Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) venter en ny norsk særkonjunktur i årene som kommer, ifølge en fersk rapport. Organsiasjonen mener veksten i norsk økonomi øke til over tre prosent i 2014 og 2015 etter en svak vekst på 1,9 prosent i år. OECD ber den nye regjeringen holde igjen på oljepengebruken. Dette står i kontrast til ferske tall fra arbeidsgiverforeningen NHO. Et flertall av norske meglere tror på boligpris vekst de neste to årene ifølge Dagens Næringsliv.

Handlingsregelen
OECD fremhever at det er helt nødvendig for finansminister Siv Jensen (Frp) å holde seg under handlingsregelen ,i årene som kommer. Dette vil holde prisstigningen på et ønsket nivå og det hindrer større rentehopp enn det som allerede er ventet.

Sterkere norsk vekst
Organisasjonen spår at oljepengebruken fremover hvert år vil ha en vekst tilsvarende 0,5 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge. Dette er på nivå med det regjeringen har lagt opp til i neste års budsjett.  En sterkere finanspolitisk stimulans enn i disse prognosene vil føre til overopphetningspress i økonomien, og høyere renter, skriver organisasjonen i rapporten OECD Economic Outlook tirsdag.

Økt norsk aktivitet
Aktiviteten i industrien økte med 1,5 prosent fra andre til tredje kvartal. På forhånd var det ventet at veksten ville bli på 0,4 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Finans. Norges Bank har i sine prognoser en vekst på 0,5 prosent i kvartalet, skrivere Dagens Næringsliv.

Noe svakere i år
Etter sterk vekst over lang tid bidro bygging av skip og oljeplattformer negativt i tredje kvartal, men aggregatet verksted- og skipsindustri ble trukket opp av vekst i produksjon av maskiner og utstyr ellers. Råvarebasert industri og øvrig industri viste også vekst i tredje kvartal, heter det i en pressemelding fra SSB.

Bygg og anlegg opp
Innenfor annen vareproduksjon var det i hovedsak bygge- og anleggsvirksomhet som trakk opp, med en vekst på 2,9 prosent i tredje kvartal. Nedgang i tradisjonelt fiske og kraftproduksjon bidro til å dempe veksten fra andre til tredje kvartal. Veksten i bygg og anlegg i andre kvartal ble samtidig revidert opp, som følge av ny informasjon, og viser nå en sesongjustert vekst på 1,9 prosent.  Markedsrettet tjenesteyting var omtrent uendret fra andre til tredje kvartal. Offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent, med en noe sterkere vekst i norske kommuner enn i statlig virksomhet.

OECD spår kinesisk vekst
(OECD) kutter de globale vekstanslagene for 2013 og 2014. Økonomene i OECD mener verdensøkonomien vil vokse med henholdsvis 2,7 prosent i år, og 3,6 prosent neste år, målt i prosent av brutto nasjonalproduktet, som måler den totale verdiskapningen i hvert land. Dette er en nedjustering av veksten på nesten 0,5 prosentpoeng for begge årene siden mai, da OECD kom med sitt forrige Economic Outlook.

Kina vokser mest
Hovedårsaken til nedjusteringene er at de fremvoksende økonomiene i vekstlandene vokser mindre raskt. Dette gjelder ikke Kina, men  India, Brasil, Russland og Sør-Afrika (Brics-området). Brics(Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) har sørget for en viss vekst  i verdensøkonomien etter finanskrisen, da industrilandene I Europa, Nord-Amerika og Japan fikk en kraftig nedtur. Men tiden med tosifret årsvekst i land som Kina er over, ifølge både OECD og de fleste andre eksperter. I Kina snakker man nå om en årsvekst på sju-åtte prosent, som likevel anses som meget bra, skriver Nordens Nyheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*