Heikki E. Holmås fra EBA og Oda Hjelme fra Multiconsult overleverer rapporten om lønnsom solkraft på bygg til statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet | Foto: Multiconsult/Cato A.

En fersk rapport viser at det er et stort potensial for solkraft fra bygg i Norge, men at kraftpris, støtteordninger og lokal kraftdeling er helt avgjørende for hvor mye som faktisk er lønnsomt å realisere. I rapporten mener Multiconsult derfor det er realistisk med installasjon av mellom 0,4 – 6 TWh solkraft på tak de nærmeste årene.

Resultatene fra den nye rapporten viser at det største geografiske potensialet er i Sør-Norge, og at industribygg har størst lønnsomt potensial for solenergiproduksjon.

– Lønnsom utbygging av solkraft på bygg er veldig avhengig av selve kraftprisen i markedet. I tillegg er faktorer som kostnaden for selve solcelleanlegget, egenbruk av den produserte kraften og støtteordninger sentralt for hva som blir lønnsomt og dermed realisert, sier Oda Andrea Hjelme i Multiconsult, som sammen med Sigrid Sunde har vært sentrale i utarbeidelsen av rapporten.

Rapporten «Teknoøkonomisk potensial for solkraft på bygg» er utarbeidet av Multiconsult for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, NBBL, Solenergiklyngen, Nelfo og Byggevareindustriens Forening.

– Energiproduksjon og effektivisering av energiforbruk i bygninger er et av de raskeste virkemidlene for å frigjøre kraft til grønn omstilling i årene framover. Med rausere delingsordninger mellom bygninger og gode investeringsordninger kan vi klare å bygge ut mye solkraft i årene framover, sier Heikki E. Holmås, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Trenger solkraft
Stortinget og Regjeringen er tidligere blitt enige om et mål om 8 TWh solkraft i 2030, noe som tilsvarer forbruket til nærmere 550.000 husstander. Tidligere analyser viser at dette er mulig uten store nettinvesteringer, og NHO og LO mener gjennom Kraftløftet at 5,5 TWh av solkraften i 2030 kan komme fra bygningsmassen.

– I rapporten er det skissert løsninger for å raskt øke utbygging av solkraft på bygg i Norge, og det er viktig at myndighetene nå tar de enkle, men nødvendige grepene som kan gi lønnsom solkraft fra byggene, sier Heikki E. Holmås.

Selve rapporten ble lansert og overlevert til statssekretær Elisabeth Sæther på et frokostseminar 13. oktober.

Taket på Sofienberg skole i Oslo er dekket av solceller. Foto Cato A. Mørk.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*