Produksjonen av strøm ble målt til 27.513 MW denne timen, hvorav 550 MW kom fra vindkraft. Høy etterspørsel og gode priser stimulerte til den høye produksjonen. Etterspørselen var ingen ny rekord, men vinterlige temperaturer og etterspørselstoppen som inntreffer hver morgen gjorde sitt til at nivået var høyt, ifølge  adm. dir. Atle Knudsen i Entelios Nordic.

SSW – Sudden Stratospheric Warming

Eller «plutselig stratosfære oppvarming» som det heter på godt norsk er et værfenomen som kommer av forstyrrelser i værsystemene langt over oss, og som får konsekvenser for været nede på bakken. Hendelsen kan gi konsekvenser som uvanlig lave temperaturer og lite nedbør. Den ekstra lange skisesongen forrige vinter skyldtes SSW. Meteorologene spår dette i år igjen.. Riktignok på en litt annen måten enn i fjor, men observasjonene gjør at risikoen for en kald og tørr vinter øker over nyttår. Det kan få konsekvenser for ressurssituasjonen og strømprisene.

Fortsatt løft i råvareprisene

På tross av generell pessimisme på aksjebørser og i oljemarkedet, fortsetter kull- og CO2-prisen å stige. De to viktigste prisdriverne for europeisk strømpris viser ikke særlige svakhetstegn selv om optimismen rundt global vekst faller. Dette fortsetter å dra med seg de nordiske terminprisene også i uken som har gått.

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Vår kjernevirksomhet er styring av og handel med fornybar energi i det norske, nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder, sier adm. dir Atle Knudsen i Entelios Nordic til Nordens Nyheter. 

 FAKTA OM ENTELIOS

  • Entelios har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger). Dette gjør oss til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden. 
  • Vi har tre år på rad toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
Produksjon av vindkraft blir viktigere(Foto:Statkraft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*