Finansminister Siv Jensen må sloss med ulike prognoser for oljefondet i årene fremover( Foto: Nnews.co)
Finansminister Siv Jensen må sloss med ulike prognoser for oljefondet i årene fremover( Foto:nnews.co)

Oljefondets verdi, som  var på 5.060 milliarder kroner 30. des. 2013, var 6929 milliarder fredag morgen. Fondet har dermed  økt  med 1869 milliarder på to år, skriver  Nordens Nyheter.Sekshundre milliarder kroner forsvant på få uker på de internasjonale børsene.  Men oljefondets vekst har likevel vært formidabel de siste to årene. Markedsverdien på Statens pensjonsfond utland passerte 6 000 milliarder kroner ifølge en pressemelding fra Norges Bank 29. oktober 2014. Dengang var det atten år siden den første tilførselen av to milliardene fra Finansdepartementet i 1996.  Finansdepartementet skrev at verdiøkningen i stor grad skyldtes svekkelsen av den norske kronen. Oljefondets markedsverdi har falt med 600 milliarder kroner siden toppnivået lille nyttårsaften. Mandag  er det krisemøte om norsk økonomi

Forskjellige tall

Oljefondet øker  med vel fem hundre milliarder i  år. Fondet steg tusen milliard kroner fra 27.  november 2014(6 000 milliarder kroner) til 7000 milliarder 21. januar 2016. Underveis har   fondet falt 500 millioner,men tangerte 7000 milliarder igjen  torsdag. Fondet var på NOK 7410  milliarder 5. november,og Finansdepartementet anslår at fondet øker til 7450 milliarder og 7660 milliarder inklusive pensjonsfond ved utgangen av 2016. Fondet øker trolig med nye fem hundre milliarder i 2016, skriver Nordens Nyheter. Årsaken er svak kronekurs og opptur på de amerikanske børsene. Men frykt for at bankens i USA har lånt ut for mye til oljeselskapene er en årsak til uro på børsene. BlackRock er en viktig samarbeidspartner for finansminister Siv Jensen og oljefondet som øker enda mer i verdi, om konjunkturene bedrer seg, mens den norske regjeringen frykter den fallende oljeprisen.

Berg  og dalbane

13. mars 2015 passerte Statens pensjonsfond utland på 7000 milliarder kroner. Verdien lå på 6.000 milliarder kroner 27. november 2014 og på under fire måneder  økte verdien  med nesten 1.000 milliarder kroner. Nå har verdien av fondet falt med et tilsvarende beløp. En viktig årsak  til veksten i oljefondet, er den svake utviklingen for norske kroner mot andre valutaer. Dagens Næringsliv skrev midt i januar 2016 at to tredjedeler av oljeformuen kan ryke. Avisen skriver at verdien av statens fremtidige oljeformue stuper med oljeprisfallet, og at med dagens oljepris blir verdien av oljeformuen langt mindre enn finansminister Siv Jensen (Frp) har regnet med. Oljefondet passerer i skrivende stund 7000  milliarder, som er opptjent i oljefondet til idag. Dette tallet  vil trolig øke i verdi, i takt med at fremmed valuta, som aksjene noteres i vil øke kraftig. En kommende konjunkturoppgang vil øke oljefondets verdi.

Frykter feilprognose

I nasjonalbudsjettet har regjeringen et verdianslag for oljefondet ved utgangen av 2015 på 6.015 milliarder kroner Det samlede anslag for Statens pensjonsfond innland og Statens Pensjonsfond var 6.206 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Verdien på Statens pensjonsfond innland på 186 milliarder kroner, og verdien på 7.042 milliarder kroner, kroner tilsvarer noe mindre enn enn 1,4 millioner kroner pr. nordmann. Men tilførselen av penger oljerelatert virksomhet vil selvsagt gå ned.

Fortsetter  å vokse

Finansdepartementets prognose var 7 025,4 milliarder . Med svak krone eser oljefondet ut fordi NBIM satser på aksjer i annen valuta, sa sjefanalytiker Erik Bruce nylig sa i et intervju med Nordens Nyheter. Sentralbanken anslo at fondet skulle nå dagens størrelse først ved inngangen til 2017, ifølge Bergens Tidende. Oppgang i amerikanske aksjer er en annen viktig årsak , der det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er en av fondets største enkeltinvesteringer med 47 milliarder kroner  (Nestle er største  enkeltaksje i Norges Banks portefølje med 47,9 milliarder)

