Siri Nodland i Norsk Fundraising fotografert av Mynewsdesk.

Nå lanserer Fundraising Norge et nytt utdanningsprogram sammen med Norges Handelshøyskole Executive.

– Endelig kan vi tilby alle som arbeider med selvfinansiering i frivillig sektor et spesialtilpasset utdanningsprogram. Vi er svært glade for å samarbeide med en så faglig sterk aktør som NHH. De er med på å heve kvaliteten på programmet, sier Siri Nodland generalsekretær i Fundraising Norge.

Emnet Fundraising – strategi og metode vil blant annet gi studentene innsikt i fundraisingteori- og metode for å kunne lage vellykkede fundraisingkampanjer. Temaer som strategi, analyse og forståelse av etiske problemstillinger blir også en viktig del av faget.

– Vi er glade for at vi er vist tilliten verdig, og vi har allerede de fagene som passer i et slikt utdanningsprogram, sier professor Leif Egil Hem hos NHH, programansvarlig for det nye emnet.

Han fortsetter;

– En innsamling må planlegges godt, og en må vite hvilke utfordringer og ressurser man har til rådighet. En fundraiser må ta hensyn til etikk, miljø og bærekraft når pengene samles inn og når de brukes. Dette handler om tillit, sier Hem.

Sertifisert fundraiser med studiepoeng

Utdanningsprogrammet er på masternivå og leveres som et executive-program ved Norges Handelshøyskole. Programmet er godkjent av sertifiseringskomiteen i European Fundraising Association (EFA). Man blir dermed både sertifisert fundraiser og får 7,5 studiepoeng.

– Våre undersøkelser viser at bransjen ønsker et tilbud for sertifisering, og at studiepoeng er viktig. Vi er derfor svært glade for samarbeidet med NHH. Dette bidrar til økt profesjonalitet i bransjen, sier Nodland.

Selvfinansiering viktig i tiden fremover

I Frivillighetsmeldingen fra 2018 påpeker regjeringen at organisasjoner i frivillige sektor må bli mer økonomisk bærekraftige. Det betyr at organisasjonene må stå for en større del av inntjeningen selv.

– Perspektivmeldingen bekrefter dette. Det blir mindre oljepenger å bruke fremover, samtidig som det er et økt behov for samfunnstjenestene ideelle organisasjoner leverer. Regjeringen bekrefter også i denne meldingen at organisasjonene må stå for en større andel av egen økonomi. De som jobber med finansiering, eller fundraising, vil dermed få en viktigere rolle i årene fremover dersom organisasjonene skal kunne fortsette å levere på sitt samfunnsoppdrag, avslutter Nodland.

Nytt utdanningsprogram sammen med NHH Executive( Logo: NHH)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*