Thomas Hoening i FDIC advarer storbankene mot en ny finanskrise(Foto: FDIC)
Thomas Hoening i FDIC advarer storbankene mot en ny finanskrise(Foto: FDIC)

Portugals sentralbank tok i helgen kontroll over Banco Espirito Santo i en innløsningsaksjon på 4,9 milliarder euro, som vil påføre obligasjonseiere tap. Sentralbankens redningsfond vil flytte Banco Espirito Santos innskuddsvirksomhet og det meste av bankens eiendeler til et nytt selskap, Novo Banco, som fondet vil eie hundre prosent.
Fondet vil finansiere redningsaksjonen med et statsobligasjonslån som skal betales tilbake når Novo Banco selges videre. Aksjonærer og eiere av underordnede obligasjoner vil bli sittende med de mest problematiske eiendelene, inkludert lån til andre deler av Espirito Santo-gruppen og låneinstitusjonens andel i sin virksomhet i Angola, fremgår det av en kunngjøring fra sentralbanken

Tåler en krise

Banco Espirito Santo mener de er i stand til å tåle eierens krise. Den portugisiske banken som har fått skylden for en internasjonal børsnedgang denne uken og ble torsdag tvunget til å offentliggjøre hvor mye de har investert i selskapsgruppen som eier 25,1 prosent av banken.Konsrnsjef Ricardo Espirito Salvado gikk også av. Oljefondet har aksjer for sju hundre millioner kroner i porugiske banker, noe som utgjør en liten risiko, sksriver Nordens Nyheter.

Av meldingen fremgikk  det at Banco Espirito Santo har utlån, investeringer og garantier for i overkant av 1,2 milliarder euro til selskapet i Espirito Santo-gruppen.Det tilsvarer litt i overkant av 10 milliarder kroner. Espirito Santo Irmaos SGPS SA stemmer for 49,26 prosent av aksjene. Oljefondets partner , amerkanske BlackRock har 1,99 prosent av aksjene, mens Oljefondet bare har en liten aksjepost på 57 millioner kroner, eller 0,17.

Økonomiske problemer

Espirito Santo-gruppens økonomiske problemer kom for alvor til overflaten denne uken da det ble kjent at et selskap i gruppen har unnlatt å betjene kortsiktige lån og ønsker å omgjøre lånene til aksjer.Banken skriver at de avventer en økonomisk restrukturering i Espirito Santo-gruppen før de kan vurdere hvilke tap banken risikerer på sine investeringer.

– Bankens styre mener de potensielle tapene som følge av vår eksponering mot Espirito Santo-gruppen ikke utfordrer vår evne til å tilfredsstille offentlige kapitalkrav, skriver banken i en presemelding.Den viser til at regnskapet for første kvartal, justert for en kapitalutvidelse som ble gjennomført i juni, noe som viser at banken har 2,1 milliarder euro mer i egenkapital enn myndighetenes minstekrav.Banken utdyper hva den portugisiske sentralbanken sa at det var liten fare for at de økonomiske problemene hos hovedeieren skulle smitte over på banken.

Ned neste tjue prosent

Aksjekursen falt med hele 17 prosent, selv om det er lagt ned forbud mot shorthandel, og aksjen ble suspendert. Også bankens obligasjoner falt kraftig i kurs.Marketwatch skrev at handelen i aksjen var suspendert fredag.En ting er at aksjonærene ser sine papirverdier fordufte når aksjekursen faller. En annen og langt mer alvorlig ting er at det blir vanskeligere og dyrere for banken å ta opp de lånene den trenger når obligasjonskursene faller, skriver E 24.Nordens Nyheter skriver at fordi eierbanken er registrert i Luxembourg vil det trolig gi vanskeligheter. Torsdagens pressemelding viser at dette er kjernen i den tillitskrisen som rammer banken.Flere av styremedlemmene er medlemmer av Espirito Santo-gruppen eller tilknyttet den samme gruppen. De er nå på vei ut av banken.

Konsrnsjef gikk av

Sentralbanken i Portugal uttrykker misnøye med koblingene mellom ledelsen i banken og ledelsen i selskapet som er den største aksjonæren i banken.Etter press fra sentralbanken gikk Espirito Santo-familiens overhode Ricardo Espirito Santo Salgado av som konsernsjef i Banco Espirito Santo i juni. Banken meldte allerede i mai at deres hovedaksjonær, Espirito Santo International, hadde økonomiske utfordringer og kredittvurderingsbyrået Moody’s varslet i juni om at banken kunne bli nedgradert som følge av svakheter i måten banken blir styrt på. Avisen Diaro Economico skriver at Espirito Santo International har syv milliarder euro i gjeld. Frykten øker for at hovedaksjonærens gjeld skal belaste banken fordi banken formidlet salget av gjeldspapirer til investorene og dermed kan bli ansvarlig ved et eventuelt mislighold. Oljefondet har aksjer for vel 700 millioner norske kroner i portugisiske banker, noe som utgjør en svært liten risiko for fondet.

Konsernsjef Ricardo Espirito Salvado måtte gå av(Foto:Espirito Santo)
Konsernsjef Ricardo Espirito Salvado måtte gå av(Foto:Espirito Santo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*