Direktør Yngve Slyngstad i oljefondet tjener penger på aksjer( Foto: Norges Bank)

Styret er ansvarlig for at administrerende direktør avlønnes på en måte som bidrar til langsiktig verdiskapning for selskapet og aksjonærene, skriver Oljefondet i en pressemelding fredag.Representanter fra Norges Bank Investment Managament (NBIM) skal møte styreledere og investorer og legge frem den nye planen.

– Vi gir ut signaler om at vi forventer en endring i måten godtgjørelse er satt opp. Over tid forventer vi at langvarige incentivprogrammer (LTIP) fases ut, sier Oljefondets sjef Yngve Slyngstad til Financial Times, ifølge DN.no

Oljefondet foreslår følgende endringer:

En betydelig andel av den totale, årlige godtgjørelsen bør bestå av aksjer som er sperret for minst fem år, og helst ti år, uavhengig av fratredelse eller pensjonering. Tildelte aksjer bør ikke være betinget av fremtidige resultater, blant annet fordi slike kriterier ofte viser seg å bli komplekse og uegnede.

Styret bør sørge for åpenhet om den totale godtgjørelsen for å unngå urimelige utfall.

Godtgjørelse til administrerende direktør bør hvert år fastsettes og utbetales i kontanter og sperrede aksjer.

Styret bør også offentliggjøre et tak for total godtgjørelse for det kommende året.

Styret bør sikre at alle øvrige ytelser til administrerende direktør har en klar forretningsmessig begrunnelse.

Pensjonsgrunnlaget bør utgjøre en liten del av den totale godtgjørelsen.

Styret bør ikke tilby sluttpakker som svekker ordningen med sperrede aksjer.

Foreløpige tall viser at Statens pensjonsfond utland (også kjent som oljefondet) fikk en avkastning på 3,8 prosent i 1. kvartal 2017, tilsvarende 298 milliarder kroner, skriver Hegnar Online.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 5,5 prosent, renteinvesteringene 0,8 prosent, mens investeringene i unotert eiendom kastet av seg med 0,5 prosent, skriver Norges Bank på sine hjemmesider.

Den samlede avkastningen i kvartalet var 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksens avkastning.

– Målt i norske kroner hadde vi det tredje beste kvartalet i fondets historie, drevet av sterk avkastning på aksjeinvesteringene. I kvartalets siste måned passerte samlet avkastning den samlede tilførselen til fondet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Nærmere bestemt var samlet avkastning 3.421 milliarder kroner, mot en samlet tilførsel på 3.375 milliarder kroner ved kvartalsslutt.

I 1. kvartal ble 23 milliarder kroner tatt ut av fondet. Kronekursen svekket seg mot hovedvalutaene i løpet av kvartalet, og bidro til å øke fondets verdi med 82 milliarder kroner.

Per 31/3 utgjorde fondet totalt 7.867 milliarder kroner, hvorav 64,6 prosent var investert i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*