Nordisk samarbeidsminister i Danmark, Mogens Jensen(Foto;Morten Skovgaard Hansen)

Hvilke politikkområder skal prioriteres, og hvordan skal Nordisk ministerråd nå de ambisiøse målene som inngår i visjon 2030, som statsministrene vedtok for samarbeidet i fjor? På hvilken måte har covid-19 påvirket samarbeidets målsetninger? Dette er noe av det de nordiske samarbeidsministrene diskuterte da de var samlet til et digitalt møte 23. juni.

De siste månedene har Nordisk ministerråds sekretariat samlet synspunkter og konkrete forslag til prosjekter og programmer, og nå er disse slått sammen til et forslag til en handlingsplan for det nordiske samarbeidet for de kommende årene som ministrene diskuterte på møtet. Utkastet til Nordisk ministerråds budsjett for 2021, som også ble behandlet på møtet, er utarbeidet helt i tråd med prioriteringene i visjonen og forslaget til konkret handlingsplan.

– Vi er veldig glade for at det har vært mulig å jobbe fram denne planen til tross for den særdeles utfordrende perioden vi har hatt på grunn av covid-19, sier lederen for møtet, Danmarks samarbeidsminister Mogens Jensen. – Pandemien har påvirket alt i samfunnene våre, men alle ministrene var enige om at visjonens målsetning – at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region – står fast til tross for krisen. 

Vi fortsetter dialogen med Nordisk råd om gjennomføringen av visjonen, sier han.

Samarbeidet skal styrkes av kriseperioden

Samarbeidsministrene fikk også en rapport om de konkrete problemene nordboerne har blitt rammet av under pandemiperioden, spesielt i grenseregionene. En rekke nye konkrete hindre for den frie bevegeligheten har oppstått. 

– Under pandemien har vi hørt en del kommentere det nordiske samarbeidet i negative ordelag, men sannheten er at vi har hatt en lang rekke møter, og mange av de nye grensehindrene som har oppstått, har vi allerede greid å løse.

Erfaringene vi samler nå, kommer på sikt til å hjelpe oss å styrke samarbeidet. Neste gang vi rammes av en krise, vil vi være bedre forberedt enn vi var nå, sier Mogens Jensen.

Ministrene ble enige om at man innen utgangen av året skal samles til en konferanse for å muliggjøre erfarings- og kunnskapsutveksling når det gjelder nordisk samarbeid i krisesituasjoner.

Mogens Jensen kommenterer også de konkrete hindrene for bevegelighet:

– Alle ministre er enige om å jobbe for at vi så raskt som mulig skal gjenopprette den frie bevegeligheten i Norden. Men for øyeblikket er vi nødt til å akseptere at smitterisikoen som fortsatt foreligger, påvirker den konkrete muligheten til mobilitet.

De nordiske samarbeidsministrene treffes neste gang i begynnelsen av september, og da regner man med at handlingsplanen som ble diskutert på dette møtet, endelig kan vedtas.

Grensen mellom Danmark og Sverige er åpnet igjen(Foto: Foreningen Norden)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*