Energi og økonomiminister Peter Altmeier investerer 80 milliarder kroner i 62 Hydrogen-prosjekter( Foto: Bundesregierung.de)

Den tyske regjeringen satser 80 milliarder kroner på 62 fremtidige Hydrogen-prosjekter, skriver den tyske regjeringen i en pressemelding. Nå vil EU og Tyskland bli nimmer en i verden med tanke på hydrogen-teknologi, s kriver Nordens NyheterFor å nå klimamålene vil verden trenge store mengder hydrogen, nye løsninger og ny teknologi. Norske og nordiske bedrifter har alle muligheter for å ta en ledende rolle i det raskt voksende hydrogenmarkedet.

— Det er behov for flere innovative løsninger og bedrifter som kan bidra til vekst og verdiskaping, sier Gitte Bromander, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og prosjektleder for det nye akseleratorprogrammet Nordic H2 Launcher.

Programmet bygger på konseptet Launcher – et intensivt akseleratorprogram utviklet av Kjeller Innovasjon. I løpet av ni dager (31.8 august til 17. september) vil 10 utvalgte oppstarts- og vekstselskaper få tilgang til ledende nordiske industripartnere, investorer og ressurser innen forretningsutvikling. Målet er å utvikle og rigge selskapene for vekst og internasjonal skalering.

— Nordic H2 Launcher gjennomføres i samarbeid med erfarne partnere, forteller Gitte. Arena H2Cluster – The Norwegian Hydrogen ClusterStatkraftIndustrial Green TechVätgas SverigeNordeaT:lab og Remis er blant selskapene som bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk.


Nordisk satsing 

Norden ligger i front globalt når det gjelder industrialiserte innovasjoner innen hydrogen- og brenselcelleteknologi.

— Med tilgang til hele den nordiske verdikjeden kan vi tilby et innholdsrikt program med workshops, foredrag, veiledning fra mentorer og nettverksbygging, sier Gitte.

Bedriftene blir kjent med nøkkelaktører og får lære mer om internasjonale muligheter for hydrogenbedrifter. 

Programmet avsluttes med en Demo Day hvor de ti bedriftene presenterer sine løsninger for potensielle investorer og samarbeidspartnere.
 

Hvem kan søke?

— Vi ser etter oppstartsbedrifter som jobber med teknologier, produkter eller tjenester knyttet til hydrogenverdikjeden, sier prosjektlederen.

Nordic H2 Launcher er riktig for deg hvis

  • virksomheten din er i tidligfase eller klar til å skalere
  • du har en drivkraft for å utvide virksomheten din, også internasjonalt
  • du har en skalerbar teknologi eller forretningsmodell

Nasjonal innovasjonsarena for hydrogen

Kjeller Innovasjon ansvaret for den operative ledelsen og utviklingen av H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster. Klyngen skal skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, og posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

– Det skjer nå reell markedsintroduksjon innen transport, industri, stasjonært og energiområdet i Norden. Nordic H2 Launcher vil bidra til å hjelpe oppstartselskaper til å lykkes internasjonalt, sier Gitte.

Kjeller Innovasjon har 25 års erfaring fra utvikling av programmer, tjenester og metoder for å bistå teknologiorienterte oppstartselskaper.

– Med tette koblinger til forskningsmiljøene og økt nasjonal satsing på hydrogen har vi nå gode muligheter for å få frem enda flere spennende bedrifter, avslutter prosjektlederen.

Søknadsfrist: 1. juli

Oppstart: 31. august

Demo Day: 17. september

Programmet er finansiert gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo kommune og Siva – Selskapet for industrivekst.

Related links

Konsernsjedf Christian Rynning Thønnesen(Foto: STatkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*