Harald -Magnus Andreassen i Swedbank sier at oljefondetsverdi vil svinge fremover ( foto: Swedbank)
Harald -Magnus Andreassen i Swedbank sier at oljefondets verdi vil svinge fremover ( Foto: Swedbank)

Markedsverdien av oljefondet vil svinge mye – og mye mer enn vi har sett de siste ukene. For nasjonen, som investerer i et svært langsiktig perspektiv, nesten i evighetsperspektiv, er slike svingninger helt uviktige. Etter fall, har så langt verdiene kommer tilbake, i løpet av noen måneeder eller år. Verden skal selvsagt gå under, slik at alle våre fondspenger fordufter. Men da er det andre ting som burde bekymre oss enn størrelsen på fondet, sier sjefanalytiker Harald Magnus Andreassen i en kommentar til debatten om oljefondet. Oljefondet passerte 7000 milliarder 3. januar og ligger i skrivende stund på 6907 milliarder kroner en av de siste dagene i januar.

Ingen sikre aksjer

-Når en nasjon skal investere slike summer som vi har spart opp, finnes heller ingen sikre plasseringer. Vi kan ikke gå til en bank, i Norge eller i utlandet, sette inn pengene og tro at noen – som en annen stat – kan sikre vårt innskudd. Kjøper vi statsobligasjoner, er vi utsatt for konkursrisiko og inflasjon. Kjøper vi aksjer, kjøper vi en andel av verdiskapingen i globale bedrifter i en verden som fortsatt er i vekst og som så langt i historien har betalt gode utbytter til sine eiere. Utbyttene betyr over tid mye mer enn de kurssvingningene. Vi skal jo ikke selge aksjene, sier Harald Magnus Andreassen videre.

Analyse av oljefondet

Oljefondets verdi, som var på 5.060 milliarder kroner 30. des. 2013, var 6929 milliarder forrige fredag ifølge Norges Bank. Fondet har dermed økt med 1869 milliarder på to år, skriver Nordens Nyheter i en analyse. Sekshundre milliarder kroner forsvant på få uker på de internasjonale børsene. Men oljefondets vekst har likevel vært formidabel de siste to årene. Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland passerte 6 000 milliarder kroner ifølge en pressemelding fra Norges Bank 29. oktober 2014. Dengang var det atten år siden den første tilførselen av to milliardene fra Finansdepartementet i 1996. Finansdepartementet skrev at verdiøkningen i stor grad skyldtes svekkelsen av den norske kronen. Oljefondets markedsverdi har falt med 600 milliarder kroner siden toppnivået lille nyttårsaften.

Ulike prognoser

Tidligere prognoser viser fra Finansdepartementet og Norges Bank, viser at Oljefondet øker med vel fem hundre milliarder i år. Kanskje mer. Fondet steg tusen milliard kroner fra 27. november 2014(6 000 milliarder kroner) til 7000 milliarder 21. januar 2016. Underveis har fondet falt 500 millioner,men tangerte 7000 milliarder igjen 3. januar. Fondet var på NOK 7410 milliarder 5. november,og Finansdepartementet anslår at fondet øker til 7450 milliarder og 7660 milliarder inklusive pensjonsfond ved utgangen av 2016. Fondet øker trolig med nye fem hundre milliarder i 2016, skriver Nordens Nyheter. Årsaken er svak kronekurs og opptur på de amerikanske børsene. Men frykt for at bankens i USA har lånt ut for mye til oljeselskapene er en årsak til uro på børsene. BlackRock er ifølge Nordens Nyheter,en viktig samarbeidspartner for finansminister Siv Jensen Dersom konjunkturene bedrer seg, vil fondet øke i verdi tross fallende oljepriser.

Fondsverdien vil øke

13. mars 2015 passerte Statens pensjonsfond utland på 7000 milliarder kroner. Verdien lå på 6.000 milliarder kroner 27. november 2014 og på under fire måneder økte verdien med nesten 1.000 milliarder kroner. Nå har verdien av fondet falt med et tilsvarende beløp. En viktig årsak til veksten i oljefondet, er den svake utviklingen for norske kroner mot andre valutaer. Dagens Næringsliv skrev midt i januar 2016 at to tredjedeler av oljeformuen kan ryke. Avisen skriver at verdien av statens fremtidige oljeformue stuper med oljeprisfallet, og at med dagens oljepris blir verdien av oljeformuen langt mindre enn finansminister Siv Jensen (Frp) har regnet med. Oljefondet passerte igjen skrivende 7000 milliarder 3. januar og ligger i skrivende stund på 6936 milliarder kroner i slutten av januar. . Dette tallet vil trolig øke i verdi, i takt med at fremmed valuta, som aksjene noteres i vil øke kraftig. En kommende konjunkturoppgang vil øke oljefondets verdi, skriver Nordens Nyheter.

Direktør Yngve Slyngstad i oljefondet vil oppleve store svingninger fremover8 Foto: Norges Bank)
Direktør Yngve Slyngstad i oljefondet vil oppleve store svingninger fremover(Foto: Norges Bank)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*