John Fredriksen inngikk avtale med Rosneft(Foto.Frontline)
John Fredriksen inngikk avtale med Rosneft(Foto.Frontline)

Russiske myndigheter kommer til å anke kjennelsen i Yukos-saken, der landet ble dømt til å betale tidligere aksjonærer i det nå oppløste oljeselskapet 50 milliarder dollar i erstatning.I kjennelsen fra Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag mandag heter det at den russiske stats fremste mål var å kjøre Yukos konkurs og sikre seg alt selskapet hadde av verdier. Yuokos verdier er overført til det russiske oljeselskapet Rosneft, der den russiske staten eier 69,5 prosent og BP har 19,75 prosent. I en ny voldgiftsdom ultimo juli må den russiske staten betale aksjonærene sytten milliarder dollars  i erstatning til aksjonærene. Skipsreder John Fredriksen inngikk en omfattende avtale med russerne to dager før nye restriksjoner ble dedtaa.

Russiske myndigheter reagerer på kjennelsen, som de hevder er «feilaktig» og «ensidig».– Russland kommer til å utfordre voldgiftsdomstolens kjennelse i nederlandsk rett, heter det i uttalelsen fra det russiske et norske oljefondet, NBIM, og det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, er tilsammen største aksjonær i BP med 4,74 proent, foran Legal & General Investment Management Ltd., som har 3,52 prosnt ifølge Morningstar, skriver Nordic News i en analyse.

Rettsoppgjøret omkring Yuokos har pågått siden 2005.Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag har gitt en gruppe tidligere aksjonærer i det nå oppløste oljeselskapet Yukos en erstatning på rundt 50 milliarder dollar, skrver Financial Times mandag. Det tilsvarer 310 milliarder kroner. Russland er dømt for å ulovlig legge beslag på selskapet etter å ha begjært det konkurs på 90-tallet, for så å selge unna selskapets eiendeler.

Kan møte restriksjoner

North Atlantic Drilling Ltd (NADL) riggeier kontrolleres av milliardæren John Fredriksen, signert en samarbeidsavtale med OAO Rosneft (ROSN) i mai som vil gjøre Russland største oljeselskap en av sine største shareholders. Avtalen, som ble signert betyr at  USA og EU innleder ytterligere sanksjoner mot Russland. Rosneft forplikter seg til å sysselsette ni offshore-rigger som tilsvarer 35 riggår, ifølge Bermuda-baserte Hamilton. Rosneft vil kjøpe «en betydelig aksjepost»og Seadrill Ltd vil forbli den største eieren. Seadrill, eier 24,5 prosent og John Fredriksen, eier 69,7 prosent av North Atlantic Seadrill Ltd. Det var en av flere avtaler mellom Rosneft og internasjonale selskaper undertegnet i St. Petersburg International Economic Forum denne helgen, mindre enn en måned etter at USA vedtok de første sanksjoner mot Russland og  CEO Igor Sechin, en nær alliert av president Vladimir Putin. denne avtalen kan rammes av vestlige restriksjoner mot Russland. Jhn redriksens ferske avtale trådte i kraft to dager før de nye sanksjonene.

Russland anker saken

Reuters melder mandag at Russland må betale milliardene innen 15. januar 2015. Dette er en av historiens største erstatningssaker mot en suveren nasjon.Erstatningen er den største i sitt slag i verden. I kjennelsen heter det at den russiske stats fremste mål var å kjøre Yukos konkurs og sikre seg alt selskapet hadde av verdier.Videre sier domstolen at ansatte i statsselskapet Rosneft, dagens ledende oljeselskap i Russland, tok ordre direkte fra president Vladimir Putin med kun det for øyet å knuse Yukos.I en kommentar fra Rosneft heter det at selskapet ikke er en saksøkt part i denne saken og at alle avtaler om overtakelse av Yukos-verdier var strengt lovlige.

