Norwegian legger torsdag fram et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner for tredje kvartal. Enhetskostnadene reduseres, selv med en kapasitetsvekst på 33 prosent. I tråd med selskapets strategi vil veksten framover avta slik at kostnadene reduseres ytterligere.

Nettoresultatet i årets tredje kvartal var på 1,3 milliarder kroner, en forbedring på 18 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapets enhetskostnader eksklusive drivstoff er redusert med 10 prosent, mens omsetningen økte med 33 prosent til 13,4 milliarder kroner. Til sammen fløy nærmere 11 millioner passasjerer med Norwegian i tredje kvartal – en økning på 11 prosent. Fyllingsgraden i tredje kvartal har holdt seg på et høyt nivå, 90,5 prosent i år mot 91,7 i fjor.

Norwegian han gjort betydelige investeringer de siste årene, med etablering av nye baser internasjonalt og i nye markeder, rekruttering av flere tusen medarbeidere, fortrinnsvis piloter og kabinpersonale, og lansering av mange nye ruter og økning i frekvenser på godt etablerte ruter. Det sterke internasjonale fotavtrykket har blant annet bidratt til at USA nå representerer det største enkeltmarkedet etter Norge i form av totalinntekter.

  • Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte enhetskostnader til tross for en sterk vekst, ikke minst internasjonalt. Fremover skal veksten avta og vi skal se resultater av de store investeringene vi har gjort, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode. Det er dog ingen tvil om at tøff konkurranse, høy oljepris og en sterk dollarkurs vil påvirke hele vår bransje i tiden framover, noe som gjør at det blir enda viktigere med ytterligere effektivisering av driften og kostnadsreduksjoner, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

En ny flyflåte reduserer miljøutslipp og kostnader
Norwegian har en av verdens yngste og mest moderne flyflåter med en gjennomsnittsalder på 3,7 år. Takket være den unge flåten, har selskapet redusert utslippene per passasjer med 30 prosent siden 2008 og blitt kåret til det mest miljøvennlige flyselskapet på transatlantiske ruter av International Council on Clean Transportation, et internasjonalt og uavhengig miljøinstitutt.

  • En ny rapport lagt frem dette kvartalet viser at Norwegian er det mest drivstoffvennlige flyselskapet på transatlantiske ruter. Dette viser at vår investering i de nyeste flyene på markedet er det viktigste miljøtiltaket i luftfarten. Nye fly er vinn-vinn for miljøet, passasjerenes komfort om bord, billettprisene og bidrar til lavere kostnader for Norwegian, fortsetter Kjos.

I løpet av dette kvartalet har Norwegian fått levert én fabrikkny Boeing 787-9 Dreamliner og fire nye Boeing 737 MAX-fly. Totalt for året får Norwegian levert 11 Boeing 787-9 Dreamlinere, 12 Boeing 737 MAX 8 og har allerede mottatt selskapets to siste Boeing 737-800.

Norwegian er fortsatt det femte største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 10 000 dedikerte medarbeidere.

Norwegian er fortsatt det femte største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 10 000 dedikerte medarbeidere.

Femte størst

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*