Olje og energiministe Terje Søviknes vil etablere et nytt statlig selskap( Foto: Frp)

Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde nylig at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen. Søviknes sa til Nordens Nyheter tidligere denne uken at regjeringen skal opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp og han er glad for at selskapet skal ligge i stavangerregionen. Statsminister Erna Solberg (H) sa torsdag at hun setter av tusen milliarder kroner til nasjonal transportplan i de kommende tolv årene.  Nye veier kan skape mer forurensning, mens forbedret jernbane vil være et miljøvennlig tiltak.

– Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsministeren da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om det statsminister Erna Solberg kalte Nasjonal transportplan på Oslo Sentralstajon torsdag.

Vil redusere klimautslipp

Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk sammen med støttepartiene Krf og Venstre og styrker denne innsatsen ytterligere med opprettelsen av det nye investeringsselskapet. som ble kunngjort mandag Selskapets formål vil være å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger, i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. I tillegg til stavangerregionen har bergensregionen og trondheimsregionen vært vurdert som aktuelle for lokaliseringen av det nye selskapet. Etter en helhetsvurdering har regjeringen besluttet å legge selskapet til stavangerregionen. Regionen har en lang historie med oppstart av teknologibedrifter og kommersialisering av ny teknologi, og har sterke og kompetente investeringsfond.

Kunnskap om energi og finans

– Etablering av selskapet i stavangerregionen vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisere at investeringsselskapet skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det kan også bli med hjemlige selskaper ut i verden, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ba Stortinget regjeringen forberede opprettelse av «Fornybar AS». I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat, organisering og budsjettering av selskapet, jf. omtale og forslag i Olje- og energidepartements budsjettproposisjon, Prop. 1 S (2016-2017).

Her er selskapet:

Teerje Søviknes sier at følgende investeringsmandat legges til grunn for det nye investeringsselskapet:

– Investeringsselskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp.
– Selskapet skal foreta investeringer i unoterte selskaper og investeringer gjennom såkalte fond-i-fond-løsninger. Investeringer skal foretas på like vilkår som private medinvestorer.
– Selskapet skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.
– Selskapet skal ikke spesielt stimulere til utbygging av ny kraftproduksjon i Norge, men prosjekter med produksjon av fornybar energi i andre land kan vurderes.
– Selskapet skal kun investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge.
– Investeringsselskapet skal søke å unngå å være største eier i den enkelte investering. Selskapets kapitalplassering i den enkelte investering forutsettes å utgjøre maksimalt 49 prosent. Private aktører skal eie minst 50 prosent i selskaper og fond som investeringsselskapet investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører.
– Det nye selskapet skal ikke ha anledning til å ta opp lån, og selskapet skal sikte mot lønnsomme investeringer.

Det legges opp til at det nye selskapet opprettes som et aksjeselskap med 100 prosent statlig eierskap, sa Terje Søviknes til slutt. Dermed kan det bli et dilemma for regjeringen å  få ned forurensningen i veitrafikken de neste tyve årene, men deler av transportplanen omfatter miljøvennlige tiltak, som videre utbygging av norsk jernbane, skriver Nordens Nyheter.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen satser tusen milliarder i nasjonal transportplan(Foto: Regjeringen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*