Sentralbanksjef Øystein Olsen må senke renten (Foto: Nancy Bundt)
Norges Bank senker styringsrenten med 0.75 prosent til 0,25 proseni fredag formiddag. Sentralbankasjef Øystein Olsen kan ifølge NrK senke renten i Norge til null prosent. På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent. Få dager etter senker Norges Bank renten med 0,75 prosent. Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien. Komiteen følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned.  Seniorøkonom Hans Magnus Andreassen i Sparebank 1 Market sier til NrK at han venter at Norges Bank senker styringsrenten fra 1,0 til 0,5 eller kanskje null. Han uteukker heller ikke at Norges Bank går til støttekjøp av norske kroner.
ESB setter inn 750 milliarder EURO i støttetiltak(Foto: ESB)

Fortsatt svensk nullrente

Den sterke økonomien i Sverige har avtatt i styrke og blitt mer balansert. Både den globale og den svenske økonomien har utviklet seg i tråd med Riksbankens prognoser i desember, og utsiktene for inflasjon og økonomi er uendret. Selv om fallende energipriser forventes å dempe inflasjonen i Sverige i år, anslår Riksbanken at den da vil være nær målet på 2 prosent. Hovedstyret har derfor besluttet å la reporenten være uendret på null prosent. Prognosen for rentene er den samme som i desember. Reporenten forventes å holde seg på null prosent i nesten hele prognoseperioden, noe som bidrar til god økonomisk utvikling og inflasjon nær målet.
På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene.  Stortinget i Norge har vedtatt betydelige støttepakker for norsk økonomi denne uken. EU har bevilget 750 milliarder Euro for å støtte europeisk næringsliv, skriver Nordens Nyheter.

Har hevet renten to ganger

Siden høsten 2018 har Riksbanken hevet reporenten to ganger fra −0,50 prosent til null prosent,som nå forventes å forbli uendret de kommende årene. I løpet av denne perioden
rentene med kort løpetid har steget i takt med, eller litt mindre enn reporenten, mens rentene på myndighetene og
boligobligasjoner med lengre løpetid har falt. Rentene for husholdninger og selskaper har stort sett holdt seg uendret. Aksjer har steget i verdi og kronen har svekket seg. En indeks utviklet av Riksbanken indikerer det
økonomiske forhold i Sverige har blitt mer ekspansive siden høsten 2018 til tross for at reporenten er hevet to
ganger. Medvirkende årsaker til dette er mer ekspansive økonomiske forhold i omverdenen og Riksbankens nedjustering av prognosen for reporenten, skriver den svenske Riksbanken.
Sentralbanksjef Stefan Ingves går for nullrente i dagens situasjon(Foto: Flickr)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*