Konsernsjef paulBulcke i svveitiske Nestle, er en av oljefondets viktigste investeringer( Foto: Nestle S.A.)
Konsernsjef Paul Bulcke i sveitsiske Nestle, er en av oljefondets viktigste investeringer(.(Foto: Nestle S.A.)

Olje, mat og IT utgjør fortsatt de største aksjepostene for Norges Banks Investment Management. Det viser i rapporten for annet kvartal i år. Norges Bank er sammen med amerikanske Black Rock, blitt en av verdens største globale aktører på aksjemarkedet. Den norsk-amerikanske børsgruppen er blitt er dominerende minoritetsaksjonær i Nestle, Apple, Novartis, Roche Holding, HSBC, Daimler, Sanofi og ikke minst Shell/BG Group. Norges Bank har bl.a. blitt store aksjonærer i den sveitiske banken Credit Suisse Oljefondet satser 52 milliarder kroner tilsammen i Royal Dutch Shell og britiske BG Group , som etter planen skal slå seg sammen i år, og 47 milliarder i Nestle som er fondets største enkeltstående aksjepost.

Matvaregigant

Paul Bulcke er administrerende direktør og direktør i Nestlé SA, Co-formann-representantskapet i Cereal Partners Worldwide SA, og han sitter i etikkrådet på i World Economic Forum. Han sitter også i styret i Roche Holding AG, Nestlé SA, Nestlé Skin Health SA, Avenir Suisse, og L’Oréal USA, Inc. Bulcke var tidligere ansatt som sjef-markedsføring av Nestle Deutschland AG, leder-markedsføring og han er nå konserndirektør ved Nestle og har sittet i styret i styret ved L’Oréal SA , som er største eier i legemiddelselskapet Sanofi. Norges Bank er idag største minoritetsaksjonær i verdens største matvarekonsern Nestle med basse i Sveits med 2,72 prosent. Norges Bank er også størst i storbanken Credit Suisse, som er nest størst i Nestle med 1,17 %. Amerikanske Black rock er tredje størst med 0,94 prosent. Nestle har 339.000 ansatte og omsatte for 91,6 milliarder sveitserfranc i 2014.

Den største posten

Den største «gruppen» i Norges Banks portefølje er Royal Dutch Shell og britiske BG Group, som etter planen skal fusjonere. NBIM har aksjer for 29,3 milliarder kroner i Shell og 22,2 milliarder kroner i BG Group. Shell omsatte for 262 milliarder pund i 2014. Black Rock/ Norges Bank-gruppen styrer aksjer for 19,67 % i selskapet, der Nederlands Centraal Institute voor Energiwerke har 43,9 %. Nederlenderen Ben van Beurden(57) har nylig tiltrådt som konserndirektør, med finske Jorma Ollila, tidligere Nokia-sjef, som styreleder. BP( British Petroleum) med svenske Carl-Henric Svanberg som styreleder, er ikke lenger blant fondets ti største investeringer.

Lønnsomme legemidler

Novartis AG, som er et av verdens største legemiddelkonsern med 133.413 ansatte og 48 milliarder sveitserfranc i omsetning(2014) eies med 10,43 % av samarbeidsgruppen «Black Rock/ Norges Bank». Norges Bank er fjerde størst med en eierandel på 2 prosent, mens Black Rock bare har 0,74 prosent. Men sammen med samarbeidende selskaper har de totalt 10,43 prosent, mens Novartis AG har 5,01 % og Sandoz 3,34 %. I den sveitsiske legemiddelprodusenten Roche Holding Ltd er Norges Banks sentrale rolle endamer fremtredende. NBIM er største eier med 2,06 prosent, mens Vanguard( BlackRock) og Credit Susisse(NIM størst) eier 1,88 respektive 1,19 prosent. NBIM er også store i den sveitsiske banken UBS, som eier 1,19 prosent, mens lack Rock har 0,83prosent. Dermed er Norges Bank/ Black Rock største enkelteier med 7,15 prosent. Selskapet har 88 509 ansatte og omsetter for 48,6 milliarder sveitserfranc( 2014).

Apple er nest størst

Det amerikanske Apple-konsernet er Norges Banks nest største enkeltinvestering med 43, 2 milliarder kroner.  Konsernsjef Timothy D. Cook er uavhengig styremedlem i Nike og Chief Executive Officer & direktør i Apple, Inc. Amerikanske ledere sitter ikke i samme grad i flere selskapers styrer, men satser mer iddelt. Han er således i styret i Duke University, og The National Football Foundation & College Hall of Fame, Inc. Apples største aksjonær er Vanguard Group med 5,74 prosent. Vanguard og State Street funds(3,9%) samarbeider med Black Rock Advisors på tredje plass , som har 3,85 prosent. Norges Bank og Black Rock har som gruppe 8,9 prosent og er sentrale på eiersiden i det amerikanske It-konsernet. Investeringen i Black Rock er trolig oljefondets mest geniale investering  frem til idag. Norges Bank er nest største eier i det amerikanske  investeringsselskapet, med 7,27 prosent etter PNC Bank( som er et Black Rock-selskap). Norges Bank og samarbeidende amerikanske selskaper har 29% i Black Rock, som er bygget opp fra grunnen av finansmannen Larry Fink.

Bil- og oljeselskaper

Kuweit Investment Authority og Norges Bank er de to største aksjonærene i den tyske bilprodusenten Daimler AG, med 279972 ansatte og 130 milliardereuron i omsetning. Men BlackRock og Norges Bank har tilsammen 7,6 prosent i Daimler og er dermed største eier foran Kuweit Investment. eet liknende forhold gjelder i den franske storbanken Societe Generale, der Norges Banks Investment Management er nest største eier etter Luxor Investment, me d 2,22 prosent. Det europeiske investeringsselskapet Luxor eier 6 prosent. den franske banken har 45450 ansatte globalt. I britiske Barclays Bank finner vi et liknende forhold. Her er Quatar Holding størst med 6,06 prosent, mens Capital Research har 5,36 prosent, mens Black Rock og Norges Bank er tredje størst med tilsammen 5,3 prosent. I den franske legemiddelgiganten Sanofi, har oljefondet investert 22 milliarder kroner. Her er Nestles selskap L`Oreal størst med 9,03 prosent. Dermed måter vi konsernsjefen Paul bulcke i Nestle i døren igjen. Norges bank er nest størst med 2,25 prosent. Største eier i LÒreal er familien Bettecourt(33,2 %), mens Nestle eier 23,2 prosent med Norges Bank på tredje plass med bare 1,3 %, med Black Rock på fjerdeplass, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Konsernsjef Ben van eurden i Royal Dutch Shell kjøper britiske BG Group( Foto: Royal Dutch Shell)
Konsernsjef Ben van eurden i Royal Dutch Shell kjøper britiske BG Group( Foto: Royal Dutch Shell)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*