Norwegian fortsetter arbeidet med å redusere utslippene i luftfarten og signerte i dag en treårig avtale med AVTECH Sweden AB. Avtalen er basert på et svært vellykket testprosjekt som har resultert i en drivstoffbesparelse på 22 kilo per flyvning. Dette tilsvarer en årlig CO2-reduksjon på 16 000 tonn – eller en reduksjon på 5 000 tonn drivstoff på Norwegians flyvninger per år. I tillegg bidrar det til reduserte kostnader for selskapet.

Avtalen innebærer at Norwegians piloter får tilgang til værtjenesten Aventus Air™, som gir nøyaktig vind- og temperaturinformasjon om ruten de skal fly. Data blir overført til flyets systemer, slik at flyruten kan justeres og optimaliseres, noe som reduserer drivstofforbruket ytterligere.

  • Vår ambisjon er å fortsette å redusere utslipp med våre drivstoffeffektive fly i kombinasjon med innovativ teknologi. Derfor er det svært gledelig å inngå en avtale med AVTECH som er et resultat av et vellykket testprosjekt og nok et viktig steg i vårt arbeid for å redusere utslippene i luftfarten, sier Tomas Hesthammer, Norwegians flygesjef.

Testprosjektet som Norwegian og AVTECH Sweden AB gjennomførte omfattet 29 000 flyvninger som resulterte i en drivstoffbesparelse på 22 kilo per flyvning. Dette tilsvarer en årlig CO2-reduksjon på 16 000 tonn – eller en reduksjon på 5 000 tonn drivstoff per år. Prosjektet ble delfinansiert av Svenska Energimyndigheten, som har publisert en rapport om samarbeidet.

  • Samarbeidet med Norwegian har vist alle fordelene teknologien vår kan gi, og vi er glade for å inngå en kommersiell avtale med et flyselskap med en moderne og drivstoffeffektiv flyflåte. Med AVTECHs unike værservice reduserer drivstofforbruket og utslippene ytterligere, sier Sören Skog, markedsansvarlig for AVTECH Sweden AB.

Systemet vil bli implementert på alle Norwegians flyvninger i selskapets globale rutenett.

Norwegian arbeider aktivt med å redusere utslipp
Et redusert drivstofforbruk er avgjørende for å redusere miljøutslippene. I påvente av at bærekraftig biodrivstoff skal bli kommersielt tilgjengelig og produsert i storskala, er nye fly det aller viktigste et flyselskap kan gjøre for å redusere utslipp.

I september i år ble Norwegian utnevnt til verdens mest drivstoffeffektive flyselskap på transatlantiske ruter av det internasjonale miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT). Resultatet fra deres analyser viser at Norwegian har et drivstoffbruk på 44 passasjerkilometer per liter, noe som er 33 prosent mer drivstoffeffektivt enn bransjegjennomsnittet.

Les mer om Norwegians miljøtiltak her.

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 10 000 dedikerte medarbeidere.

Norwegian reduserer utslipp med ny teknologi(Foto:Norwegian)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*