– Det ikke er noe belegg for å kreve Rosneft for erstatninger, heter det.Rosneft overtok de aller fleste av Yukos’ selskaper gjennom auksjoner som ble holdt etter konkursen i 2006.

– Vi ønsker å håndtere situasjonen på edruelig vis, og presidenten har allerede sagt at vi selvsagt ikke kan ignorere det. Men det å synke hen i hysteri og svare på et støt med et støt, er ikke verdi et viktig land, sa Lavrov på en pressekonferanse mandag.

EU har strammet inn sanksjonene mot Russland som følge av Ukraina-krisen. Foreløpig er det stort sett enkeltpersoner og organisasjoner som er rammet av sanksjonene, men Unionen forbereder sanksjoner som vil hemme sikkerhetssamarbeidet mellom Russland og EU. En våpenembargo og sanksjoner rettet mot russisk økonomi diskuteres fortsatt.

Sanksjonene kommer bare til å gjøre Russland mer økonomisk uavhengig, mener Lavrov.

– Jeg forsikrer dere om at vi kommer til å overvinne ethvert problem som måtte oppstå i enkelte sektorer av økonomien, og kanskje kommer vi til å bli mer uavhengige og selvsikre i kraft av vår egen styrke, sier utenriksministeren.

– Vi forbereder oss ikke på å handle etter prinsippet om «øye for øye», påpeker Lavrov.

Staten dominerer oljeselskaper

Yukos ble dannet i 1993 som et statlig oljeselskap, men var blant dem som kom over på private hender i det økonomiske kaoset som fulgte etter oppløsningen av den russiske føderasjonen.

Yukos-eier Mikhail Khordokovskij ble arrestert i 2003 og fengslet for å svindlet staten for enorme skattebeløp. I 2006 ble Yukos oppløst og restene overført til staten. Erstatningskravet er framsatt av underselskaper i et Gibraltar-basert holdingselskapet Group Menatep, det selskapet Khordokovsij i sine velmaktsdager brukte til å kontrollere Yukos. Blant saksøkerne er flere tidligere direktører i Yukos, også amerikanere.Khordokovskij var i en periode Russlands rikeste mann. Han ble benådet i desember i fjor etter ti år i fengsel og forlot Russland på dagen. Han bor nå i Sveits.

I en annen, men beslektet kjennelse, er det ventet at Menneskerettighetsdomstolen, også i Haag, vil gi erstatning til samtlige av Yukos’ aksjeeiere. Påstanden fra deres advokater er at Yukos ble ulovlig tømt for verdier gjennom enorme, fiktive skattebeløp og en useriøs auksjon av selskapene som inngikk i konsernet.Denne kjennelsen er ventet torsdag, men også den er øyensynlig i milliardklassen. Oljefondet satser 3,3 milliarder kroner i det russiske oljeselskapet Gazprom( eier 0,54 prosent), mens man bare satser 272 millioner (0,06%). Men Norge Banks Investment Management er altså største eier i BP sammen med BlackRock, i henhold til seneste aksjonærregister. BP eier som kjent 19,75 prosent i OJSG Rosneftgas, der den russiske staten eier 69,50 prosent, mens 10,75 prosent av aksjene fins på det private markedet, skriver Nordens Nyhet

Aleksander Nekipelov er styreleder i Rosneft og har overtatt yuokos verdier. Rosneft samarbeider med Statoil(Foto:Rosneft)
Aleksander Nekipelov er styreleder i Rosneft og har overtatt yuokos verdier. Rosneft samarbeider med Statoil(Foto:Rosneft)

er.

 

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nyheten om skipsreder John Fredriksens avtale med russerne(Rosneft) ble publiserti Nordens Nyheter to dager før Aftenposten offentliggjorde nyheten i papiravisen fredag 1. august. Dette viser nettavisens fordeler i en ny medietidsalder. Vi henviser til en tidligere helgekommentar i Nordens Nyheter med tittel «Fra Gutenberg til Zuckerberg». Her beskrives papiravisens tilbakegang.

    Med hilsen
    Erik Heming

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*