fredrik lundberg skanska lite

Norges Banks Ivestment Management satser tjue milliarder i Industrivärdens største selskaper og er nest største aksjonær etter den svenske finansmanenn Fredrik Lundberg, som er kritisk til Ericsson. Den fristående svenske analytikeren Bertil Holmgren sier til Nordens Nyheter at Norges Bank har inntatt sentrale posisjoner i svensk næringsliv men at de er er altfor anonyme. Oljefondet har investert 10 milliarder NOK i SCA (eier 5,67 %, stemmer for 8,58 %),og har aksjer for 9,4 mrd NOK i Volvo(5,87%), 5,5 milliarder NOK i Ericsson( (1,92 %), 1,8 milliarder i Sandvik(1,57%), 1,5 milliarder i Handelsbanken(0,68%), og 349 millioner i treforeedlingsselskapet Holmen AB, som etter planen skal slås sammen med SCA. IT-konsernet Ercsson kan etter det Svenska Dagbladet skriver, bli solgt til den amerikanske IT-giganten Cisico. Oljefondet er tredje største aksjonær i Stora Enso og storier i finske UPM, og må være med i  omstruktureringen av nordisk treforedling, skriver Nordens Nyheter.

Ny svensk fusjon

Svenska Cellulosa AB er et ledende globalt hygiene- og skogselskap der oljefondet har store eierinteresser. Hygienevirksomheten står for 85 prosent og skogprodukter for 15 prosent av konsernets omsetning. SCA-styret foreslår for generalforsamlingen i 2017 deling av SCA-konsernet i to børsnoterte selskaper. Det skal i så fall betales utbytte fra hygienevirksomheten til SCAs aksjonærer, i tillegg får eierne aksjer i et nytt børsnotert hygieneselskap. Fusjon av SCA og treforedlingskonsernet Holmen AB gir en samlet omsetning på nær 140 milliarder svenske kroner med en fortjeneste på over ti milliarder kroner. Stora Enso har en omsetning på 90 milliarder. Hygieneproduktene i SCA gjør SCA/ Holmen mindre enn Stora Enso. Oljefondet burde være med i strukturedringen som store eiere i begge gruppene.

Misnøye med Wallenberg

Etter kjøpet av Industrivärden lufter Fredrik Lundberg sin misnøye med Ericsson i Svenska Dagbladet. Etter det Nordens Nyheter erfarer er det misnøye med Wallenbergs eierskap i Ericsson.

– Vi er opptatt av å skape verdier i de selskapene der vi har eierandeler. Jeg er skuffet over hvordan utviklingen i Ericsson .men vil ikke kommentere om styreformann Leif Johansson er på vei ut av styret i SCA. Han er også styreleder i Astra Zeneca.

– Vi er opptatt av å skape verdier i de selskapene der vi har eierandeler. Det er viktig at Handelsbanken kan konsentrere seg om sin hovedvirksomhet, dvs å være å være en bank for privatpersoner. SCA har nå full fokus på sin industrivirksomhet. Lundbergföretagen kjøpav A-aksjene i Industrivärden er en investering som beløper seg til nesten 1,4 milliarder kroner. Fredrik Lundberg kjøpte også ytterligere aksjer i Industrivärden med private for ca 600 millioner kroner

– Vi har åtte selskaper, og det er ikke veldig mye, jeg tror det er en ganske konsentrert portefølje, sier han til Svenska Dagbladet.

Et problembarn

Ericsson er en av Industrivärden problembarn. Selskapet har vært under ild over sommeren og konsernsjef Hans Vestberg har måttet forlate sin post.Men hvis Industrivärden vil kvitte seg med styretlder vil Lundberg vil ikke si noe om.

– Vi er opptatt av å skape verdier i de selskapene vi har eierandeler. Jeg er skuffet over hvordan utviklingen har vært i Ericsson, sier Lundberg til Svenska Dagbladet.

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank er blitt stor og mektig i svensk næringsliv( Foto: Norges Bank)
Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank er blitt stor og mektig i svensk næringsliv( Foto: Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*