CEO Klaus Schäfer, leder energiselskapet UniPer med tyske E. ON som største eier. (Foto: UniPer).

Det amerikanske forslaget om nye sanksjoner mot Russland kan være et slag mot europeiske selskaper. EU-kommisjonen advarer og kan kommeDenne atikkelen med egne forslag til sanksjoner. Tirsdag vedtok underhuset i den amerikanske kongressen et nytt lovgforslag som baner vei for sanksjoner mot Russland, en lov som ventes å passere senatet. Russland utviser nå over sju hundre amerikanske diplomater som et svar på tiltaket. Det norske oljefondets eierandeler i selskapene bak Nordstream 2, er betydelige og dermed havner den norske regjeringen i et dilemma i forhold til Europa og USA, skriver Nordens Nyheter.

President Donald Trump tror på tilstrekkelig støtte i Kongressen til å ilegge sanksjoner mot Russland. Men den nye loven har blitt kraftig kritisert av EU-kommisjonen. I en uttalelse onsdag sier Kommisjonens president Jean-Claude Juncker at forslaget truer den europeisk energisikkerheten. Han mener at det amerikanske forslaget er i strid med EU`s interesser, og advarte om at EUs kan komme med egne tiltak for å beskytte egne økonomiske interesser. Lovforslaget inneholder et punkt som gir presidenten rett til å innføre sanksjoner mot selskaper som er involvert i den russiske eksportrørledningen Nord Stream 2. Dette er en rørledning mellom Russland og Tyskland, og regnes av noen som en trussel mot Europas energisikkerhet.

Kontroversielt

Nord Stream 2 har vært et kontroversielt tema i EU, hovedsakelig i Øst-Europa ledet an av Polen har vært kritisk til prosjektet. Nordens Nyheters analyse viser at det norske oljefondet og det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er sterkt involvert på eiersiden i selskapene bak Nord Stream 2. Tidligere president Barack Obama ga en eksplisitt garanti for at europeiske selskaper ikke ville bli utsatt for sanksjoner når spørsmålet kom opp i nyhetene i 2014. Andre rørledningsprosjekter som kan være gjenstand for straff under den nye loven er en tyskisk oljeledning Stream Turkey ,hvor Russland akselerert prosessen, og det eksisterende rørledningssystem i Ukraina. Lobbyorganisasjon BUSINESS advarer mot risikoen ved ikke å samordne USA og EU-sanksjoner. Europeiske selskaper og forbrukere må betale prisen, sier direktør Markus Beyer i BUSINESS.

Økt spenning

Den forverrede forholdet mellom USA og EU har ført til spenninger i løpet av sommeren, noe som var merkbart når regningen på nye sanksjoner var opp for en stemme i juni før det ble redesignet for å inkludere Nord-Korea, i tillegg til Russland og Iran. Når advarte representanter for det tyske utenriksdepartementet USA for å bruke sanksjoner som en måte å fremme landets egneeksportinteresser.Russland på sin side har truet med å svare på de nye sanksjonsmuligheter med sine egne sanksjoner. EU-kommisjonen har et par alternativer for å dempe virkningen av nye sanksjoner fra USA. Foruten å insistere at europeiske selskaper ikke bør være gjenstand for en egen EU-forordningen brukes til å argumentere for at utenlandske lovgivning har ingen legitimitet i Unionen. Et annet svar kan være mottiltak innenfor Verdens handelsorganisasjon, skriver Associated Press.

Tyske UniPer

Uniper er et ledende internasjonalt energiselskap med virksomhet i mer enn 40 land og rundt 13.000 ansatte. Unipers virksomhet er å levere en pålitelig forsyning av energi og relaterte tjenester. Dens hovedoperasjoner Inkludere kraftproduksjon i Europa og Russland og global energihandel. Hovedkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland. Uniper SE engasjerer seg i kraftproduksjon, globale råvarer, energilagring, energisalg og ingeniørtjenester. Selskapet driver kraft-til-gass pilotanlegg i Falkenhagen og Hamburg-Reitbrook, og den første LNG-tankstasjonen for lastebiler i Tyskland. Uniper ble grunnlagt 1. januar 2016 og har hovedkontor i Düsseldorf, Tyskland. Antall ansatte: 12 635 personer. UniPer ledes av Klaus Schäfer, med tyske E.ON som største aksjonær(46,7%). Det norske oljefondet(NBIM) er største eier i ffektenverkeehr BV har 44,2 prosent.

