CEO Chris Vogelzang i Danske Bank


Danske Bank i Norge er gjennom Akademikerne Pluss AS leverandør av en bankavtale med Danske Bank som tilbys medlemmene. Econa, eller tidligere Norske Siviløkonomers Forening, skriver på sine nettsider at man er i tett dialog med Danske Bank. Econa har på vegne av sine medlemmer uttrykt stor bekymring for situasjonen.

Danske Bank i Norge er gjennom Akademikerne Pluss AS leverandør av en bankavtale med Danske Bank som tilbys medlemmene. Econa, eller tidligere Norske Siviløkonomers Forening, skriver på sine nettsider at man er i tett dialog med Danske Bank. Econa har på vegne av sine medlemmer uttrykt stor bekymring for situasjonen.

Økonomer byttet bank

Danske Bank har forsikret Econa om at banken har satt i gang, og kontinuerlig iverksetter en rekke tiltak for å styrke og forbedre kontrollen rundt deres systemer for å bekjempe hvitvask og annen økonomisk kriminalitet. Econa skriver at man er opptatt av å opptre etisk og ansvarlig i alle ledd, og forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme. Econa og Akademikerne Pluss AS gjør grundige vurderinger av sine samarbeidspartnere før de inngår et samarbeid, men bankavtalen løper ut 2021. Econa følger saken videre, og holder medlemmene oppdatert.

Akademikerne fornyet nylig sin avtale med Danske Bank. Den såkalte hvitvaskingssaken har vært en del av diskusjonen. Econa er med i Akademikerne i Norge I Danske Banks filial i Estland ble det i perioden 2007-2015 gjennomført et stort antall mistenkelige transaksjoner. Banken har undersøkt aktivitetene, og konklusjonene finns i en egen rapport.  Undersøkelsene har til nå avdekket kritikkverdige forhold og mangelfull oppfølging både i Estland og i bankens hovedkontor i Danmark.

Konsernsjefen trakk seg

Danske Bank har iverksatt endringer i organisasjon, opplæring og rutiner for å forhindre at noe liknende skal kunne skje igjen. Bankens tidligere norske konsernsjef Thomas Borgen trakk seg som kjent fra sin stilling. Saken er fortsatt under etterforskning i Estland, Danmark og USA. Det innebærer at foreløpige funn vil kunne bli supplert med ytterligere informasjon, skriver Econa.

Danske Bank i Norge har under forhandlingene redegjort for hvitvaskingssaken. Forhandlingene har ledet frem til en oppdatert bankavtale og et videre samarbeid med Danske Bank fra 1. januar 2019. Organisasjonen «Lederne» har også inngått et samarbeid med Danske Bank på vegne av medlemmene. Mange norske siviløkonomer angrer nå på at de byttet til Danske Bank da tilbudet kom for noen få år siden. Her er Danske Banks største eiere(Kilde: 4-traders.com)

Shareholders Danske Name Equities % A.P. Møller Holding A/S 183,670,492 21.3% Schroder Investment Management Ltd. 45,778,767 5.31% Norges Bank Investment Management 27,171,281 3.15% The Vanguard Group, Inc. 18,987,128 2.20% Didner & Gerge Fonder AB 15,270,752 1.77% BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 14,487,584 1.68% Spectrum Asset Management, Inc. 14,088,000 1.63% BlackRock Fund Advisors 13,490,859 1.56% DWS Investments (UK) Ltd. 10,110,619 1.17% Davis Selected Advisers LP 9,678,171 1.12%
Børsdirektør Bente Landsnes var med i styret i Danske Bank i 2019(Foto: Danske Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*