Arne Urk Bindingsbø forsker på Energi hos Equuinor( Foto: (Foto: High EFFLab)

NTNU og SINTEF feiret i dag åpningen av HighEFFLab: en ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger.

Forskningsinfrastrukturen blir tilgjengelig for aktører fra industri, forskning og akademia som er interessert i eksperimentell forskning på energieffektivitet.

– Slike fasiliteter er viktige for oss i industrien fordi nye teknologier og løsninger ikke kan tas i bruk før de er grundig testet og kvalifisert, sier Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor (han er også styreleder for Forskningssenteret HighEFF).

– En annen fordel med HighEFFLab er at den vil bidra til kompetansebygging hos studenter og forskere som vil komme industrien til nytte, sier Bindingsbø.

HighEFFLab består av 6 laboratorier, med tilsammen 12 forsøksrigger og 8 analyseinstrumenter. Laboratoriene inneholder også verktøy for kalibrering og målinger i felt, samt datamaskiner og programvare for design, modellering og simulering av prosesser. Laboratoriene og riggene befinner seg hovedsakelig på NTNU Gløshaugen i Trondheim, unntatt den ene installasjonen som er på SINTEF Energy Lab på Blaklia (også i Trondheim).

– Fremgang i energieffektivitet vil føre til store besparelser for norsk industri, både i form av sparte penger og sparte klimagassutslipp, men det trengs forsøk i laboratorier for å verifisere resultatene og der kommer HighEFFLab til unnsetning, sier prosjektleder Camilla Claussen, som er forskningsleder hos SINTEF.

Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), som ble etablert i 2009 for å støtte etablering eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet.

SINTEF Energy Lab representerer neste generasjon energilaboratorier og blir et viktig redskap for utvikling av fremtidens effektive kraftsystem. Det nye laboratoriet vil være et viktig verktøy for å håndtere flere nasjonale energiutfordringer gjennom utvikling av:

  • morgendagens teknologi for kraftnettet
  • kunnskap og løsninger som vil trengs ved høsting av vindkraft til havs.
  • løsninger for kraftforsyning til undervannsinstallasjoner på store havdyp.

SINTEF Energy Lab styrker den samlede energiforskningen i Trondheim og Norge. Laboratoriet gir rom for mer eksperimentell forskning og utvikling, til beste for våre kunder. Virksomheten utføres i nært samarbeid med NTNU.

Laboratoriet gir nye muligheter til å utvikle og teste komponenter til strømnett med høye spenningsnivå og høye krav til pålitelighet. Det vil si hovedsakelig kraftlinjer og kabler, men også komponenter som transformatorer og brytere.

SINTEF Energi har investert 165 millioner kroner i laboratoriet. Anlegget er plassert ved siden av Statnetts transformatorstasjon på Blaklia i Trondheim, et viktig knutepunkt i elektrisitetsforsyningen i Midt-Norge.

(Kilde: SINTEF)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*