CEO Ben van Beurden i Royal Dutch Shell ønsker seg høyere oljepris(Foto:Royal Dutch Shell)

Oljefondet var 15. mars verdt 9.500 milliarder kroner ifølge tall fra Norges Bank. Det betyr at fondet som har gått ned med 500 milliarder kroner fra 15. til og med 22. mars, stiger som følge økende oljepris. Verdien er på vei mot ti tusen milliarder kroner etter oppgang på verdensbørsene. Den norske regjeringen kan sette inn 280 milliarder i støtte til norske bedrifter og banker. Dette beløpet kan ifølge NrK belastes oljefondet. Hittil har fondet bare investert i utenlandske aksjer. De norske smitteverntiltakene kan ifølge NRK vare i ytterligere to måneder.

Oljefondets verdi er i ferd å løfte seg etter regjeringers støttepakker og endring avden norske styringsrenten. Tokyobørsen åpning klokka ni antyder antyder at verdens børser kan være på vei mot mer normale tilstander. Dermed er verdensøkonomien på vei tilbake tilbake til det normale.

Fondets verdi er viktig for hvor mye den norske regjeringen kan bruke av oljepenger i statsbudsjettet, og grensen er satt til tre prosent av verdien. Med nåverdien er dette rundt 284 milliarder, som er 40 milliarder mer enn regjeringen har lagt opp til å bruke i budsjettet. Statsminister Erna Solberg setter altså minst 200 milliarder kroner på støttepakker i samband med utbruddet av Korona. Dermed kan norske kroner styrke seg. Børsene i Asia stiger 7 prosent onsdag, mens Oslo Børs stiger 5 prosent

Bråstopp i nordisk økonomi

Flyselskaper og rederier lider under bråstopp i globale og internasjonal økonomi. Volvo AB og Volvo Cars har ansatt 104 000 personer totalt og permitteres samtlige ansatte i Sverige. Dette kan få konsekvenser for den globale biltransporten, og Wallenius Wilhelmsen kan risiker å permittere alle ansatte på 140 skip som frakter biler i begge retninger, til og fra USA, Europa og Asia. Nordic News gått gjennom oljefondets investeringer i de viktigste bransjene i utlandet.En adel avløsningen på Norwegians problemer kan løses via oljefondet. Et tips er oljefondets interesse for Nordens største bank Nordea. Fondet satser 5,5 milliarder kroner i banken, der man eier 1,92 prosent. Norges Banks Investment Management satser over 9 milliarder i finske Sampo, som eier 20 prosent i Nordea, som største aksjonær. Her eier oljefondet 4,38 prosent. Dette gir økt innflytelse i Nordens største bank , som er notert på Nasdaq Nordic, børsen i Helsingfors.

Her er noen av oljefondets aksjeposter

Statistikken for oljefondets investeringer er hentet fra NBIM`s nettsider, og mange av aksjer har falt med 30 prosent siden nyttår. Norges Banks beholdninger og eierandel i vår analyse er beholdningstall for aksjer datert 31. desember 2019:

NBIM`s teknologliaksjer

Apple Inc. Aksjeverdi 117 milliarder kroner(Eierandel 1,02%). Microsoft Inc. Aksjeverdi 107 milliarder kroner. Eierandel 0,99 %. Oljefondet har aksjer for 20 milliarder kroner i Cisco Systems, der fondet eier 1,09 prosent. Fondete har investert 3 milliarder norske kroner i svenske Hexagon AB, eierandel 1,73 prosent. HP Inc(Hewlett Packard) kan være en interessant aksje, fondet har aksjer for 2,2 milliarder kroner(0,87%). Fondet eier aksjer for 25 milliarder kroner i Intel Corp. Der fondet eier 1,1 prosent. Fondet satser 28 milliarder i tyske SAP SE der man eier 1,92 prosent prosent. NBIM satser 25 milliarder i AT & T Inc. Som er et telecom-selskap med gode utsikter etter coronaes tid. Fondet satser som de fleste vet, nesten 70 milliarder kroner i Amazon.com Inc, der den norske staten eier 0,85 prosent. Fondet satser 52 milliarder kroner i Alibaba Group Holding, der NBIM eier 1,04 prosent. Ali Baba Holding er registert i skatteparadiset Cayman Islands, uten at det tilsier at oljefondet betaler mindre skatt enn det man skal.

Helseaksjer i fokus

Nordens Nyheter har gått gjennom oljefondets portefølje av helseaksjer. Britiske GlaxoSMith Kline PLC er en av de største postene . Fondet har aksjer for 25 milliarder kroner og eier 2,44 prosent. I sveitsiske Sanofi har fondet aksjer for 23 milliarder kroner, og eier 2,1 prosent. Vi nevner to interessante investeringer, dels i danske Novo Nordisk AS, der fondet har investert 23 milliarder kroner med en eierandel på 1,84 proent. I søsterselskapet Novoenzymes har den norske staten investert 6 milliarder kroner og eier 4,86 proent, som er en betydelig eierandel.( Dominerende minorittsandel). Amerikanske Pfizer er også en interessant aksje, der satser fondet 20 milliarder kroner og eier 1,04 prosent, som er en høy eierandel for aksjer i USA.

