Direktør Yngve Slyngstad i NBIM(Foto:Norges Bank)
Direktør Yngve Slyngstad i NBIM(Foto:Norges Bank)

 

Oljefondets verdi økte med 1200 milliarder kroner i 2013 og dagens verdi  verdien på NOK 5288 milliarder kroner er rekordhøy. Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Banks Investment Management bekrefter at verdiøkningen i fjor var den største i fondets historie. Dersom verdien av oljefondet øker med 1200 milliarder i 2014 vil fondets totalverdi nærme seg 6500 milliarder kroner. Dermed kan det norske oljefondets verdi øke til ti tusen milliarder kroner før 2020, dersom  Verdensbankens prognoser holder. Oljefondet er dermed blitt en viktig global konjunkturindikator, skriver Nordens Nyheter.

Helt normal avkastning

Norges Bank Investment Management benytter eksterne forvaltningsinstitusjoner til å forvalte deler av aksje- og renteporteføljen. Norges Bank tildeler forvaltningsmandater til organisasjoner med spesialkompetanse innenfor klart definerte investeringsområder. Av fondets midler var 190 milliarder kroner eksternt forvaltet ved utgangen av 2013. Thomas Sevang ønsker ikke å uttale seg om fondets vekst i år, men han sier at fondets avlkastning på 1,5 prosent i henhold til den såkalte valutakurven fondet måles etter, var i tråd med det normale. Han sier at 2013 var oljefondets nest beste år noensinde.

God finansiell helse

Verdensbanken kutter sitt anslag for den globale veksten i 2014 fra 3,2 til 2,8 prosent. Det fremgår av Verdensbankens halvårlige «Global Economic Prospects» (GEP) onsdag sammenlignet med januar-rapporten. For 2015 og 2016 gjentas vekstanslagene på 3,4 og 3,5 prosent. Veksten i høyinntektslandene anslås til 1,9 prosent i 2014. «Den finansielle helsen i økonomien har bedret seg. Med unntak av Kina og Russland har aksjemarkedene gjort det bra i fremvoksende økonomier, særlig i India og Indonesia. Men faren er ikke over ennå», skriver banken som ledes av president Jim Yong Kim.

Robust oljefond

– En gradvis tilstramming i finanspolitikken og strukturelle reformer er ønsket for å gjenopprette det finansielle rommet som ble uttømt under finanskrisen i 2008. I korte trekk er tiden inne for å forberede seg på den neste krisen, sier sjeføkonom Kaushik Basu i Verdensbanken ifølge Dagens Næringsliv. Nå kutter verdensbanken i det økonomiske vekstanslaget, mens verdien av oljefondets aksjer aldri har steget mer. Oljefondet har investert 22 milliarder kroner i Russland gjennom 65 prosjekter/selskaper, mens fondet har investert 73 milliarder kroner i Kina gjennom 364 selskaper/prosjekter. Dette utgjør bare 1,89 prosent av hele fondets verdi. Dermed utgjør verdensbankens nedjusterte anslag neppe noen stor trussel mot internasjonal økonomisk vekst, skriver Nordens Nyheter.

for NBIM`s aksjeportefølje Direktør Petter Johnsen har grunn til å være fornøyd(Foto:NBIM)
for NBIM`s aksjeportefølje Direktør Petter Johnsen har grunn til å være fornøyd(Foto:NBIM)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*