Nytt Optimera-sentrallager i Vestby( E 18)

Optimeras nye, nasjonale sentrallager i Vestby er nå offisielt i drift. Lageret åpner for betydelig bredere utvalg og raskere levering til proffkunder, byggevarehus og grossist- og netthandelskunder.

Norsk varehandel opplever stort press på marginer blant annet som følge av konkurranse fra utlandet. Effektiv logistikk inkludert moderne lagerbygninger er avgjørende i forhold til dette og effektivisering av bygg- og anleggsbransjen. Utførende innen bygg og anlegg har behov for miljøeffektive leveringer til rett tid uten selv å ha lager og lastebilpark.

– Sentrallageret rigger oss for vekst og posisjonerer oss sterkt overfor interne og eksterne kunder både i proff- og privat-markedet. Våre egne kjeder, partneres butikker og grossistkunder kan nå konkurrere enda skarpere på sortiment og leveringsfrekvens, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera.

Anleggets rolle i Optimeras logistikkstrategi er å håndtere småvarer slik som maling, verktøy, festemateriell, arbeidsklær og hageprodukter. Tyngre byggevarer som trelast, isolasjon, dører og vinduer blir tilkjørt direkte fra leverandør eller via Optimeras landsdekkende logistikknettverk med ti regionale distribusjonslagre.

– Sentrallageret øker kapasiteten vår. Det er viktig for vareutvalg, kundeservice og vekstmuligheter, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera.

Lageret med grunnflate på 23.000 kvadratmeter og opptil 20 meter takhøyde ligger på Vestby Syd som er blant landets ledende logistikkhub-er. Anlegget har et både et tradisjonelt, gaffeltruck-betjent pallelager og et fullautomatisert høytlager. Høytlageret kan håndtere 23.000 europaller på bare 5400 kvadratmeter fordi det med sin «double deep»-konstruksjon tar to paller i bredden.

Et miniload plukklager har kapasitet på 33.000 kasser. Kassene ruller til en mesanin med plukkstasjoner som også er tilrettelagt for plukking fra pall. Medarbeidere klargjør forsendelsene på paller som automatisk senkes ned i mesaningulvet før utkjøring.

Bildetekster til tilleggsbilder:

Effektive lagerbygninger og logistikk er avgjørende konkurransefaktorer i varehandel. Her Optimeras fullautomatiserte høytlager.

Alison Taibo på jobb hos Optimera.

Alison Taibo i arbeid ved plukkstasjon ved Optimeras sentrallager som håndterer både paller og miniload-kasser. (Foto: Optimera)


Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 15 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk, Optimera Handel, Rencon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Dahl Optimera Norge som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Optimera AS

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*