Adm. direktør Nina Ribe i Econa(Foto: Anette Larsen)

Til tross for uro i arbeidsmarkedet har det ikke rammet økonomene i særlig grad. Hele ni av ti er ikke direkte berørt av pandemi eller oljekrise. Av de som er blitt permitterte har over 60 % fått seg ny jobb, det viser Econas lønnsundersøkelse.

– Det er gledelig å se at økonomer er attraktiv arbeidskraft som raskt kommer seg i jobb igjen, sier adm.dir. i Econa Nina Riibe til Nordens Nyheter.

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekt- og karrieresituasjon. Medlemmer er siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. I år har ca. 9700 personer svart på undersøkelsen. Lønnsveksten i privat sektor er på 4,5 prosent i år, mot 5,6 prosent i fjor. Nær halvparten av medlemmene har fått utsatt oppgjør. Gjennomsnittslønnen for medlemmene er nå på 839 000 kroner i året.

Lønn for nyutdannede opp til 30 år, særlig i privat sektor, har hatt en fin stigning fra 472 000 til et gjennomsnitt på 495 000 kroner i året. Samtidig er offentlig sektor blitt en vesentlig mer populær arbeidsplass for de nyutdannede.


Raskt tilbake i jobb

Arbeidsmarkedet for de fleste av våre medlemmer er omtrent som før. 88 % av medlemmene har ikke fått en uønsket endring i arbeidsforholdet i 2020. Av de som er blitt permittert i løpet av året, er de fleste tilbake i jobb. 71 % av de som mistet den har fått ny, og 61 % av de som har vært helt permittert har fått ny jobb.

– Det er gledelig å se at medlemmene våre er attraktiv arbeidskraft som raskt kommer seg i jobb igjen. I turbulente tider som vi er inne i nå, er det viktig at de som er usikre eller permitterte selv tar grep, og ikke blir sittende å vente. Det er også viktigere enn noen gang å kartlegge eget kompetansebehov, sier adm. dir. Nina Riibe i Econa.

Årets lønnsundersøkelse viser at det er få tendenser til at de unge nyutdannede ikke kommer seg i jobb.

Nina Ribe fotografert da hun overtok som adm.dir i Econa(Foto: Econa)

Meget bred utdannelse

Econa (tidligere Siviløkonomene) er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag med 23.500 medlemmer (2019).Foreningen jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet og for å

  • Sikre at norsk økonomisk-administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard 
  • Samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og økonomiske interesser 
  • Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for våre medlemmer 
  • Fremme kjennskap til norsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon 
  • Sikre høyt faglig og etisk nivå blant våre medlemmer 

Econa er medlem i organisasjonen Akademikerne. Foreningen har 14 lokalavdelinger og 16 studentgrupper (13 studentgrupper i Norge, 3 i utlandet, København, Lancaster og London)

Econa gir ut fagtidsskriftet Magma 8 ganger i året.

Econa samarbeider med tilsvarende organisasjoner i andre nordiske land gjennom svenske Civilekonomerna, danske Djøf, Finlands ekonomer og FVH (Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga) på Island. Econa er medlem av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-Økonomi og administrasjon), og deltar i FN Global Compact som er basert på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon, skriver Nordens Nyheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*