Regjeringen vil bestille luftvern for fremtidig donasjon til Ukraina. Samtidig blir luftvern som allerede er donert gjeninnkjøpt. Ukraina er avhengig av videre militær stötte fra allierte og partnere for å kunne stå imot den russiske aggresjonen. Norge skal støtte Ukraina så lenge det er nödvendig, skriver regjeringen. Samtidig skal vi bygge opp vår egen forsvarsevne ytterligere. Regjeringen viser her NASAMS luftvern på bildet. Foto: Forsvaret

– Vi står fast ved vår støtte til Ukraina og sammen med våre allierte gjör vi det vi kan for å bidra der behova er størst. Luftvern har vært og er fremdeles etterspurt.  Ukrainas forsvarskamp er ògså en kamp for vår felles trygghet, demokratiske rettigheterog verdier, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen foreslår for Stortinget å bestille  ytterlegere ti utskytingsramper og fire ildleiingssentraler av luftforsvarssystemet NASAMS fra Kongsberg Defence and Aerospace (KDA). Det er gjort i tillegg til gjeninnkjøp av det utstyret som allerede er donert til Ukraina. Investeringen er på 3,45 milliarder kroner.

– Det norske NASAMS-systemet bidrar til å redde ukrainske liv og hindrer ødelegging av bygninger og infrastruktur. De russiske missil- og droneangrepa er omfattande og brutale, så  luftvern er heilt avgjörande for Ukraina. Jeg er samtidig opptatt av at vi gjenanskaffer luftvern til vårt eietforsvar så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Bruker seksten milliarder

Totalt vil regjeringen nå bruke 15,95 milliarder kroner på luftvern. Før jul 2023 bestemte regjeringen seg for å gjennomföre den største bestillingaen av luftvern siden den kalde krigen for vel 12 milliardar kroner. Bestillingen vil gi Norge nye moderne missiler til dagens luftvern i tillegg vil alt luftvern Norge har donert til Ukraina bli erstattet. Nå foreslår regjeringen å bestille   ytterlegere ti utskytingsramper og fire ildledningsgsentralar. Ökningen gjöres for å erstatte både nuverende og fremtidig donnasjon av NASAMS luftvern til Ukraina. Totalrammen for begge bestillingene blir da ca. 15,95 milliarder.

Den største delen av leveransene blir levert i 2026 fra Kongsberg Defence and Aerospace (KDA). For denne delen av prosjektet underskrev Forsvarsmateriell  og KDA kontrakt 31. januar i år.

– Leveringstidene er lenger enn vi önsker. Nettopp derfor er det viktig at vi har tatt ekstraordinære grep for å fremskynde bestillingen, seier Gram.

Kilde: Regjeringen.no. Oversettelse fra nynorsk: Erik Heming

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*