Konsernsjef Pekka Landmark har inngått en guntig avtale med Hafslund( Foto: Fortum)

Finske Fortum kjøper tilgang til nordiske strømkunder av Hafslund i Norge, Sverige og Finland. Dette dobler Fortums elforsyningsnett av kunder i Norden – fra 1,3 millioner til 2,4 millioner. Fortum overtar ti prosent av Hafslunds nåværende produksjonsområde for en gjeldsfri pris av 970 millioner euro, når ti milliarder kroner. Dermed kan norske strømbrukere få levert atomkraft fra Fortum som produserer atomkraft i Oscarshamn i Sverige og i

Komplisert avtale

Fortum og Oslo kommune harsom kjent inngått avtale om å omstrukturere eierskapet i Hafslund ASA, en av de største børsnoterte kraftgruppene i Norden. Transaksjonene er underlagt godkjennelse fra Oslo bystyret, nødvendige myndighetsgodkjennelser og oppfyllelse av vanlige sluttvilkår. Avslutningen av transaksjonene forventes i tredje kvartal 2017. Fortum selger sin eierandel på 34,1% i Hafslund ASA til Oslo-byen for ca 730 millioner euro som må godkjennes av generalforsamling 2017( se egen artikkel i Nordens Nyheter). Fortum får en engangs skattefri salgsgevinst på EUR 330 millioner, som tilsvarer EUR 0,37 per aksje. Den endelige gevinsten vil bli bestemt ved avslutningen av alle transaksjoner som vil bli rapportert av Fortum senere. Kombinert netto kontantinvestering av transaksjonene forventes å være om lag 240 millioner euro. I 2016 var den samlede konsoliderte omsetningen og EBITDA for Hafslund Markets og Heat & KEA (på 100%) ca. EUR 950 millioner og henholdsvis ca. 130 millioner euro.

Grønt partnerskap

-Vi danner et sterkt partnerskap med Oslo by på områder der vi kan kombinere kompetanse for å drive innovasjon for et grønnere Oslo, et av Europas raskest voksende byområder. Samtidig vil vi gjøre det mulig for folk og bedrifter å gjøre mer Miljøvennlige valg. KEA er også en utfordrer for Norges karbonfangst- og lagringspilotprogram, og jeg tror at sammen med Fortum vil posisjonen bli sterkere, sier konsernsjef Pekka Lundmark i det finske statsselskapet Fortum.

-I elektrisitetshandelen vil kombinasjonen av Hafslund og Fortum ha betydelige fordeler, noe som vil styrke utviklingen av ny teknologi og tjenester til nordiske kunder. De foreslåtte transaksjonene støtter Fortums strategiske vekst og kontantstrøm ambisjoner. Vi er naturligvis veldig glade for å kunne Utvikle bærekraftige løsninger for en annen stor europeisk by. Vår strategiimplementasjon vil fortsette, og vi har fortsatt betydelig økonomisk topprommet tilgjengelig for markedskonsolidering, fortsetter Pekka Lundmark.

-Vi er veldig glade for at Fortum skal være vår industripartner innen fjernvarme og kjøling og avfall til energi. Sammen kan vi bedre utvikle ny teknologi for bærekraftige og smarte løsninger for Oslo og dets innbyggere, sier Raymond Johansen, styreborgermester i Oslo(egenkonstruert tittel).

Fortum stor på kjernekraft

Hafslund ASA er notert på Oslo Børs og en av de største børsnoterte kraftgruppene i Norden. Hafslund er et ren-play-energi- og infrastrukturfirma med ledende posisjon som Norges største nettverk, fjernvarme og kraftselskap, og er en mellomstore kraftproducent. Den regulerte nettverksvirksomheten står for rundt halvparten av Hafslunds sysselsatte kapital. Nettverket sikrer Hafslund stabil og forutsigbar avkastning i en periode med lave strømpriser. Oskarshamns kjernekraftverk er et kjernekraftverk i Simpevarp i Oskarshamns kommune, vel 25 km fra kommunesenteret Oskarshamn. Den første reaktoren sto klar i 1972, som produserer mer enn 10 prosent av Sveriges elektriske energi. Ved verket ligger også det svenskene kaller «Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB)». Kraftverket eies av Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, som i sin tur eies 54,5 % av tyske E.ON og 45,5 % av det finske statsselskapet Fortum. Fortum er også største eier i kjernekraftverket i Loviisa i Finland.

Kjernekraft i Loviisa

Fortums to VVER-440 reaktorer i Finlands største kjernekraftverk på Loviisa er oppgradert 18% fra deres designkapasitet på 420 netto (465 MWe brutto) i 1977-80 til 496 MWe netto (520 MWe brutto). De har en forventet levetid på 50 år. En 20-årig lisensutvidelse ble gitt av Strålings- og Nuclear Safety Authority (STUK) i midten av 2007, tatt til 2027 og 2030, underlagt sikkerhetsevaluering i 2015 og 2023. Dette ble bekreftet av STUK(Finsk fjernekraftkommisjon) i februar 2017. En samlet norsk miljøbevegelse, bestående av Greenpeace, Bellona, Framtiden i våre hender, FIVAS, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og WWF, advarte 3.11. 2003 det finske energiselskapet Fortum mot å investere i nytt atomkraftverk i Finland. Fortum eier idag kjenerkraftverket i Loviisa.

– Norge er ikke en kjernekraftnasjon, og nordmenn ønsker heller ikke å bli forbundet med atomkraft. Østfold Energi, Hafslund, Ishavskraft eller andre energiselskaper i Norge der Fortum har eierinteresser, vil kanskje ikke stå øverst på folks ønskeliste i årene som kommer. Særlig ikke dersom Fortum velger å investere i enda et atomkraftanlegg, i tillegg til anlegget i Loviisa som selskapet allerede eier, skrev miljøorganisasjonene i sitt felles brev til Fortum i 2003.

Klage på Nordens Nyheter

Hafslunds varmeforretningsområde og Oslos bymiljøselskap Klemetsrudanlegget AS (KEA) vil bli kombinert i ett selskap som danner en integrert verdikjede i spill-til-energisystemet. Fortum vil anskaffe 50% av det samlede selskapet. Den sammenslåtte enheten eies 50/50 av Fortum og Oslo, med Fortum som operativt ansvar. Heat og KEA vil bli konsolidert som et datterselskap til Fortum, med en 50% minoritetsinteresse.Fortum og Oslo bytter om eierskap i Hafslund og kunngjør partnerskap for en grønnere Oslo. Nordens Nyheter harn kontaktetSophie Jolly, Vice President, Investor Relations og Financial Communications i Fortum for å få en kommentar til vår artikkel uten å lykkes. Nordens Nyheter har også forsøkt å få en kommentar fra Hafslunds pressseavdeling uten å lykkes. Nordens Nyheter ble i sin tid dømt i PFU(Pressens Faglige Utvalg) for feilaktig omtale av Fortums eierskap i Hafslund. Redaksjonen i Nordens Nyheter hevder fortsatt at vi var først ute med å beskrive Fortums hensikter med oppkjøpet, skriver Nordens Nyheter.

Fortum eier 45 prosent av det svenske kjenekraftverket i Oscrshamn og det finske kjernekraftverket i Loviisa i Finland. Hafslund-avtalen med Fortum gir Norge mer kjernekraft(Foto: Fortum)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*