Fortsetter å vokse

Til tross for de lave oljeprisene, har fondet aldri vært større. Markedsverdien er nå på 7.042 milliarder kroner.Veksten skyldes i hovedsak økte aksjekurser, særlig i USA, sier Gunnar Torgersen, som er partner i Holberg Fondene, til NTB. Ved utgangen av tredje kvartal i fjor var nesten 60 prosent av fondets verdi aksjer. Vel 37 prosent var obligasjoner, mens  eiendomsmassen utgjorde omtrent 3 prosent. Nordens Nyheter skrev i desember ifjor at oljefondet har investert mer enn 240 milliarder kroner i over tjue utenlandske selskaper som søker om å få lete etter olje og gass i 23 konsesjonsrunde, viser Nordens Nyheters undersøkelse med Norges Bank som kilde. Shell og BP er to av oljefondets største investeringer i oljebransjen, med en samlet sum på over  femti milliarder kroner. Undersøkelsen viser at NBIM og det amerikanske investeringsselskapet BlackRock har omfattende eierinteresser i de store oljeselskapene i Europa, Asia og USA. Stigende aksjekurser i USA var ifølge artikkelen en av årsakene til oljefondets kraftige  økning.

Størst i HSBC

I februar ifjor skrev den britiske storbanken HSBC er oljefondets femte største investering, og sammen med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er fondet storbankens største institusjonelle investor, skriver Nordens Nyheter / Nordic News. Amerikanske Apple er det norske oljefondets «superaksje» blant de globale selskapene når Norges Bank skal gjøre opp status for 2014. Finansdepartementet skal fastsette nye beholdningsverdier for aksjer i 8000 selskaper i 82 land før 10. mars. Konsernsjef Tim Cook løftet Apple med 35 prosent i løpet av 2014. Det sveitsiske legemiddelselskapet Novartis AG tok sølvmedaljen med en verdiøkning for egne aksjer på 28,3 prosent på et år. Oljefondet kan notere en verdiøkning på over 14 milliarder kroner i disse to selskapene. Oljefondets strategiske partner, amerikanske BlackRock, tok bronsen, med en verdiøkning på 20,7 prosent, som økte fondets verdi med 4,7 milliarder kroner. Den tyske bilprodusenten BMW økte med 20,5 prosent og tilførte fondet 3,5 milliarder i 2014, mens den sveitsiske matvaregiganten Nestle , fortsatt er fondets største aksjeinvestering.

Oljefondet  vokser

Fondet har vokst betydelig siden oljeprisfallet sommeren 2014, til tross for redusert tilførsel av nye oljeinntekter. Det meste av verdiveksten siden den gang skyldes fallet i kronekurs mot andre valutaer, siden fondet måles i kroner ifølge nasjonalbudsjettet for 2016:.

1. januar 2017   7 448,7
1. januar 2018   7 878,7
1. januar 2019   8 349,6
1. januar 2020  8 847,9

I fremskrivingen av fondskapitalen er det for årene fra 2017 beregningsteknisk lagt til grunn en gradvis økning i uttaket fra fondet, målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, svarende til gjennomsnittet siden 2001, inntil uttaket er tilbake på 4-prosentbanen med Finansdepartementet i Oslo som kilde. Men med dagens oljepris ligger statsminister Erna Solberg under oljefondets prognoser. Men dette  vil  endre  seg  med høyere oljepris.

Fondet kan tømmes

Hvis politikerne ikke strammer inn, vil man om få år bli nødt til å bruke Oljefondet for å betale for trygde- og velferdsgodene, ifølge energirådgiver Hans Henrik Ramm. Da vil Oljefondet tømmes på femti år, skrev Dagens Næringsliv i februar 2014.  I henhold til dagens prognoser vil fondet kunne øke med 20 milliarder  de neste tjue årene og dermed nærme seg 30 milliarder kroner i 2036, selvom oljeprisen ligger på dagens nivå skriver Nordens Nyheter.

CEO Laurence Fink i BlackRock har bidratt til oppgang for oljefondet i USA( Foto: Bloombereg)
CEO Laurence Fink i BlackRock har bidratt til oppgang for oljefondet i USA.  Børsene frykter  for altfor høye banklån til oljeselskapene( Foto: Bloombereg)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    Finansavisen skriver at oljefondet har falt i verdi med 600 milliarder kroner på seks uker. Radio P4 informerer om at oljefondet har falt fire hundre milliarder kroner siden årsskiftet. Sannheten er at man må se oljefondets verdi i et noe lenger perspektiv. Det betyr at oljefondet har økt to tusen milliarder kroner på mindre enn to år. Dermed har fondet økt 400 milliarder kroner på ett år. Dermed er Finansavisens tall teknisk riktige men helt feilaktige i en større sammenheng. Men det er ingen nyhet at redaktør Trygve Hegnar ikke kan regne.

    Nils Petter Tanderø
    finansanalytiker

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*