Investeringsdirektør Lars Hvam i Nysnø Klimainvesteringer og Erik Bjørstad, direktør for Ferd Impact Investing. Foto: Nysnø Klimainvesteringer.

2150 er en europeisk ventureinvestor som investerer i selskaper med teknologier som løser bærekraftsproblemer innen eiendom- og byggebransjen. Nysnø Klimainvesteringer og medinvestor Ferd går inn med rundt 80 millioner kroner hver i deres første fond Urban Tech Sustainability Fund I.

Verdens byer spiller en avgjørende rolle i klimaendringene vi nå står ovenfor. Ifølge FN er bymiljøer og urbane aktiviteter ansvarlig for omtrent 75% av de globale CO2-utslippene, og forbruker over to tredjedeler av verdens energi. Det enorme klimaavtrykket skyldes i hovedsak suboptimal planlegging og infrastruktur, samt at de aller fleste bygninger fortsatt bruker fossilt brensel for å fylle sitt energibehov. Men byene kan også være en del av løsningen. Ved å finne nye måter å planlegge, bygge, administrere og drive verdens byer på, kan vi oppnå enorme klimagasskutt.

2150 investerer i oppstartselskaper med innovative teknologier som bidrar til å gjøre byene mer effektive og mer klimavennlige – fra nye byggematerialer, automatisering og sensorteknologi som gjør bygninger mer effektive, til smarte energiløsninger, mikromobilitet og annen kritisk infrastruktur.

– Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byområder, og det forventes at dette vil øke til to tredjedeler innen 2150. Med dette kommer enorme klimautfordringer. Ved å satse på skalerbar og bærekraftig klimateknologi som håndterer mange av problemene morgendagens byer står ovenfor, bidrar 2150 med konkrete løsninger i en av de sektorene som medvirker mest til klimaendringer, sier Lars Hvam, investeringsdirektør for fond i Nysnø Klimainvesteringer.

Fondet investerer globalt med hovedvekt på Europa, og har inkludert Norge som et av sine strategiske satsingsområder på grunn av det store antallet relevant bærekrafts selskaper som finnes her. 2150 har knyttet til seg rådgivere i Norge og Norden som vil jakte på selskaper med løsninger som byplanleggere, utbyggere og lokale myndigheter kan ta i bruk.

2150 består av en partnerkvartett med solid tverrfaglig erfaring fra eiendomsbransjen, oppskalering av teknologiselskaper og venturekapitalinvesteringer. I tillegg har teamet knyttet til seg en rekke internasjonale rådgivere bestående av eksperter innenfor arkitektur, byplanlegging, bærekraft, teknologi og politikk, blant annet den verdenskjente arkitekten Bjarke Ingels.

– 2150 har imponert oss på flere områder. Teamet er godt satt sammen og har betydelig internasjonal erfaring. I tillegg til å ha mange gode investeringer på merittlisten, har teamet lagt ned et solid arbeid i bærekraft-strategien til fondet. Vi tror at porteføljeselskapene til 2150 vil skape betydelig positiv impact og god finansiell avkastning, og håper vi kan bidra på veien, sier Erik Bjørstad, investeringsdirektør for Ferd Impact Investing.

– Våre investeringer i selskaper som Carbon Cure, Nodes & Links, Normative og Aeroseal indikerer at vi er godt i gang med å støtte infrastrukturteknologi som legger til rette for fremtidens bærekraftige byer. Teknologier som vi for tiden er opptatt av inkluderer oppvarming og nedkjøling av bygninger, luftforurensning i bymiljø og effektive konstruksjonsteknologier. Vi ser for oss at dette vil være de store investeringsområdene i årene som kommer. Vi er takknemlige for støtten fra alle våre LP-er som hjelper oss med å nå vårt mål om å positivt påvirke eiendoms- og byggebransjen samtidig som vi sikrer planetens fremtid, sier Jacob Bro, Partner og co-founder i 2150.

Ved å investere i 2150 sitt Urban Tech Sustainability Fund I bidrar Nysnø og Ferd til økt tilgang på vekstkapital for norske teknologiselskap som opererer i en sektor som vil være viktig for å nå bærekraftsmålene. I tillegg styrkes Norges posisjon innen smarte byer, et område vi allerede har kommet langt på.

Nysnø Klimainvesteringer og Ferd Impact Investing investerer til sammen rundt 16o millioner kroner (16 millioner euro), som bringer den totale forvaltningskapitalen til 238 millioner euro. Øvrige investorer er blant annet NREP, Chr. Augustinus Fabrikker, Fredensborg, Novo Holding og Danmarks statlige investeringsfond Vækstfonden.

Lars Hvam i Nysnø fotografert i Jpg.(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*