– Det som er interessant er at vi ved siden av vekst i bransjen, ser klare tegn til spesialisering, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ferske tall viser at aktiviteten i norsk industri avtok i desember. Samtidig viser analyse Regnskap Norge har gjort det motsatte for regnskapsbransjen. – Også for 2023 forventer vi økt vekst både i antall oppdrag og priser for regnskapsbransjen. I tillegg ser vi en klar tendens til økning i antall regnskapsforetak som spesialiserer seg på kunder i én bransje, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Tall fra DNB og Nimas PMI-indeks viser at aktiviteten i norsk industri avtok noe i desember. For måneden havnet PMI-indeksen på 50,0 ned 1,1 poeng fra november. I kontrast til dette viser Regnskap Norges årlige bransjeundersøkelse at regnskapsbransjen fortsetter å vokse, samtidig som den i økende grad spesialiserer seg.

– Målt i antall sysselsatte er regnskaps- og revisjonsbransjen den 29. største næringen i Norge, av totalt 273. Årlig analyserer Regnskap Norge bransjeutviklingen, og resultatene viser at alle piler også i 2023 peker oppover. Det er gledelig å konstatere at regnskapsbransjen fortsatt vokser på så godt som alle indikatorer. Dette har vedvart gjennom flere år, og viser en bransje som evner å tilpasse seg nye tider og rammebetingelser, og ikke minst leverer viktige og kritiske tjenester til landets små- og mellomstore bedrifter, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Samlet omsetter nå bransjen for ca. 20 milliarder kroner. Målt i markedspris er dette en økning siste år på 6,1 prosent – gjennom de siste 11 år har omsetningen faktisk doblet seg.

Flere oppdrag og mer spesialisering

– Det som er interessant er at vi ved siden av vekst i bransjen, ser klare tegn til spesialisering. Dette fremkommer når vi analyserer høstens kvalitetskontroll av landets regnskapsforetak, der foretakene må oppgi andelen kunder i én bransje, forteller Regnskap Norge-direktøren: – I 2021 svarte 33 prosent at de har mer enn 20 prosent av kundene sine i én bransje, mens andelen i 2022 har vært 39 prosent. Endringen fra ‘21 til ‘22 fremstår som en vesentlig økning og tyder på at spesialisering er blitt vanligere i regnskapsbransjen.

Jordbruk, skogbruk og fiske, bygge- og anleggsvirksomhet og omsetning og drift av fast eiendom, er de tre bransjene flest regnskapsbedrifter har spesialisert seg på.

– Vi har ikke belegg for å si om spesialisering er mer lønnsomt, men våre analyser viser at stadig flere i bransjen satser på spesialisering. En antakelse er at spesialiserte regnskapsforetak opparbeider seg så pass mye kompetanse om en bransje, at de fungerer enda tydeligere som kundenes nærmeste økonomiske rådgiver, forteller Aale-Hansen.

En vinn-vinn-situasjon

Regnskap Norge erfarer at regnskapsforetak som spesialiserer seg er positive til strategien. En spesialiseringsstrategi kan være fordelaktig for både oppdragsgiver og regnskapsforetaket.

– For en oppdragsgiver er det trolig enda mer betryggende med en regnskapsfører som er ekspert på nettopp ditt område. Desto flere oppdragsgivere regnskapsforetaket har innen bransjen, jo mer kompetanse innehar den. Det gir godt grunnlag for effektiv og spisset rådgivning av høy kvalitet, sier Aale-Hansen:

– Ved å spesialisere seg blir det lettere for foretakene å etablere interne fagmiljø og mengdetrening til gitte problemstillinger. Regnskapsforetak kan også opparbeide seg rollen som ekspertkilde, og bli den bedriften myndigheter og media henvender seg til når de har behov for bistand eller informasjon, avslutter Regnskap Norge-sjefen.

Om Regnskap Norges kvalitetskontroll

Regnskap Norge gjennomfører, på oppdrag fra Finanstilsynet, kontroll av statsautoriserte regnskapsførere som er yrkesaktive i eksternt regnskapsforetak og medlem av Regnskap Norge. Alle statsautoriserte regnskapsførere i regnskapsforetak omfattes av kontrollen. Kontrollen gjennomføres regelmessig.

Det kreves at statsautoriserte regnskapsførere og regnskapsforetak leverer høy kvalitet i sitt arbeid. Gjennom kvalitetskontroll påses det at regnskapsforetak drives forsvarlig. Kontrollen gir trygghet for riktig etterlevelse av lover og regler.

Fakta om PMI

PMI er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*