Siv Jensen får ros av OECD(Foto:Wikipedia)
Siv Jensen får ros av OECD(Foto:Wikipedia)

 

En delegasjon fra IMF overleverte fredag en vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen som skriver i enpressemelding at regjeringens finanspolitikk. Rapporten peker også på at endringer i skattesystemet vil kunne økeproduktiviteten og veksten i økonomien.I rapporten gir delegasjonen fra Det internasjonale valutafondet, IMF, støtte tilregjeringens finanspolitikk. Et underskudd godt under fire prosent av fondet gir en buffer mot økonomiske tilbakeslag.

– Jeg merker meg IMFs synspunkter. Samtidig er jeg også svært opptatt av hvordan oljepengene brukes. Bruken må bidra til å øke produktiviteten og vekstevnen i økonomien, sier finansminister Siv Jensen til Nordic News.Rapporten peker på at et mer nøytralt skattesystem vil kunne øke effektivitet og vekst. Et enkelt system med brede grunnlag og få unntak vil ifølge IMFkunne gi rom for lavere skattenivå.

– Jeg merker meg også at IMF mener justeringer i retning av et mer nøytralt skattesystem vil kunne gi rom for lavereskattesatser. Dette rommet vil kunne økes ytterligere ved også å holde igjen på utgiftssiden, sier Siv Jensen videre.

To prosents inflasjon

IMF anslår en vekst i norsk økonomi på rundt to prosent både i år og neste år. Også prisveksten anslås til om lag toprosent. IMF peker videre på at det på noe lengre sikt er behov for omstillinger i norsk økonomi for å opprettholdeveksten når oljeinvesteringene flater ut og etter hvert avtar. Jensen sier at IMF her peker på en viktig utfordring fornorsk økonomi. Derfor er det viktig at vi legger grunnlaget for et robust og mangfoldig næringsliv. Nordisk Ministerråd har nylig påpekt behovet for mer innovasjon og nyskapning i Norge. Rapporten er skrevet av en gruppe nordiske økonomier(Les egen artikkel i Nordens Nyheter). Her peker IMF-delegasjonen på at det bør gjennomføres tiltak for å øke norsk konkurranseevne og produktivitet. Den anbefaler blant annet å legge større vekt på den samfunnsøkonomiske nytten når investeringsprosjekter i offentlig sektor velges ut, og å gjøre endringer i kommunestrukturen slik at stordriftsfordeler kan utnyttes bedre. Delegasjonen peker videre på at dagens landbrukspolitikk hemmer produktiviteten i resten av økonomien, fordi ressurser låses inne i virksomhet med lav lønnsomhet.Rapporten gir støtte til Regjeringens arbeid med å styrke finansiell stabilitet.Staben i IMF vil i løpet av sommeren utarbeide en mer omfattende rapport som skal diskuteres i IMFs styre til høsten. Delegasjonen ble ledet av Thomas Dorsey, Mission Chief for Danmark, Norge og Estonia, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Et alternativt syn

Dagens Næringsliv gir et annet bilde av OECD`s besøk. Til tross for press fra det internasjonale pengefondet IMF nekterfinansminister Siv Jensen (Frp) å endre skattesystemet slik at investeringer i boligmarkedet blir mindre attraktivt. Dadelegasjonsleder Tom Dorsey fra Det internasjonale pengefondet IMF fredag stilte opp i Finansdepartementet for å felle sin dom over norsk økonomisk politikk, klaget han over at det norske skattesystemet stimulerer til overinvestering i bolig.
Finansminister Siv Jensen er likevel ubøyelig etter Dorseys presentasjon:

– Det er ingen nyhet at IMF mener vi bør vurdere boligbeskatningen i Norge. Men det er heller ingen nyhet at det ikkefinnes flertall for det, og det er heller ikke noe ønske fra denne regjeringen, sier Jensen ifølge dn.no.

Neppe norsk boligboble

IMF mener ifølge DN at norske skatteregler favoriserer boliginvesteringer i den grad at det går ut over produktiveinvesteringer. Ifølge IMF trenger Norge slike produktive investeringer for å gjøre seg mindre avhengige av oljesektoren, som vil krympe over tid.I Norge er ligningsverdien av boliger satt vesentlig lavere enn reelle verdier. Mulighetene for å videreselge boliger uten gevinstbeskatning bidrar også til å gjøre boliginvesteringer svært lukrative.Tidligere har også Norges Bank påpekt at særbehandlingen av boliginvesteringer er ugunstig, og kan bidra til å bygge opp bobler i boligmarkedet.Dorsey pekte også på faren for boligprisfall, selv om han noterte seg at norske boligpriser så ut til å ha stabilisert seg.

– Han understreket at det så ut til å ha stabilisert seg for øyeblikket. Han vet også at vi følger boligmarkedet tett. Forøyeblikket er det ingen grunn til bekymring, sier Jensen til dn.no. Uansett vil hun definitivt ikke stramme skatteskruenfor norske boligeiere. Det er politisk utelukket.

– Men det er behov for både å forenkle skattesystemet og redusere skattetrykket. Det er vi godt i gang med, og vilfortsette med, sier hun. Jensen varsler også en bredere gjennomgang av det norske skattesystemet i forbindelse med at det såkalte Scheel-utvalget skal levere sin rapport.

Intervju med Dorsey

Til DN sier Dorsey etter presentasjonen at favoriseringen av boligmarkedet drar ned Norges vekstpotensial ganskevesentlig.

– De fleste utviklede økonomier favoriserer investeringer i boligmarkedet, men jeg tror Norge leder an, sier Dorsey tilDN.

– Dette drar trolig ned vekstpotensialet ganske substansielt, hvis du ser på størrelsen på investeringer som går inn iboligmarkedet, sier han. Han mener det er snakk om prosentpoeng av bruttonasjonalproduktet, selv om han ikke tør å anslå hvor mye vekstpotensialet blir påvirket av overinvestering i bolig.

– Men 0,2 prosentpoeng av 2 prosent vekst er ti prosent, sier Dorsey for å nevne et tall. Ifølge Dorsey har også boligbeskatningen skjeve fordelingsvirkninger, siden den rikeste delen av befolkningen har råd tilstørre boliger, ifølge Dagens Næringsliv.

Finansminister Siv Jensen går mot et nytt godt å neste år.(Foto.Rune Kongsro)
Finansminister Siv Jensen går mot et nytt godt å neste år.(Foto.Rune Kongsro)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*