Finansminister Siv Jensen går mot et nytt godt å neste år.(Foto.Rune Kongsro)
Finansminister Siv Jensen går mot et nytt godt å neste år.(Foto.Rune Kongsro)

 

 

Etter fem kvartaler med nedgang i nordmenns økonomiske forventninger, peker pilen svakt opp igjen. Dette viser Forventningsbarometeret for 2. kvartal. – Lønnsveksten i år ser ut til å bli moderat for de fleste, men lavere lånerenter, stigende boligpriser og noe bedre utsikter for internasjonal økonomi trekker forventningene opp, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Det er Forventningsbarometerets hovedindikator som øker svakt dette kvartalet. Hovedindikatoren måler nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, inkludert deres vurdering av om det nå er et godt tidspunkt å kjøpe større husholdningsartikler.

Forventningsbarometeret, som er et kvartalsvis samarbeid mellom TNS Gallup og Finans Norge, gir en god indikasjon på nordmenns tillit til egen og landets økonomi.
Stor optimisme

– Ser vi nærmere på et par av de underliggende enkeltindikatorene,registrerer vi at nordmenns tro på egen økonomi holder seg høy til tross for en svak nedgang dette kvartalet. Troen på landets økonomi er ikke like sterk, men noe sterkere enn de foregående kvartaler. Vi ser også at flere er motivert for å kjøpe større husholdningsartikler, fremholder Kreutzer.

Slipper bremsen

– Det virker som om nordmenn nå er innstilt på ”å slippe litt opp på bremsen», selv om vi også denne gang ser at spareviljen generelt og viljen til å nedbetale på lån spesielt, er høy. Hovedinntrykket er likevel ansvarlige og sparemotiverte husholdninger som nå ser ut til å unne seg litt ekstra, sier han. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var husholdningenes varekonsum 1,3 prosent høyere i mars enn i februar 2014. Oppgangen i mars kom etter en svak utvikling i varekonsumet de siste fem månedene.

Lavere lønnsvekst

Lønnsveksten korrigert for forventet prisstigning ser ut til å bli lavere i år enn de siste årene. – Men vi snakker fortsatt om vekst, om enn på et noe lavere nivå enn de svært gode årene vi har bak oss, sier Kreutzer. Han mener en viktig forklaring er at arbeidsmarkedet holder seg relativt stramt, og peker på de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som viser en stabil arbeidsløshet på 3,6 prosent. Arbeidsløsheten har vært omtrent på dette nivået siden siste halvdel av 2012.

Boligprisen skal opp

Utviklingen i boligprisene er viktig for nordmenn, fordi vi i langt større utstrekning enn folk i de fleste andre land eier boligen vi bor i. Mange advarsler om boligboble og fare for et kraftig prisfall til tross; de sesongkorrigerte boligprisene har steget tre måneder på rad, og gjennomsnittsprisen er nå den høyeste som noensinne er målt.

Enda bedre neste år

– Ser vi nøkternt på forhold som boligbygging, befolkningsvekst, arbeidsledighet, inntektsutvikling og rentenivå, finner vi gode og rasjonelle forklaringer på boligprisutviklingen. Den psykologiske faktoren kan være vanskeligere å forklare, og det er muligens denne vi nå ser i Forventningsbarometeret. Økningen i hovedindikatoren dette kvartalet kan bidra til å forklare prisveksten den siste tiden, avslutter Kreutzer.

 

Direktlør Idar Kreitzer  i Finans Norge måler nordmenns tro på fremtiden(Foto:Finans Norge)
Direktlør Idar Kreitzer i Finans Norge måler nordmenns tro på fremtiden(Foto:Finans Norge)

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*