Dr. Mannfred Bishoff er styreleder i Daimler som eier Mercedes Benz
Dr. Mannfred Bishoff er styreleder i Daimler som eier Mercedes Benz

Oljefondet hadde Tyskland som et viktig investeringsland ifjor og kjøpte seg opp i Daimler som eier Mercedes Benz. Oljefondene i Abu Dhabi og Kuweit har vært dominerende eiere, der Kuweits oljefond er størst med 6,8 prosent av selskapet. Statens Pensjonsfond Utland(SPU) er nest størst i Daimler med en eierandel på 3,3 prosent foran Renault/Nissan, som har 3,1 prosent. Nytt av året er det at Norges Banks Investment Management og BlackRock er størst i Credit Suisse,skriver Nordens Nyheter.

Norges Bank har økt behildningen av tyske aksjer med 111 milliarder ifjor og økte i Daimler fra 7,5 til 18,7 milliarder norske kroner. Også i Allianz, Bayer og BASF har Norges Bank doblet sin aksjebeholdning, skriver Nordens Nyheter. USA hadde selvsagt den største økningen i oljefondets investeringer med 325 milliarder kroner ifjor. Fondet økte sin beholdning av Apple-aksjer med åtte milliarder til 21 millairder kroner(0,69%). Eieirendelen i USA ligger på under halvparten av dt som er vanlig i Europa. I oljeselskapet Exxon økte oljefondet sine investeringer fra 11,9 til 18milliarder kroner(0,67%) og ser ikke ut til å høre på Stortingets ønske om å kaste ut oljeaksjer av porteføljen. Japan var det andre store landet for norske oljepenger, og fondet økte beholdningene med 111 milliarder kroner. Dette kan bero på enten oppkjøp eller verdistigning.NBIM har nå aksjer for 217 milliarder i japan og frykter dermed ikke japansk økonomisk krise. Forsiktig med BRICS

Oljefondet viser forsiktighet i Kina og Russland. Investeringene i Kina økte med 42 milliarder til 73 milliarder totalt i 364 prosjekter. NBIM er fortsatt en av storeierne i China Water Affairs med en eierandel på 7,79 prosent og en moderat investering på 22 millioner kroner. I China Construction Bank har fondet økt sin investering fra 1,7 til 2,8 milliarder kroner med en eierandel på 0,25 prosent. Investeringene i Russland falt i reell verdi og ligger på 22, 1 millairder kroner. Oljeselskapet Gazprom er den største statsingen med 6,3 milliarder i 2012(0,49 %) og har redusert posten til 3,3 milliarder med en eierandel på 0,54 prosent. Investeringene i india har økt med 3,7 milliarder og posten i Inforsys Technologies er redusert fra 1,3 til 1,2 milliarder med en eierandel på 0,5 prosent. I Brasil har investeringene økt med 5 milliarder til 39 milliarder totalt. Fondets investering på 7 milliarder i Petrolo Brasilieiro er redusert til 3,3 milliarder mens eierandelen er økt til 0,64 prosent.

Størst i Credit Suisse

Oljefondei 2013investerte 107 milliarder mer i Sveits( evt verdistigning på aksjer).Nytt av året er det at Norges Banks Investment Management og BlackRock er størst i Credit Suisse med tilsammen 6,8 prosent(shares in %),der Quatar Holding LLC fortsatt har flere stemmer på generalforsamlingen. Norges Banks beholdningsverdien i Credit Suisse økte fra 5,8 milliarder til 12,9 milliarder kroner med en eierandel på 4,38 prosent. Aksjeverdien i fondets største enkeltinvestering, Nestle, 21 til 39,3 milliarder med en eierandel på 2,73 prosent som er relativt høy andel. Beholdningsverdien i Frankrike økte med 75 milliarder kroner. Verdien av fondets aksjer i BNP Parisbas økte fra 8,4 til 16, 5 milliarder kroner, med en økning i eierandel fra 1,9 til 2,8 prosent. Nytt av året er det at Norges Banks IM sammen med sin amerikanske partner BlackRock har blitt største eier i Credit SUisse, ifølge bankens ferske aksjergister. Dermed er Olayan Group(6.7 %) og Quatar Holding LLC(5,20 %) skjøvet ned. Men Quatar Holding har 23,71 prosents stemmerett.

Norsk fjær i hatten

Dette er en fjær i hatten for Norge som investorland, skriver Nordens Nyheter i en av flere analyser at oljefondets nye beholdningsverdier. Credit Suisse skriver på sine nettsider at Norges Banks oljefond har opsjon på å kjøpe ytterligere 1,64 prosent av Credit Suisse, skrifer Nordens Nyheter.

 

CEO Brady W. Doghan i Credit Suisse i Zürich
CEO Brady W. Doghan i Credit Suisse i Zürich

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*