– Den nye eierskapsmeldingen aktualiserer behovet for bærekraftsrapportering blant store foretak – og dermed også fra små og mellomstore bedrifter, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Statens nye eierpolitikk påvirker også små og mellomstore virksomheter. – Den nye eierskapsmeldingen aktualiserer behovet for bærekraftsrapportering blant store foretak – og dermed også fra små og mellomstore bedrifter, som inngår i verdikjedene som leverandør av produkter og tjenester, sier adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

I dag la næringsministeren frem regjeringens nye eierskapsmelding. Den skal blant annet bidra til raskere grønn omstilling.

– Regnskap Norge støtter ambisjonen om et grønnere statlig eierskap. Regjeringen viser med den nye eierskapsmeldingen at staten er pådriver til grønn omstilling i næringslivet. Regnskap Norge har i flere år påpekt at bærekraftige forretningsmodeller vil være et konkurransefortrinn. Det understøttes kraftig av den nye meldingen, sier adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

– Tydeliggjøring av statens forventinger til selskapers arbeid med blant annet klima, natur, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold samt nye forventinger knyttet til inkludering av FNs bærekraftsmål i selskapenes strategier og daglige drift, aktualiserer behovet for kvalitativ og sammenlignbar bærekraftsrapportering, sier Regnskap Norge-direktøren: – Virksomheter vil nå i enda større grad se verdien av å rapportere på bærekraft, da det investeres i bedrifter som tenker trippel bunnlinje og leverer på «people, planet, profit», sier adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

Markedskreftene driver frem bærekraftsrapportering fra små og mellomstore bedrifter.

– Selskapene staten eier er stort sett store virksomheter. Selv om den nye eierskapsmeldingen aktualiserer bærekraftsrapportering, så er ikke dette nytt for store foretak. De er allerede pålagt å rapportere på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon, forteller adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

– En viktig effekt med den nye ambisjonen er derimot at forventingene drypper ned på små og mellomstore virksomheter. Når de store rapporterer på bærekraft, er de avhengige av informasjon fra sine underleverandører. I fravær av et eget regelverk for små og mellomstore bedrifter, ser vi hvordan markedet nå driver frem «krav» om bærekraftsrapportering, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Mange virksomheter er ukjent med hvordan slik rapportering skal skje, selv om noen verktøy finnes. Skal det lokale næringslivet fortsette å være en del av verdikjeden til de store selskapene, må de fremover tilpasse seg disse nye rapporteringskravene. Dette er et arbeid som ikke bør utsettes, så her er det bare å enten sette seg inn i rapporteringsløsninger eller få hjelp av en god rådgiver og regnskapsfører.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*