Statkraft har allerede vindmøller på Hitra, og bygger nå Europas største vindmøllepark på Fosen med oljefondeet på slep( Foto: Statkraft)
Statkraft har allerede vindmøller på Hitra, og bygger nå Europas største vindmøllepark på Fosen i Trøndelag,med oljefondeet på slep(Foto: Statkraft)

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. Oljefondet er største aksjonær i Credit Suisse, sammen med Qatars oljefond. De to gruppene eier tilsammen ti prosent av aksjene i Credit Suisse, som står bak Nordic Wind Power. Også det tyske energi selskapet E.ON er med på eiersiden gjennom BKG. Norges Banks Investmen Management er også nest største eier i danske Vestas Winds Systems A/S,  som skal produsere turbinene. Dermed er dette et gigantisk industriprosjekt med den norske staten på eiersiden i Statkraft og oljefondet som indirekte eier i flere av de deltagende selskapene, skriver Nordens Nyheter i en analyse..

Staten har majoritet

Joint venture-selskapet Fosen Vind DA, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, er et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners med støtte av det sveitsiske kraftselskapet BKW. denne gruppen har gått inn med de resterende 40,0 prosentene av selskapet, som tidligere var eid av av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Norge største eier

Nordic Wind Power DA har Credit Suisse Central Holding i ryggen, sammen med BKW Norway.Styret i BKW FMB Energy Ltd. anbefaler enstemmig at aksjonærene aksepterer byttetilbudet ved BKW Inc. t betyr at Bern, Groupe E SA og E.ON AG går inn som et holding-selskap for BKW. Nordmannen Hans Gustav Klemetsen(38) er oppført som administrativ ledere i Nordic Wind Poer. Han er kontaktperson i 18 andre selskaper, ifølge bedriftsdatabasen BDB. Styreleder er tyskeren Boris Flade(44) bosatt i Zürich. Norges Banks Investment Management er største aksjonær i Credit Suisse, med Quatar Authorities, som nest størst. Quatars oljefond og det norske oljefondet har tilsammen ti prosent av aksjene i Credit Suisse. Oljefondet satser 17, 3 milliarder kroner i den sveitiske banken og eier 5,69 %.  NBIM satser 5,4 milliarder i E.On og eier  2,09 prosent.

Bygges i Midt-Norge

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind-utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). Sammenlignet med det opprinnelige Fosen- Snillfjord-prosjektet har kraftproduksjonen økt mens kostnaden har gått ned. Det opprinnelige prosjektet ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet. Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.

Viktig dag for Europa

– Dette er en viktig dag for Statkraft og for Norge. Sammen med våre partnere har vi investert i det største prosjektet innen fornybar energi i Norge på mange år. Med dette prosjektet blir Statkraft en av de ledende aktørene innen vindkraft på land, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

– Nordic Wind Power DA er svært tilfreds med å investere i Fosen Vind DA sammen med to sterke, lokale partnere og med å bidra til utbyggingen av fornybar kraft i Norge, sier Dominik Bollier, Managing Partner i Credit Suisse Energy Infrastructure Partners. Han legger til:- Konsortiet bidrar inn i prosjektet med både bransjekompetanse og kapital, og vil være en solid og langsiktig partner i prosjektet.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi sier til Nordens Nyheter at Fosen Vind representerer et spennende nytt kapittel innen fornybar energi i Norge. I en viktig omstillingstid gir TrønderEnergi og partnere verdiskaping og arbeidsplasser til hele Trøndelag. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018. Prosjektet omfatter 278 vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW (Vestas V117-3.45 MW og V112-3.45 MW, begge oppgradert til 3,6 MW), skriver Nordens Nyheter.

Fersk bestilling

Vestas Winds i Århus melder idag å ha motttatt en bestilling på en 45 MW turbin med en kraft på 3.6 MW, og  med en en kapasitet på totalt 1001 MW. Kjøper er Fosen Vind DA (joint venture eid av Statkraft, TrønderEnergi, og konsortiet Nordic Wind Power DA). Fosen Vind prosjektet, omfatter turbiner i Harbaksfjellet, Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet, Geitfjellet, Hitra der det allerede er to vindkraftanlegg.

Hans Gustav Hlemetsen(38) står oppført som administrativ kontaktperson i Nordic Wind Power DA i Norge( Foto: LinkedIn)
Hans Gustav Hlemetsen(38) står oppført som administrativ kontaktperson i Nordic Wind Power DA i Norge( Foto: LinkedIn)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*