackRock, der «BlackRock-banken» PNC Bank eier 21,3 prosent, som største eier med Norges Bank på andreplass. Japanske Mitzui Financial Group og Mitsubishi UFJ Financial er indirekte store eiere. Her har NBIM og Black Rock stor eierinnflytelse.

Apple på tredjeplass

Det amerikanske Apple-konsernet var Norges Banks nest største enkeltinvestering med 43, 2 milliarder kroner,men er nede i 35,5 milliarder kroner. Konsernsjef Timothy D. Cook var i 2015 ledende på markedet for mobiltelefoner med i-phone 6. Apples største aksjonær er Vanguard Group med 5,74 prosent. Vanguard og State Street funds(3,9%) samarbeider med Black Rock Advisors. Investeringen i Black Rock er trolig oljefondets mest fremtidsrettede investering. Norges Bank er nest største eier i det amerikanske investeringsselskapet, med 7,27 prosent etter PNC Bank( som Nordens Nyheter anser som et Black Rock-selskap). Norges Bank og samarbeidende amerikanske selskaper har 29% i Black Rock, som er bygget opp fra grunnen av finansmannen Larry D. Fink.

Bil opp og olje ned

Kuweit Investment Authority og Norges Bank er de to største aksjonærene i den tyske bilprodusenten Daimler AG. BlackRock og Norges Bank har tilsammen 7,6 prosent i Daimler og er dermed største eier foran Kuweit Investment. Et liknende forhold gjelder i den franske storbanken Societe Generale, der Norges Banks Investment Management er nest største eier etter Luxor Investment, med 2,22 prosent. Det europeiske investeringsselskapet Luxor eier 6 prosent. I britiske Barclays Bank finner vi et liknende forhold. Her er Qatar Holding størst med 6,06 prosent, mens Capital Research har 5,36 prosent. Black Rock og Norges Bank er tredje største eier med tilsammen 5,3 prosent. I den franske legemiddelgiganten Sanofi, hadde oljefondet investert 22 milliarder kroner,men er nede i 19,8 milliarder kroner. Her er Nestles datterselskap L`Oreal størst med 9,03 prosent. Nestles konsernsjef Paul Bulcke i Nestle, har som kjent sittet i Sanofis styre i flere år. Norges Bank er nest størst med 2,25 prosent. Største eier i LÒreal er familien Bettecourt(33,2 %), mens Nestle eier 23,2 prosent med Norges Bank på tredje plass med bare 1,3 %, med Black Rock på fjerdeplass, skriver Nordens Nyheter i en analyse av oljefondets  ti største aksjeposter i 2015 og 2016.

CEO Rex Tillerson i Exxon mobile gjorde det bra i det norske oljefondets aksjeportefølje i 2016( med forhold for desember 2016) ( Foto. ExxonMobile)
CEO Rex Tillerson i Exxon mobile gjorde det bra i det norske oljefondets aksjeportefølje i 2016( med forhold for desember 2016) ( Foto. ExxonMobile)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*