Russere bak OMV

OMV produserer og markedsfører olje og gass, innovativ energi og high-end petrokjemiske løsninger – på en ansvarlig måte. Med et salg på 19 milliarder euro og en arbeidsstyrke på rundt 22.500 ansatte i 2016. OMV Aktiengesellschaft er et av Østerrikes største børsnoterte industrielle selskaper. I Upstream har OMV en sterk base i Romania og Østerrike sammen med en velbalansert internasjonal portefølje. OMV`s daglige produksjon var på på ca. 315 000 boe / d i 2016. Nedstrøms har OMV en årlig raffineringskapasitet på 17,8 mn tonn og rundt 3.800 fyllstasjoner i ti land (inkludert Tyrkia) mot slutten av 2016. OMV driver et gassrørledningsnettverk i Østerrike og gasslagringsanlegg i Østerrike og Tyskland. I 2016 utgjorde gassalgsvolum på rundt 110 TWh. Rainer Seele er CEO i OMV der Government of Austria har 31,15 prosent av aksjene ifølge 4-traders. Government of United Emirates har 24,9 prosent, mens NBIM er tredje størst med 1,56 %. Vanguard og Black Rock har 1,08 % respektive 0,77 prosent.

Royal Dutch Shell

Ben van Beurden er CEO i Royal Dutch Shell, der det norske oljefondet(NBIM) og amerikanske Black Rock, har 19,63 prosent av aksjene. Det hollandske eierfondet Nederlands Centraall Instituut voor Graal Effektenverkeehr BV eier 44,2 prosent. Royal Dutch Shell plc er registrert i England og Wales, med hovedkontor i Haag og er notert på London, Amsterdam og New York børser. Shell har
virksomhet i mer enn 70 land med bedrifter, innen olje og gassleting og produksjonroduksjon samt markedsføring av flytende naturgass og gass. Selskapet markedsfører oljeprodukter og kjemikalier og fornybare energiprosjekter.

Tysk Volvo-avtale

Det norske oljefondet er idag største aksjonær i tyske BASF, som igjen eier oljeselskapet intershall, med store prosjekter på norsk sokkel. Her har den norske regjeringen brukt «Volvo-avtalen» som modell for et omfattende industrisamarbeid.Wintershall Holding GmbH, med base i Kassel, Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktiv i utvinning av naturressurser i 120 år. Selskapet driver med leting og produksjon av råolje og naturgass i over 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneområder hvor selskapet har bygget opp et høyt nivå av regionalt og teknologisk ekspertise i Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika, og stadig Midtøsten-regionen. Selskapet ønsker å utvide sin virksomhet videre med leting og produksjon. Wintershall sysselsetter ca 2000 ansatte over hele verden i 50 nasjoner og er idag og er Tysklands største, internasjonalt aktive råolje og naturgass, skriver Nordic News.

sabelle Kochner er sjef for det franske energiselskapet Engie S.A.)

ENGIE S.A. utvikler sine energivirksomheter (atomkraft, naturgass, energitjenester) rundt en modell basert på ansvarlig vekst for å takle de store utfordringene i overgangen mot en bærekraftig

energi, md klimaendringer og tilpasning samt rationell ressursbruk. I stor grad basert sin kompetanse innen fire sentrale sektorer: fornybar energi, energieffektivitet, flytende naturgass og digital

teknologi. ENGIE sysselsetter 153.090 mennesker over hele verden og hadde inntekter på 666 milliarder kroner i 2016. Konsernet er notert påbørsene i Paris og Brussel ENGI) og er representert i de

viktigste internasjonale indeksene: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe og Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120,

Europe 120 og France 20). Selskapet har Isabelle Cocher som sin administrerende direktør, og den franske staten(Government of France) eier 28.7 % av selskapet. Konstellasjonen NBIM(det

norske oljefondet) og det merikanske investeringsselskapet Black Rock har 8,53 prosent av aksjene i selskapet og konrollerer trolig over ti prosent, som er i strid med NBIM`s egne vedtekter om

direkte eierskap, skriver Norden Nyhter i en analyse.

Industriavtaler

Nordens Nyheter skriver i en analyse at den norske regjeringen kan havner mellom barken og veden i spørsmålet om olje og gassledningen Nordstream 2. Russiske Gazprom er største selskapsaktør i

prosjektet sammen med de øvrige selskapene som er nevnt i denne artikkelen. NBIM må i den sammenheng ses i sammenheng med det amerikanske investeringsselskapet Black Rock, som også

sitter mellom barken og veden i forhold til presixdent Donald Trumps administrasjon i den politiske delen av denne saken, skriver Nordic News.

urt Bock er direktør i BASF, der oljefondet er største eier idag(Foto: BASF)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*