Nestle størst på mat

Sveitsiske Nestle S.A. er oljefondets største investering i produksjon av dagligvareprodukter. NBIM har investert 72 milliarder kroner i dette sveitsiske selskapet og eier 2,53 prosent, som en av de tre største aksjonærene. Adidas er en av de forbruksselskapeFondet hadde investert 15 milliarder kroner i Adidas AG , med 2,49 prosents eierandel. Dette er en av de aksjene som kan ha falt mest på Oljefondets sliste over consumer goods-selskaper. The Coca Cola Company har trolig falt betydelig på Nasdaq-børsen. Oljefondet eier aksjer for 17 milliarder kroner, som tilsvarer 0,82 prosent av samtlige aksjer. Oljefondet har aksjer for 17 milliarder i Pepsi-Cola, som tilsvarer 1,01 % av aksjetotalen. Man har også store poster i Procter & Camble Co Lt., med en investering på 28 milliarder kroner, og 1.04 prosent av aksjekapitalen.

Nestle SA i Sveits er en av oljefondets største ivessteringer( Foto: Nestle)

Oljeaksjer på moten

Til tross for en oljepris per fat på 25,25 dollars per fat onsdag, har det norske oljefondet fortsatt store aksjeposter i de store oljeselskapene. Korona-krisen har selvsagt ødelagt debatten om «oljeskam», selvom det tar flere måneder å få oljeprisen opp over femti dollars per fat igjen. Royal Dutch Shell er fortsatt det norske oljefondets største olje og gassinvestering med en investering på 53 milliarder kroner. Det tilsvarer en eierandel på 2,35 prosent. Franske Total S.A: er nest største aksjepost med 29 milliarder kroner, som tilsvarer en eierandel på 2,33 prosent av selskapet. Overraskende er det at det norske ojefondet har aksjer i russiske Lukoil PJSC for 7 milliarder kroner, med en eierandel på 1,07 prosent. Den norske staten har også en eierandel i russiske Gazprom på 7 milliarder kroner, tilsvarende 0,81prosent. I Lys av de amerikanske restriksjonene etter den russiske okkupasjonen av Krim, er disse eierandelene overraskende, skriver Nordens Nyheter. Men oljefondet har aksjer i amerikanske Chevron for 21 milliarder kroner( eier 1,09 %). NBIM har aksjer for 10 milliarder i BASF, der den norske staten eier 1,7 prosent. Her er noen gode tips til aksjeinvesteringer, før børsene i verden begynner å ta av etter Korona-krisen, som neppe varer lenger enn til sommeren. Med norske kroner betaler man onsdag 10,91 for hver dollar, og 11,87 for hver Euro.

Internasjonale støttetiltak

Samlet har den amerikanske økonomiske krisepakken krisepakken en verdi på rundt 2.000 milliarder dollar, som tilsvarer 22 000 milliarder kroner. Det tilsvarer vel to norske oljefond, der fondet i skrivende stund viser vel 10 000 milliarder kroner. Bundestag i Tyskland har vetatt en krisepakke på 35 000 milliarder kroner, melder SVT.

Krisepakken i amerikansk økonomien, er den største som noen gang er lagt frem i USA, og inneholder dermed mer midler enn hva man brukte under finanskrisen for tolv år siden.

Rundt 500 milliarder dollar(5000 milliarder kroner) er satt av til å støtte selskaper i form av garantiordninger og hjelp. Dette inkluderer 50 milliarder dollars til de amerikanske flyselskapene, ifølge Bloomberg. Den norske regjeringen stiller 300 milliarder dollars eller 3000 milliarder kroner til disposisjon for flyselskapet Norwegian. I USA har man en debatt om amerikanske skattebetalere skal forhondre en konkurs i feks flyprodusenten Boeing. Samtidig er det satt av 350 milliarder dollar(3500 milliarder kroner) til å hjelpe små bedrifter. Helsetjenesten skal også få penger i form av 150 milliarder dollar(1500 milliarder kroner) til sykehus for innkjøp av utstyr.

CEO Michael Zahn i Deutsche Wohnen. Oljefondet eier 10 prosent.( Foto: Deutsche Wohnen AG)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Usikkerhet, børsfall og muligheter
    Oslo, 19 mars 2020
    Vi er inne i en periode med stor frykt og usikkerhet, med tilhørende store kurssvingninger. Tidligere denne måneden erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av det nye koronaviruset COVID-19 er en pandemi. Tiltakene som er iverksatt for å hindre virusutbruddet har svekket de realøkonomiske utsiktene betydelig, og aksjemarkedet har falt kraftig. Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) har falt 32% målt i NOK siden 20. februar*.

    Ifølge den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs, har det amerikanske aksjemarkedet opplevd 27 perioder med prisfall på mer enn 20% siden 1835. I gjennomsnitt falt markedet med 38% i disse periodene.

    Dette er første del av en kommentar fra Fondsfinans i kjølvannet av Korona-krisen. Fondsfinans Haakon VII’s gate 2, Oslo

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*